งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านซิมฮวด 395 ถ. อภิบาลบัญชา นายสุรชัย ตั้งตรี จักร์ 0-4251-1520 อ. เมือง จ. นครพนม ร้าน ต. อาตั้ว 200034/2 ถ. อภิบาลบัญชา นางแจ๋ว ตรั่นถิ 0-4251-2041 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านณัฐชัยรุ่งเรือง 696 ถ. อภิบาล บัญชา นายเสกสรร ไชย ปณิธาน 0-4251-2220 อ. เมือง จ. นครพนม

2 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านโดโด้น้ำแข็ง 345/3 ถ. เฟื่องนครนายอภิชัย มิ่งเจริญ พาณิชย์ 0-4251- 3435 อ. เมือง 0-4251-3937 จ. นครพนม 0-1975-2473 พลอยซุปเปอร์มาเก็ต 640/8 ถ. อภิบาล บัญชา นายนำ ตรั่นวัน 0-4252-0691 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านอรพรรณ 429-431 ถ. อภิบาล บัญชา นางยุพร สถิตศิริพร 0-4251-1220 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านอุ้ยชัย 81 ถ. ศรีเทพนายพูลศักดิ์ ศิรินว เสถียร 0-4251-1578 อ. เมือง จ. นครพนม ร้านย่งเฮงหลี 530-532 ถ. อภิบาลบัญชา นางสาวจันทร์เพ็ญ เฮงสกุล 0-4251-1312 อ. เมือง จ. นครพนม

3 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านเทียนพาณิชย์ 424 ถ. บำรุงเมืองนางเทียน เวียนถิ 0-4251-1133 อ. เมือง จ. นครพนม บริษัท ป้อมกิจ จำกัด 327/1-2 ถ. เฟื่อง นคร นายสุวิทย์ สุวรรณเทน 0-4252-2078 ( ตัวแทนเบียร์ช้าง ) อ. เมือง จ. นครพนม อำนวยพาณิชย์ 186 ถ. หลักเมืองนายฐิติพงศ์ เจตน์ธน รัตน์ 0-4258-1154 อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม เจริญผล 186/1 ถ. หลัก เมือง นางศุภลัคน์ พนมวงศ์ ตะวัน 0-4258-1429 อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google