งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านซิมฮวด 395 ถ. อภิบาลบัญชา นายสุรชัย ตั้งตรี จักร์ อ. เมือง จ. นครพนม ร้าน ต. อาตั้ว /2 ถ. อภิบาลบัญชา นางแจ๋ว ตรั่นถิ อ. เมือง จ. นครพนม ร้านณัฐชัยรุ่งเรือง 696 ถ. อภิบาล บัญชา นายเสกสรร ไชย ปณิธาน อ. เมือง จ. นครพนม

2 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านโดโด้น้ำแข็ง 345/3 ถ. เฟื่องนครนายอภิชัย มิ่งเจริญ พาณิชย์ อ. เมือง จ. นครพนม พลอยซุปเปอร์มาเก็ต 640/8 ถ. อภิบาล บัญชา นายนำ ตรั่นวัน อ. เมือง จ. นครพนม ร้านอรพรรณ ถ. อภิบาล บัญชา นางยุพร สถิตศิริพร อ. เมือง จ. นครพนม ร้านอุ้ยชัย 81 ถ. ศรีเทพนายพูลศักดิ์ ศิรินว เสถียร อ. เมือง จ. นครพนม ร้านย่งเฮงหลี ถ. อภิบาลบัญชา นางสาวจันทร์เพ็ญ เฮงสกุล อ. เมือง จ. นครพนม

3 ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้าน ที่ตั้งของกิจการชื่อผู้จัดการหมายเลข โทรศัพท์ ร้านเทียนพาณิชย์ 424 ถ. บำรุงเมืองนางเทียน เวียนถิ อ. เมือง จ. นครพนม บริษัท ป้อมกิจ จำกัด 327/1-2 ถ. เฟื่อง นคร นายสุวิทย์ สุวรรณเทน ( ตัวแทนเบียร์ช้าง ) อ. เมือง จ. นครพนม อำนวยพาณิชย์ 186 ถ. หลักเมืองนายฐิติพงศ์ เจตน์ธน รัตน์ อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม เจริญผล 186/1 ถ. หลัก เมือง นางศุภลัคน์ พนมวงศ์ ตะวัน อ. ท่าอุเทน จ. นครพนม


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จังหวัดนครพนม ปรับปรุงครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2550 ผู้ค้าส่งทั่วไป ชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านที่ตั้งของ กิจการ ชื่อผู้จัดการหมายเลข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google