งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 3 ตลาดผู้ผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น (cold-rolled steel plate) ส่วนแบ่งตลาด บริษัท POSCO 58.4% บริษัท Dongbu Steel 13.7% บริษัท Hyundai Hysco 11.1% บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 3 ตลาดผู้ผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น (cold-rolled steel plate) ส่วนแบ่งตลาด บริษัท POSCO 58.4% บริษัท Dongbu Steel 13.7% บริษัท Hyundai Hysco 11.1% บริษัท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2

3 3 ตลาดผู้ผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น (cold-rolled steel plate) ส่วนแบ่งตลาด บริษัท POSCO 58.4% บริษัท Dongbu Steel 13.7% บริษัท Hyundai Hysco 11.1% บริษัท Union Steel 7.9% POSCO เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน เพียงรายเดียวโดยมี ส่วนแบ่งตลาด 79.8% ที่เหลืออีก 20.2% จะนำเข้าจากต่างประเทศ ตลาดเหล็กแผ่นรีด ร้อนชนิดม้วน (hot-rolled coil) ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ หลัก ในการทำเหล็ก แผ่นรีดเย็น นำไปผลิต ตัวถังรถ เครื่องใช้ในบ้าน ตู้ขนส่งสินค้าทางเรือ

4 4 ขอบเขตตลาด เป็นตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ใช้ทำเหล็กแผ่นรีดเย็น (cold-rolled steel plate) สำหรับทำตัวถังรถยนต์เท่านั้น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ใช้ทำเหล็กแผ่นรีดเย็นสำหรับทำตัวถังรถยนต์ จึงเป็นคนละตลาดกัน (separate market) ลักษณะรูปร่าง กระบวนการผลิต POSCO ระบุว่าไม่เคยขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ใช้ทำเหล็กแผ่นรีดเย็น สำหรับทำตัวถังรถยนต์ให้แก่บริษัทใด จึงถือว่าส่วนแบ่งตลาดเป็น 0 (ศูนย์) ดังนั้น จึงถือได้ว่าบริษัท POSCO ไม่เป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด

5 5 การใช้ทดแทนกันด้านอุปสงค์สูงระหว่างเหล็ก แผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสำหรับทำชิ้นส่วนรถยนต์ และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสำหรับใช้เพื่อ วัตถุประสงค์อื่น ส่วนแบ่งตลาดของบริษัท POSCO ในตลาดประเทศเท่ากับ 79.8% เนื่องจาก เห็นว่าตลาดภูมิศาสตร์มีขอบเขตตลาด นอกจากประเทศเกาหลี โดยรวมถึงเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด ม้วนที่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 20.2%

6 6 พื้นฐานแนวคิดที่ใช้ตัดสินคดี ข้อ 1 : ประเด็นตามข้อกฎหมาย - เป็นพฤติกรรม POSCO ฝ่าฝืนกฎหมาย MRFT : ปฏิเสธการจำหน่าย - ประโยชน์ของผู้บริโภค [ consumers welfare ] - เศรษฐกิจของประเทศ ข้อ 2 : ผลกระทบ - POSCO ใช้อำนาจในทางที่ผิด สร้างอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด แก่ Hyundai - Hyundai Hysco ไม่มีทางเลือก ธุรกิจต้องหยุดชะงัก - หาก Hyundai นำเข้าจากต่างประเทศ ต้นทุนการผลิตเพิ่ม ( ค่าระวางขนส่ง, ค่าภาษีขาเข้า, ค่าขนถ่ายสินค้า การดำเนินธุรกิจขาดเสถียรภาพเพราะขาดความมันคงในปัจจัยการผลิต

7 7 การกระทำของบริษัท POSCO ฝ่าฝืนต่อ MRFTA ซึ่งตราขึ้น - ให้ผู้บริโภคได้รับสวัสดิการสูงสุดโดยปกป้องการแข่งขัน - พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ การกระทำของบริษัท POSCO เป็นการใช้อำนาจเหนือตลาด ในตลาดต้นน้ำกีดกันให้บริษัท Hyundai Hysco ออกจาก ตลาดปลายน้ำ KFTC ตัดสินให้ปรับบริษัท POSCO เป็นเงิน 1,640 ล้านวอน

8 8

9 9 : ห้ามผู้มีอำนาจเหนือตลาด กำจัดคู่แข่งขัน อันเป็นการ กำจัดคู่แข่งขัน อันเป็นการ เพิ่มอำนาจของบุคคลนั้น เพิ่มอำนาจของบุคคลนั้น โดยใช้วิธีการที่ไม่ใช่เป็นการ โดยใช้วิธีการที่ไม่ใช่เป็นการ แข่งขันในเชิงคุณภาพ แข่งขันในเชิงคุณภาพ มาตรา 86

10 10 Akzo ได้กระทำผิดมาตรา 86 ของสนธิสัญญา โดย Akzo ได้ก่อเกิดความเสียหายโดยเจตนา แก่บริษัท Engineering and Chemical Supplies : ECS โดยมุ่งให้ ECS ถอนตัวออก จากตลาด Organic Peroxides ของ EEC ข้อกล่าวหา :

11 11 ผลิต Organic Peroxides ใช้ใน อุตสาหกรรมพลาสติก สารฟอกขาว สำหรับแป้ง potassium Borate วิตามินรวม สำหรับแป้งอีกสองชนิด 1) Akzo 2) ECS 3) Diaflex ผู้ผลิตสารปรุงแต่งแป้ง เกือบทุกชนิด โรงงาน ทำแป้ง 85 % 10 % 5% RHM บริษัท Spillers บริษัท Allied Mills โรงงานทำ แป้งอิสระ ผปธ. อิสระ รายเล็ก Akzo DiaflexAkzoDiaflex ProvincialMerchamrs ECS 2/3 1/3Akzo ECS บาง ชนิด

12 12 RHM SpillerAllied Mill โรงงาน แป้งอิสระ (10%) ผู้ประกอบการ รายใหญ่อิสระ (5%) Akzo Diaflex ECS Provincial Merchant 2/3D 1/3D โรงงานแป้งกลุ่มบริษัท ( 85 %) ปี 1980 ECS เสนอขาย สินค้า แก่ RHM

13 13 RHM Spiller Allied Mill โรงงาน แป้งอิสระ ผู้ประกอบการ รายใหญ่อิสระ 2.3 DiaflexECS Provincial Merchant Akzo

14 14 Akzo มีส่วนแบ่งตลาดในปริมาณมาก เท่ากับส่วนแบ่งตลาดของผู้ผลิต รายอื่นทั้งหมดรวมกัน Akzo ได้เปรียบด้านเงินทุน มีผลิตภัณฑ์ไว้จำหน่ายค่อนข้างจะ ครบวงจรยิ่งกว่าคู่แข่ง Akzo ประสบความสำเร็จในการคงไว้ ซึ่ง margin โดยวิธีการเพิ่มราคาสินค้าและ / หรือเพิ่มยอดขาย แม้ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี กระบวนการทางการตลาดและทางธุรกิจ ที่มีความพัฒนามากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ มีความรู้ความชำนาญเหนือคู่แข่งในเรื่อง ของความปลอดภัย และเรื่องการป้องกันสารพิษ เท่าที่ผ่านมา Akzo ประสบความสำเร็จใน การกำจัดคู่แข่งที่ก่อความยุ่งยากให้ Akzo และสามารถทำให้คู่แข่งเหล่านั้นอ่อนแอลง อย่างมากได้ พฤติกรรมในอดีตเมื่อ Akzo ได้ทำให้คู่แข่ง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหมดบทบาท ลงแล้ว Akzo ก็จะขึ้นราคาในสินค้าที่ เกี่ยวข้อง

15 15 Akzo ได้ดำเนินนโยบายกำจัดคู่แข่งที่ทำการค้า กับ RHM หรือบริษัท Spiller โดย Akzo ได้ พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอที่คู่แข่งเสนอ แก่ลูกค้า พฤติกรรมที่ แสดงถึงเจตนา Akzo ได้ใช้สาร potassium bromate เป็น เหยื่อล่อเพื่อดึงดูดลูกค้าของ ECS และ ได้ขายวิตามินรวมในราคาที่ต่ำเพื่อเป็นเหยื่อล่อ ลูกค้าให้เปิดเผยข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลแล้ว Akzo ก็จะให้ข้อเสนอในราคาที่ต่ำกว่า Suppliers อื่น ๆ โดยเฉพาะในส่วนของบริษัท Spillers Akzo ได้วางเงื่อนไขว่า บริษัท Spillers จะต้องตกลงซื้อสารปรุงแต่งแป้งจาก Akzo เพียงรายเดียวเท่านั้น Akzo ได้เสนอขาย potassium bromate หรือวิตามินรวม พ่วงกับสาร benzoyl peroxide ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนรวมแต่สูงกว่าต้นทุนแปรผันเฉลี่ย เพื่อทำลายธุรกิจของ ECS Akzo ได้คงระดับราคาสารปรุงแต่งไว้ในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น เป็นเวลานาน

16 16 ปี / สินค้า ATCAV C ราคาขาย (P) ขายต่ำกว่า ECS ( ปอนด์ ) Alli ed ลูกค้า รายใหญ่ benzoyl peroxide 16% 1981 1982 1983 558 578 519 29 8 32 5 31 4 51 8 - 51 2 532- 530 na 70 potassium bromate 6% 1980 1981 1982 1983 na 290 317 308 na 16 9 18 9 21 7 na 260 245 na 320 100 วิตามินรวม (Nutramin) 10% 1980 1981 1982 na 666 714 na 54 1 54 8 na 56 5 45 5 595 575 489 60 298 < 518 < 558

17 17 ผลการพิจารณาของศาลผลการพิจารณาของศาล การตั้งราคาต่ำเกินสมควรเพื่อดึงดูดลูกค้าของ ECS Akzo ได้เสนอราคาและจำหน่ายสารปรุงแต่งแป้ง ให้แก่ลูกค้า ECS ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่และเป็นลูกค้าอิสระใน ราคาที่ต่ำกว่าเกินควร เพื่อที่จะกำจัด ECS ออกไปจาก ตลาด (Ql,P ไม่ต่างกัน ) การหาข้อมูลเกี่ยวกับคำเสนอขายของคู่แข่ง เพื่อให้ สั่งซื้อสินค้าจาก Akzo เพียงรายเดียว ศาลเห็นว่า เป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะกำจัดคู่แข่ง ออกจากตลาด ซึ่งมิใช่การกระทำดังกล่าวที่เป็นปกติ ธรรมดาแต่เป็นนโยบายทางการค้าเพื่อที่จะกำจัดคู่แข่ง การตั้งราคาชักจูงใจ เพื่อที่จะได้กำจัด ECS ออกไป จากตลาด Akzo ตั้งราคา potassium bromate ไม่สูงมากนั้นก็ เป็นเพราะว่า Akzo อยากจะชักจูงใจให้ลูกค้าซื้อสารปรุงแต่ง ทุกชนิดที่ Akzo มีขาย รวมทั้งขายวิตามินรวมต่ำกว่าต้นทุน ผันแปรเฉลี่ย การตั้งราคาขายโดยไม่เท่าเทียมกัน Akzo ได้ตั้งราคาขายที่แตกต่างกัน ในขณะที่ผู้ซื้อมี ขนาดที่ใกล้เคียงกัน อันเนื่องจากคุณภาพหรือต้นทุนต่างกัน การคงราคาสินค้าไว้ในระดับที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเป็น ระยะเวลานาน ทำให้คู่แข่งต้องออกไปจากตลาดเพียงเพราะว่า ผู้ประกอบการรายนั้นมีเงินทุนน้อยกว่าและไม่สามารถที่จะ ทนต่อการแข่งขันเช่นนั้นจากผู้มีอำนาจเหนือตลาดได้

18 18 ศาลเห็นว่า การกระทำความผิดของ Akzo มีความรุนแรงอย่างมากทั้งนี้เพราะพฤติกรรมของ Akzo มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะห้ามมิให้คู่แข่งขยายการประกอบธุรกิจ เข้าไปในตลาดที่ Akzo มีอำนาจเหนือตลาดอยู่ก่อนแล้ว และได้สั่งให้ปรับ Akzo เป็นเงิน 7,500,000 ECU

19 19

20 20 1. ข้อกล่าวหา บ.มิชลิน ผู้ผลิตยางรถยนต์ใช้อำนาจเหนือตลาดเลือก ปฏิบัติด้านราคาและบังคับขายพ่วงยางรถยนต์แก่ผู้จัดจำหน่าย ยางรถยนต์ 2. ข้อเท็จจริง ปี 1980 บ.มิชลิน มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศ เนเธอร์แลนด์เป็นอันดับที่ 2 คือ 57 – 65%  คู่แข่งอีก 5 ราย มีส่วนแบ่งตลาดรวม7-12%  มีนำเข้าจากประเทศสมาชิกอื่น EU 25 – 28%

21 21 3. การวิเคราะห์ตามข้อกฎหมาย 3.1 การมีอำนาจเหนือตลาด (Dominance Position) 3.2 พฤติกรรม : ใช้อำนาจโดยมิชอบ (Abuse of Dominance) ต่อตัวแทนจำหน่ายของตน 1) ระบบการให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นในการขายยางรถบรรทุก 2) มีการให้เงินพิเศษตามยอดการสั่งซื้อ 3) มีการให้เงินพิเศษ ซึ่งเป็นการตกลงด้วยวาจาแบบมี เงื่อนไขที่ต้องการ

22 22  ระบบการให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นแก่ยางรถบรรทุก จาก15%(1977) เพิ่มเป็น 22.5% (1978) 30% (1979) เพื่อมุ่งผูกมัดตัวแทนจำหน่ายไว้กับตน ทำให้คู่แข่งประกอบอย่างต่อเนื่อง ด้วยความลำบาก  การให้เงินพิเศษตามยอดการสั่งซื้อ ในอัตราที่แตกต่างกันตามดุลยพินิจของบริษัท ที่กำหนดเป้าหมายใน ระดับที่สูงกว่าจำนวนซื้อในปีก่อนมาก ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจตกต่ำ เพื่อสร้างยอด จำหน่ายแก่ตัวแทนในอัตราที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นการกดดันอย่างมาก  การให้เงินพิเศษซึ่งเป็นการตกลงด้วยวาจาแบบมีเงื่อนไขที่ต้องการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในอีกตลาดหนึ่ง และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ทำให้ตัวแทน จำหน่ายไม่สามารถเปรียบเทียบกับราคาซื้อสุทธิที่สามารถเปรียบเทียบกับราคาซื้อ สุทธิจากคู่แข่งรายอื่นได้ รวมทั้งมีการให้เงินพิเศษแก่การซื้อยางรถยนต์นั่ง

23 23 4.1 การให้ผลตอบแทนเพื่อผูกมัดลูกค้า (Fidelity rebate) แบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นการเลือกปฏิบัติ (Price Dicrimination) 4.2 การให้เงินพิเศษ (Extra Bonus) เพื่อใช้อำนาจเหนือตลาด ในตลาดยางรถบรรทุก ผลักดันให้ตัวแทนจำหน่ายต้องซื้อสินค้า ยางรถยนต์นั่งพ่วง นับว่าเป็นการกำหนดเงื่อนไขทางด้านการค้า ที่ไม่เป็นธรรม

24 24

25 25 บ.บอรัลมีพฤติกรรมการประกอบธุรกิจที่ฝ่าฝืนมาตรา 46 (Trade Practice Act.) ใช้อำนาจเหนือตลาดกำจัดคู่แข่งในตลาด โดย - กำหนดราคาขายต่ำกว่าทุน และ - ขายตัดราคาเพื่อจำกัดคู่แข่ง คือ C&M ให้ออกจากตลาด

26 26 ศาลพิจารณาประเด็น ดังนี้ : 1. ขอบเขตตลาด มิใช่เป็นตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์ CMP เท่านั้น แต่เป็นตลาดผลิตภัณฑ์ผนัง และแผ่นปูทางเท้า - พื้นถนนด้วย 2.

27 27 1. ไม่มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด - กระบวนการผลิตง่าย - เป็นสินค้าที่ไม่มีเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร 2. สภาพการแข่งขันในตลาด ส่วนแบ่งตลาด 2537 ไพโอเนียร์ 25 % บอรัล 25-30% โรคลา 22 % บัดเจ็ท 7 % ส่วนแบ่งตลาด 2539 ไพโอเนียร์ 25% บอรัล 25-30% ( ผู้ถูกกล่าวหา ) C&M 40% ( ผู้กล่าวหา )

28 28 3. พฤติกรรมการขาย - ตลาด มีการแข่งขันสูง - บอรัลต้องลดราคาตามเพื่อความอยู่รอดของ เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่ มิออกจากตลาด - ขายต่ำกว่าทุนในช่วงสั้น ไม่มีผลกระทบให้ C&M ต้องออกจากตลาด - บอรัลไม่มีอำนาจเหนือตลาด - พฤติกรรมการขายต่ำกว่าทุน เพื่อสนองสภาพตลาด ที่มีการแข่งขันสูง มีเหตุผล - ไม่มีเจตนาทำลายคู่แข่ง C&M ยังอยู่ในตลาด

29 29 ข้อหาละเมิดกฎหมายป้องกันและผูกขาด และเรียกร้อง ค่าเสียหายจากจำเลย พฤติกรรมไม่ขายชิ้นส่วน จำกัดโดยวิธีการต่างๆ ไม่ให้คู่แข่ง หาซื้อชิ้นส่วนจากแหล่งอื่นได้ ฟ้ อง

30 30 Eastman Kodak- ผลิตและจำหน่ายเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็วสูง และเครื่องมืออุปกรณ์ เกี่ยวกับไมโครฟิล์ม - ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หลังการขาย และเมื่อหนังสือรับประกันหมดอายุ องค์กรผู้ให้บริการซ่อมอิสระ (ISOs) - ทำธุรกิจซ่อมและให้บริการบำรุงรักษาสินค้าของ Kodak - ซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนในการซ่อมจาก OEM * ถอดจากเครื่องเก่าของ Kodak * จากลูกค้าที่ซื้อมาจาก Kodak * ซื้อเครื่องเก่ามาถอดเอาชิ้นส่วนบางชิ้น - ตกลงกับ OEM ว่าจะไม่ขายชิ้นส่วนให้กับ ISOs - กดดันนายหน้าและผู้จำหน่ายอิสระไม่ให้ขายชิ้นส่วนให้กับ ISOs - ทำให้เครื่องเก่าเหลือในตลาดให้น้อยที่สุด ลูกค้าเห็นว่า ค่าซ่อมที่ร้าน ISOs จะต่ำกว่าของ Kodak มากและคุณภาพการซ่อมก็ เหนือกว่า (Higher Quality) พฤติกรรมKodak

31 31 1.พฤติกรรมบอกว่าเป็นการขายสินค้า 2 ชนิดควบกัน จะซื้อแต่สินค้าชนิดแรก (เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องไมโครฟิลม์) ไม่ได้ เว้นแต่ต้องซื้อสินค้าชนิดที่ 2 (บริการซ่อม) ด้วย 2.ปริมาณการค้าที่เกี่ยวข้องมีจำนวนมาก (ส่งผลกระทบกว้างทั้งฐานลูกค้ารัฐ,เอกชน) 3.ผู้ขายควบมีอำนาจเหนือตลาดในสินค้าชนิดแรก (เพราะถ้าหันไปซื้อยี่ห้ออื่น จะต้องจ่ายแพงกว่าค่าซ่อม) switching costสูง Kodak มีอำนาจเหนือตลาด แต่ไม่สามารถใช้อำนาจดังกล่าวได้ เนื่องจาก ตลาดทั้งสองเป็นคนละตลาดกัน หากขึ้นราคาค่าบริการซ่อม (ตลาดที่ 2)ยอดขายในตลาดแรกลดลง (เนื่องจากลูกค้ารวมค่าบริการซ่อมเข้ากับเครื่องที่ซื้อใหม่ในตอนแรกด้วย) แต่ในความเป็นจริงไม่ข้อมูลตัดสินใจ )

32 32 Kodak ไม่มีอำนาจตลาดในตลาดแรก - ลูกค้า มองว่า การขึ้นราคาค่าซ่อมแซม เปรียบเหมือนการขึ้นราคา เครื่องถ่ายเอกสารหรือเครื่องอุปกรณ์ - ผู้ขาย มองว่า รายได้จากค่าบริการซ่อมแซมเป็นส่วนหนึ่งของค่าขาย เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องอุปกรณ์ จึงไม่น่าฟังขึ้นว่าบริษัท Kodak จะขึ้นราคาค่าบริการซ่อมแซม บริษัท Kodak กระทำผิดกฎหมายป้องกันการผูกขาด

33 33


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 3 ตลาดผู้ผลิต เหล็กแผ่นรีดเย็น (cold-rolled steel plate) ส่วนแบ่งตลาด บริษัท POSCO 58.4% บริษัท Dongbu Steel 13.7% บริษัท Hyundai Hysco 11.1% บริษัท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google