งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ นางสาว สุทธสิริ นามสกุล จักษุรัตน์ ชื่อเล่น มะเหมี่ยว ปัจจุบันอายุ 20 ปี เกิด วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2534 ปีมะแม บ้านเกิด 150 หมู่ 4 ตำบล ท่าระหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ นางสาว สุทธสิริ นามสกุล จักษุรัตน์ ชื่อเล่น มะเหมี่ยว ปัจจุบันอายุ 20 ปี เกิด วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2534 ปีมะแม บ้านเกิด 150 หมู่ 4 ตำบล ท่าระหัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ นางสาว สุทธสิริ นามสกุล จักษุรัตน์ ชื่อเล่น มะเหมี่ยว ปัจจุบันอายุ 20 ปี เกิด วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2534 ปีมะแม บ้านเกิด 150 หมู่ 4 ตำบล ท่าระหัด อำเภอ เมือง จังหวัด สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000 กรุ๊ปเลือด A ( เอ )

3 บิดาชื่อ นายสมเจตน์ นามสกุล จักษุรัตน์ มารดาชื่อ นางปิยะพร นามสกุล จักษุรัตน์ มีน้องชาย 1 คน ชื่อ นายภัทรพงศ์ นามสกุล จักษุรัตน์ ปัจจุบัน อายุ 19 ปี ชื่อเล่น มะ ใหม่

4 ชีวิตใน วัยเรียน เริ่มเข้าเรียนตั้งแต่อนุบาล 1 – ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียน อนุบาลสุพรรณบุรี เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนสงวน หญิง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่โรงเรียนกรรณ สูต จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบัน ศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ ที่มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ( บางเขน ) คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

5 สีที่ ชอบ สี ส้ม สี ขา ว สีดำ เบอร์โทรศัพท์ 085 - 4266302 E – mail Fright_dragon@hotmail.com คติประจำใจ ปัจจุบัน คือ อนาคต

6

7 อาหารที่ ชอบ ไอศ กรีม รส ช็อกโกแล ตชิพ ผัดกระเพรา ไข่ดาว มะม่วง เปรี้ยว

8 ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ที่ ช อ บ

9 การ์ตูนที่ชื่น ชอบ อินุยาฉะ เทพอสูร จิ้งจอกเงิน ยอดนักสืบ จิ๋ว โคนัน ฟูจิ ชูซึเกะ เดอะปริ้นท์ออฟ เทนนิส คิคุมารุ เดอะปริ้นท์ ออฟเทนนิส คิรัวร์ Hunter X Hunter

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ นางสาว สุทธสิริ นามสกุล จักษุรัตน์ ชื่อเล่น มะเหมี่ยว ปัจจุบันอายุ 20 ปี เกิด วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2534 ปีมะแม บ้านเกิด 150 หมู่ 4 ตำบล ท่าระหัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google