งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต
 ก.ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต 8 ราย ข.ผู้ค้า - ผู้รวบรวมสัตว์น้ำ 67 ราย

2 ก.ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต
ปี ราย / ร้านค้า ปี 1 – 3 ปี 44 5 ปี 45 32 ปี 46 33 ปี 47 24 ปี 48 21 ปี 49 13 ปี 50 ปี 51 14 ปี 52 11 ปี 53 ปี 54 8 ก.ร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง - ปัจจัยการผลิต

3 รายชื่อร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง -ปัจจัยการผลิต 8 ราย : ปี 2554
รายชื่อร้านจำหน่ายอาหารกุ้ง -ปัจจัยการผลิต 8 ราย : ปี 2554 ที่ ชื่อ - สกุล เล่มที่ / ฉบับที่ ชื่อร้านฯ ประเภท ที่ตั้ง  ชนิด เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ โทรศัพท์ 1 นางศิริพรรณ เลือดแดง ฉบับที่ ป.5/2544 สถิตย์ฟาร์ม ขายปลีก 86 6 สามร้อยยอด อาหารกุ้ง 2 นางสุไน้ แซ่ลิ้ม ฉบับที่ ป.45/2548 ไนซ์ฟีด พาณิชย์ 69/30 4 เขาน้อย ปราณบุรี 3 นางกานติ์ชนิต ไวยสูงเนิน ฉบับที่ ป.74/2553 ขายส่ง-ขายปลีก นายนิติ ธนสกุลชัย ฉบับที่ ป.69/2551 อ.บ่อเพาะ 228/4 กุยบุรี 5 น.ส.ณัฐภรณ์ วิศิษฏ์วุฒิพงศ์ ฉบับที่ ป.61/2550 วัฒนากรเคมีภัณฑ์ 64 ไร่เก่า นายธวัชชัย นกกระจิบ ฉบับที่ ป.18/2545 เคมีภัณฑ์ 107/4 อ่าวน้อย เมือง 7 นางอนงค์ ประสมสิน ฉบับที่ ป.72/2553 ทิพย์เจริญ 32/2 8 น.ส.จีรยา ก่อสกุล ฉบับที่ ป.68/2551 ราชาเกษตรภัณฑ์ 63

4 ข.ผู้ค้า - รวบรวมสัตว์น้ำ
อำเภอ ราย 1.หัวหิน 11 2.ปราณบุรี 10 3.สามร้อยยอด 6 4.กุยบุรี 4 5.เมืองฯ 8 6.ทับสะแก 7.บางสะพาน 16 8.บางสะพานน้อย 2 รวม 67 ข.ผู้ค้า - รวบรวมสัตว์น้ำ

5 รายชื่อผู้ค้า / ผู้รวบรวม 67 ราย
อำเภอหัวหิน อำเภอกุยบุรี

6 อำเภอปราณบุรี อำเภอสามร้อยยอด

7 อำเภอเมืองฯ อำเภอทับสะแก

8 อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย


ดาวน์โหลด ppt 2.1.4 ข้อมูลผู้ค้าปัจจัยการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google