งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท TOT จำกัด มหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท TOT จำกัด มหาชน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท TOT จำกัด มหาชน

2 ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัท
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ 336 ถนนราษฎร์ อุทิศ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ โทรสาร

3 ประวัติบริษัท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดยแปลงสภาพมาจากองค์การ โทรศัพท์แห่งประเทศไทย ทีโอทีพร้อมให้บริการสื่อ สารโทรคมนาคมแบบครบวงจรตอบสนองความต้อง การครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอ ใจสูงสุด

4 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ -> มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม แห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า พันธกิจ -> ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

5

6 งานที่ได้รับมอบหมาย - เก็บเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าที่มีการติดตั้ง Internet เข้าแฟ้ม - ปั้มตราซองจดหมาย และส่งจดหมาย - key ข้อมูลของลูกค้าที่ติดตั้ง Internet เข้าระบบการจัดทำบิล - ถ่ายเอกสาร - ตรวจสอบหมายเลขที่ค้างหนี้ชำระ

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
1. ได้เข้าใจการทำงานจริงว่าทำงานอย่างไร 2. ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นและการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น 3. ได้รู้จักกับบุคคลต่างๆในหลายๆหน่วยงาน 4. ได้รู้จักการตรงต่อเวลาและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

8 บรรยากาศภายในที่ทำงาน

9 บรรยากาศภายในที่ทำงาน

10 บรรยากาศภายในที่ทำงาน

11 บรรยากาศภายในที่ทำงาน

12 จัดทำโดย นายจักรกฤตย์ โชติเกียรติคุณ รหัส 5010210061
นายจักรกฤตย์    โชติเกียรติคุณ รหัส นางสาวกิตติยา ทองอร่าม รหัส นางสาววรารัตน์ ศรีทวี รหัส

13 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt บริษัท TOT จำกัด มหาชน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google