งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ตั้งของกิจการ ชื่อผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านซิมฮวด 395 ถ. อภิบาลบัญชา นายสุรชัย ตั้งตรีจักร์ อ. เมือง จ. นครพนม ร้าน ต. อาตั้ว 2000 34/2 ถ. อภิบาลบัญชา นางแจ๋ว ตรั่นถิ ร้านณัฐชัยรุ่งเรือง 696 ถ. อภิบาลบัญชา นายเสกสรร ไชยปณิธาน

2 ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่ตั้งของกิจการ ชื่อผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านโดโด้น้ำแข็ง 345/3 ถ. เฟื่องนคร นายอภิชัย มิ่งเจริญพาณิชย์ อ. เมือง จ. นครพนม พลอยซุปเปอร์มาเก็ต 640/8 ถ. อภิบาลบัญชา นายนำ ตรั่นวัน ร้านอรพรรณ ถ. อภิบาลบัญชา นางยุพร สถิตศิริพร ร้านอุ้ยชัย 81 ถ. ศรีเทพ นายพูลศักดิ์ ศิรินวเสถียร ร้านย่งเฮงหลี ถ. อภิบาลบัญชา นางสาวจันทร์เพ็ญ เฮงสกุล

3 ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
ที่ตั้งของกิจการ ชื่อผู้จัดการ หมายเลขโทรศัพท์ ร้านเทียนพาณิชย์ 424 ถ. บำรุงเมือง นางเทียน เวียนถิ อ. เมือง จ. นครพนม บริษัท ป้อมกิจ จำกัด 327/1-2 ถ. เฟื่องนคร นายสุวิทย์ สุวรรณเทน (ตัวแทนเบียร์ช้าง) อำนวยพาณิชย์ 186 ถ. หลักเมือง นายฐิติพงศ์ เจตน์ธนรัตน์ อ. ท่าอุเทน เจริญผล 186/1 ถ. หลักเมือง นางศุภลัคน์ พนมวงศ์ตะวัน


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google