งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile.0819927223 PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile.0819927223 PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile.0819927223 http://www.thaiall.com/me PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Information Technology for Administration)

2 Introduction to lecturer อาจารย์สอนหนังสือ http://www.thaiall.com/me/burin.htm นักพัฒนาเว็บไซต์ http://www.thaiabc.com นักเขียนโปรแกรม http://www.thainame.net นักวิจัย http://www.thaiall.com/research คอลัมนิสต์ http://www.thaiall.com/itinlife

3 Agenda Group Project about Communication Skill for your organization present 16 June 56 13.00 – 16.00 E-Learning on moodle [PUBA 533, EDAT 527] E-book : Pdfcreator - http://www.thaiall.com/flip Social media : https://twitter.com/thaiabc Facebook : http://www.facebook.com/ajburin Facebook spam : http://www.facebook.com/ajarnburin Blog composing : http://article-thaiall.blogspot.com/ Youtube : http://www.youtube.com/thaiabcvdo http://www.facebook.com/groups/thaiebook/

4 Resources http://class.nation.ac.th http://www.facebook.com/groups/thaiebook/ http://www.thaiall.com/facebook/million.htm http://www.thaiall.com/flip http://www.thaiall.com/facebook http://www.thaiall.com/vdoteach http://www.thaiall.com/km http://www.facebook.com/groups/572620829424959/574017572618618/

5 Group Project งานมอบหมาย ประเด็น การใช้เทคโนโลยีเพื่อการ สื่อสาร วัตถุประสงค์ - เพื่อเรียนรู้การใช้เครือข่ายสังคมให้เกิดประโยชน์แก่ องค์กร - เพื่อเรียนรู้การทำงานเป็นทีม 1. ให้จัดทำคลิ๊ปงานกลุ่ม การทำให้คนกดไลค์แฟนเพจของ องค์กรเป็นล้าน เรื่อง " การทำให้คนกดไลค์แฟนเพจของ องค์กรเป็นล้าน " 2. หัวข้อนำเสนอในคลิ๊ป อย่างน้อยมีดังนี้ - วัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องใช้สื่อเครือข่ายสังคม - วรรณกรรม หรือ good practice - วิธีการ เทคนิค หรือกระบวนการทำงาน - ผลการทดลองดำเนินการในเครือข่ายสังคม - สรุปผล

6 Group Project 3. ข้อมูลทางเทคนิค - ความยาวคลิ๊ปไม่น้อยกว่า 4 - 5 นาที กรณีกลุ่มละ 4 - 5 คน - ส่งรายงาน powerpoint เย็บมุม และแปลงเป็น PDF ส่งเข้า group รายละเอียดคลุมเนื้อหาในคลิ๊ป นำเสนอ 5 นาที - ทุกกลุ่มให้มีผลงานเป็น page แสดงถึง ผลการทดลอง - ทุกคนในกลุ่มต้องมีบทพูดในคลิ๊ป - upload ไปที่ youtube แล้วส่งลิงค์เข้า FB Group http://www.facebook.com/groups/thaiebook/


ดาวน์โหลด ppt EDAD 527 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Technology for Education) ผศ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์ Mobile.0819927223 PUBA 533 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google