งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” การประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ - พิจารณาหลักเกณฑ์และ แนวทางการปฏิบัติ - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” การประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ - พิจารณาหลักเกณฑ์และ แนวทางการปฏิบัติ - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” การประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ - พิจารณาหลักเกณฑ์และ แนวทางการปฏิบัติ - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 28 มีนาคม 2555 เวลา 13.00 น. กรมการค้าภายในจัดส่งหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติ - คณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลาง - คณะอนุกรรมการฯ เขตกทม. - คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด 29 มีนาคม 2555 1 2 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ใน กทม. และ 76 จังหวัด พิจารณาคัดเลือกร้านค้าและ เจ้าหน้าที่ประจำใน กทม. (ทุกเขต) และใน 76 จังหวัด (ทุกอำเภอ) 2 เมษายน 2555 4 เปิดตัว ร้านถูกใจ 10,000 แห่ง - กทม. และปริมณฑล - 15 จังหวัด ภาคเหนือ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลกนครสวรรค์ ภาคอีสาน นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครพนม ภาคกลาง อยุธยา สุพรรณบุรี ชลบุรี ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี สงขลา นครศรีธรรมราช 19 เมษายน 2555 ในชุมชน กทม. และเขตเทศบาล 6 PHASE I กทม./ปริมณฑล จังหวัดใหญ่ 15 จังหวัด จำนวน 2,000 แห่ง PHASE II กทม./ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 8,000 แห่ง 1 พฤษภาคม 2555 ในชุมชน กทม. และระดับตำบล - กทม. และปริมณฑล - ทุกจังหวัดทั่วประเทศ กรมการค้าภายในประชุมชี้แจง การดำเนินโครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนกลางและภูมิภาค 30 มีนาคม 2555 3 การกำกับดูแลการดำเนินโครงการ - คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ฯ - คณะอนุกรรมการฯ ส่วนกลาง - คณะอนุกรรมการฯ เขตกรุงเทพมหานคร - คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด - ติดตามและกำกับดูแล - ประเมินผลโครงการ - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 1 เมษายน - 30 กันยายน 2555 7 การจัดทำร้านค้าต้นแบบ สถานที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 5 เมษายน 2555 5

2 คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก และเงื่อนไข “ร้านถูกใจ” คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเงื่อนไขการดำเนินการร้านถูกใจ  เป็นร้านค้าปลีกรายย่อย จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านอาหารธงฟ้า ร้านค้าสหกรณ์ ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน (ก่อนวันเปิดรับสมัคร 2 เมย.55)  เป็นเจ้าของกิจการ  สินค้าตามโครงการต้องมีสถานที่ จำหน่ายเป็นอาคารถาวร มีพื้นที่ จัดวางอย่างน้อย 6 ต.ร.ม. (ร้านค้าปลีก) และ 3 ต.ร.ม. (ร้านอาหารธงฟ้า)  อยู่ในแหล่งชุมชน  เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการ ประวัติการค้า สถานะทางการเงิน เป็นต้น และให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือปกครองท้องถิ่น รับรอง  ทำเลที่ตั้ง อยู่ในแหล่งชุมชน การคมนาคมสะดวก  กระจายร้านค้าในทุกตำบล โดยในแต่ละตำบลอาจมีร้านค้า มากกว่า 1 แห่ง ตามความเหมาะสม  ร้านค้าแต่ละแห่งจะต้องมีระยะห่าง จากร้านค้าอื่นที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้มีการกระจายในทุกพื้นที่  จำหน่ายสินค้าตามโครงการ ไม่น้อยกว่า 20 รายการ หรือตาม จำนวนรายการที่กำหนด  ต้องมีสินค้าวางจำหน่ายเพียงพอ ต่อความต้องการ  จำหน่ายตามราคาและจำนวน ที่กำหนด  จัดสถานที่/ชั้นวางของ/มุมจำหน่าย สินค้าตามโครงการ ในตำแหน่งที่ เห็นได้ชัดเจนน่าสนใจ  มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน  จัดทำบัญชีซื้อและขายสินค้า ตามโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมฯ ตรวจสอบได้ตลอดเวลา  ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนด

3 การกำหนดรายการสินค้า ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ รายการสินค้า จำนวน 20 รายการ -หมวดอาหาร 12 รายการ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ผงชูรส น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม UHT ซอสปรุงรส เนื้อสุกร เนื้อไก่ -หมวดของใช้ 8 รายการ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก แป้งผงโรยตัว น้ำยาล้างจาน ผ้าอนามัย ยากำจัดยุงและแมลง (รายการสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย สินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ผลิตสินค้า ผู้แทนจำหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่งรายใหญ่ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ 1.จำหน่ายสินค้าในราคา ณ โรงงาน หรือ ราคาต่ำกว่า และต้องเป็นราคาจำน่ายที่ ไม่สูงกว่าราคาจำน่ายให้แก่ผู้ซื้อรายอื่น 2.เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ จำหน่ายในตลาดตามปกติ 3.มีปริมาณสินค้าที่เพียงพอต่อความ ต้องการของโครงการ 4.ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนด ผู้ผลิตสินค้า House Brand

4 การจัดระบบ Logistics การสั่งซื้อ รับสินค้า และชำระเงิน ผู้ผลิตสินค้า ผู้แทนจำหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่ง รายใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ผลิตสินค้า House Brand ร้านค้าในโครงการ 10,000 แห่ง -กทม./ปริมณฑล -76 จังหวัด ทั่วประเทศ สั่งซื้อสินค้า รับสินค้า ชำระค่าสินค้า สั่งซื้อสินค้า ชำระค่าสินค้า ส่งสินค้า องค์การคลังสินค้า สั่งซื้อสินค้า Suppliers

5 ขั้นตอนการสั่งซื้อและการส่งสินค้า ( ร้านค้ารับสินค้าภายใน 7 วัน ) ร้านค้า วันจันทร์ – พุธ ก่อน 14.00 น. สั่งซื้อสินค้าที่ไปรษณีย์ไทยทุกสาขา พร้อมชำระเงิน ภายในวันพุธ 16.00 น. ส่งสินค้า ส่งคำสั่งซื้อ ผู้จำหน่ายสินค้า ส่งคำสั่งซื้อ รับ / ส่ง สินค้า ภายในศุกร์ ไปรษณีย์ไทย 1 2 3 4 5


ดาวน์โหลด ppt แผนการดำเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” การประชุมคณะกรรมการ แก้ไขปัญหาค่าครองชีพ - พิจารณาหลักเกณฑ์และ แนวทางการปฏิบัติ - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google