งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWIS www.act.ac.th School Web-base Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWIS www.act.ac.th School Web-base Information System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWIS www.act.ac.th School Web-base Information System

2 Web-base ความหมาย และ ข้อดี Browser คืออะไร

3 กำหนดกรรมการฝ่าย หรือ หน่วยงาน ตัวแทนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการและเลขานุการ พรพิมล ปวงนิยม สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ สกุลณา จูฑะพุทธิ ( รชต ลาภอภิสิทธิกุล ) น้ำผึ้ง แช่มช้อย, สกุลณา จูฑะพุทธิ, วิไลพร ศิลางาม, รชต ลาภอภิสิทธิกุล, สราวุธ อนันตชาติ, พรพิมล ปวงนิยม, วชิรวิทย์ ธรรมนัน ทาวัฒน์ Upload Album Pic. - กำหนดข้อมูลหน่วยงาน - สร้างแผนงาน / โครงการ - แจ้งข่าว / สร้างแฟ้มผลงาน - สาระน่ารู้ ที่ปรึกษา / เหรัญญิก

4 1. สุนิสา ทรวงสังเวียน 2. ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ 3. พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล - แจ้งข่าว / สร้างแฟ้มผลงาน Editor - อัลบั้มภาพ สาระน่ารู้ ไม่มี Editor

5 Google || http://www.google.com


ดาวน์โหลด ppt SWIS www.act.ac.th School Web-base Information System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google