งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CUTIP P i l l a r o f I n n o v a t i o n CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n 2011 Chulalongkorn University Technopreneurship and Innovation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CUTIP P i l l a r o f I n n o v a t i o n CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n 2011 Chulalongkorn University Technopreneurship and Innovation."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CUTIP P i l l a r o f I n n o v a t i o n CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n 2011 Chulalongkorn University Technopreneurship and Innovation Management Program

2 สาขา วิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ( สหสาขา ) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02-657-6334 ; 081-143-3633 แฟกซ์ : 02-657-6334 http://www.tip.grad.chula.ac.th 2 Mobile Knowledge management system innovation in Agro-based cluster ORCHID mKMS งานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก นวัตกรรมระบบการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนา ความสามารถเชิงแข่งขันของคลัสเตอร์กล้วยไม้ใน ประเทศไทย Knowledge Management System Innovation for Competitive Capability Development of Orchid Cluster in Thailand ที่ปรึกษา อ. ดร. ทิพภากร รังคศิริ (International Marketing) รศ. ดร. พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ (Software Engineering) ผศ. ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข (Knowledge Management) เป็นรูปแบบใหม่ของระบบการจัดการความรู้ ที่ นำเอาเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และเทคโนโลยี เครือข่ายสังคมมาหลอมรวมกันเพื่อพัฒนา ความสามารถเชิงแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยทั้งใน ด้านการผลิตและการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพื่อ การส่งออก และเพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรม ที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบคลัสเตอร์ Mobile Knowledge Management System (mKMS) innovation based on convergence of mobile technology and social network technology is designed for Thai farmer competitive capability development and leveraging Agro-based industrial with cluster management. We envision mKMS to be the country standard by revolutionizing the way Thai farmers access knowledge and information. ภูวนาถ แก้วปลั่ง Puvanart Keoplang PhD Candidate

3 สาขา วิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม ( สหสาขา ) อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 14 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร : 02-657-6334 ; 081-143-3633 แฟกซ์ : 02-657-6334 http://www.tip.grad.chula.ac.th 3 ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย ชื่อเจ้าของวิทยานิพนธ์ (Thai and Eng) Name of Thesis in Thai and Eng Thesis Advisor and Co Advisors Thesis Information in Thai and Eng


ดาวน์โหลด ppt CUTIP P i l l a r o f I n n o v a t i o n CUTIP Showcase P i l l a r o f I n n o v a t i o n 2011 Chulalongkorn University Technopreneurship and Innovation.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google