งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอเสนอ..... ทางเลือก ใหม่ ของการทำ...... ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอเสนอ..... ทางเลือก ใหม่ ของการทำ...... ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขอเสนอ..... ทางเลือก ใหม่ ของการทำ...... ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ

3 โครงการ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป

4 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ” 1. เพื่อให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าสมุนไพรตราหมอเส็ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ให้คนไทย ในทุกท้องที่และทุกระดับชั้นมีโอกาสได้บริโภคสินค้า คุณภาพดีอย่างทั่วถึง

5 2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการได้มีกิจการที่เป็น หลักแหล่งมั่นคง มีรายได้มากพอที่จะสามารถ ยึดเป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืนสืบไปในอนาคต 3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรักษาไว้ ซึ่งภูมิปัญญาและศาสตร์แห่งการนำสมุนไพร ไทยมาใช้เพื่อการรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง

6 บริษัทได้สร้าง ร้านต้นแบบไว้ที่ - ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ - ห้างเซ็นทรัล พระราม 2

7 สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

8

9

10

11

12 สาขาเซ็นทรัล พระราม 2

13

14

15

16

17 ตัวแทนจำหน่าย ( Dealer ) โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเป็น จะคัดเลือกจากจังหวัดต่างๆ ( 114 Dealer ) จะคัดเลือกจาก กทม. ( 50 Dealer )

18 สินค้ามี 2 หมวดหมู่ 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร - ไดมอนด์ โกลด์ - ไดมอนด์ บลู - ไดมอนด์ เรด 2. ยาแผนโบราณ

19 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกรายการ ผ่านการอนุญาตจาก อย. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นยาทุกรายการ ขึ้นทะเบียนยาอย่างถูกต้อง

20 ผลตอบแทน คุ้มค่าการลงทุน

21 เงื่อนไขการ เป็น Dealer  มีพื้นที่สำหรับเปิดร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ” ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด  ซื้อสินค้า ( ตระกูลไดมอนด์ ) เข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท  ห้ามมิให้ Dealer จัดตั้งบู๊ธ หรือห้องแสดงสินค้า นอกพื้นที่ที่ตนได้รับ สิทธิ์การ เป็นตัวแทนจำหน่าย

22 จุดเด่นของโครงการนี้ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า ลิขสิทธิ์ ระบบไม่ซับซ้อน คำนวณผลตอบแทนได้ง่าย Brand... “ หมอเส็ง ” ติดตลาดแล้ว

23 บริษัท ผู้สนใจ การ ลงทุน ของผู้สนใจ ร่วมโครงการ “ หมอเส็ง เฮิร์บช๊อป ”

24 ซื้อสินค้า ( ตระกูลไดมอนด์ ) เข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท

25 ป้ายด้านหน้า เหนือประตูทางเข้า ขนาด 60 x 200 ซม. ป้าย ด้านข้าง ขนาด 65 x 85 ซม. รวม 2 ป้าย 13,500 บาท

26 สรุปการการลงทุนเปิดร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ” - ค่าซื้อสินค้าเข้าร้านครั้งแรก - ค่าป้ายหน้าร้าน + ป้ายด้านข้าง ==== 100,000 บาท 13,500 บาท 113,500 บาท หมายเหตุ ไม่รวมค่าตกแต่งร้านซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่าย ลงทุนได้ตามความเหมาะสม

27 ผู้ที่สนใจจะสมัคร เป็น Dealer หมอเส็งเฮิร์บช๊อป โปรดกรอก “ ใบแสดงความจำนงฯ ”

28 ขั้นตอนการคัดเลือก Dealer “ หมอเส็ง เฮิร์บช๊อป ” บ. พิจารณา ผู้สนใจยื่นเอกสาร - ใบแสดงความจำนง - แผนที่สถานที่ตั้งร้าน - รูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน นัดเซ็นสัญญา - วางเงินมัดจำ 100 % - จ่ายค่าทำป้าย “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ” ตกแต่งร้าน รับป้าย “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ” ไปติดตั้งที่ร้าน ยื่นขออนุญาตขายยาแผนโบราณ เบิกสินค้าเข้าร้าน เปิดดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt ขอเสนอ..... ทางเลือก ใหม่ ของการทำ...... ธุรกิจ เพื่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google