งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SWIS School Web-base Information System www.act.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SWIS School Web-base Information System www.act.ac.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SWIS School Web-base Information System

2 Web-base ความหมาย และ ข้อดี Browser คืออะไร

3 ตัวแทนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
Upload Album Pic. กำหนดกรรมการฝ่าย หรือ หน่วยงาน น้ำผึ้ง แช่มช้อย, สกุลณา จูฑะพุทธิ ,วิไลพร ศิลางาม , รชต ลาภอภิสิทธิกุล , สราวุธ อนันตชาติ , พรพิมล ปวงนิยม , วชิรวิทย์ ธรรมนันทาวัฒน์ (รชต ลาภอภิสิทธิกุล) ประธาน   พรพิมล ปวงนิยม รองประธาน   สุรสิทธิ์ จันทร์โสภาพิศ กรรมการ กรรมการและเลขานุการ สกุลณา จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษา / เหรัญญิก - กำหนดข้อมูลหน่วยงาน - สร้างแผนงาน/โครงการ - แจ้งข่าว/สร้างแฟ้มผลงาน - สาระน่ารู้

4 Editor 1. สุนิสา    ทรวงสังเวียน 2. ผดุงศักดิ์    แสงสวงค์ 3. พีราวิชญ์    ภาคนนท์กุล - แจ้งข่าว/สร้างแฟ้มผลงาน - อัลบั้มภาพ สาระน่ารู้ ไม่มี Editor

5 Google || http://www.google.com


ดาวน์โหลด ppt SWIS School Web-base Information System www.act.ac.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google