งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท่าเทียบเรือแพปลา สดใส จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท่าเทียบเรือแพปลา สดใส จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ท่าเทียบเรือแพปลา สดใส จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔

2 ข้อมูลโดยทั่วไปของท่าเทียบเรือ แพปลาแสนสดใส ที่ตั้ง 162 หมู่ ๕ ต. เขา นางหงส์ อ. เมือง จ. ระนอง ๘๕๐๐๐ เจ้าของแพชื่อ นางทิพย์ดา ศิราวงษ์ ผู้จัดการแพชื่อ นายศรชัย ศิราวงษ์ ( ลูกชาย ) ลักษณะท่าเทียบเรือ - โครงสร้างเป็นคอนกรีต - บริเวณหน้าท่า ยาว ๕๐ เมตร - มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย ๒ - ๓ เมตร สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี

3 ข้อมูลการนำเรือ ท่าเรือประมงแพสดใสจะอยู่ถัดจากท่าเทียบเรือ ศุลกากร เมื่อนำเรือเข้ามาทางร่องน้ำระนองเมื่อ ถึงทุ่นเขียวหมายเลข ๑๓ ( จะอยู่บริเวณท่าเทียบ เรือศุลกากร ) จะสามารถมองเห็นท่าเรือประมง แพสดใส โดยเมื่อนำเรือผ่านท่าเทียบเรือ ศุลกากร ให้นำเรือเล็งไปที่ ท่าเรือประมงแพ สดใส

4 ภาพแสดงท่าเรือศุลกากร

5 ทุ่นเขียวหมายเลข ๑๓ ท่าแพปลา สดใส

6 ทุ่นเขียวหมายเลข ๑๓

7 การนำเรือเข้า / ออกจากเทียบ การนำเรือเข้าเทียบให้ดูกระแสลมกระแสน้ำ ควรนำเรือทวนน้ำในการเข้าเทียบเพราะช่วงเวลา น้ำลงกระแสน้ำจะลงแรงมากทำให้เป็นอุปสรรค ในการเข้าเทียบท่าเรือประมงแพสดใส เพราะ ท่าเรือจะมีเรือประมงจอดเป็นจำนวนมาก พื้นที่ใน การเข้าเทียบจึงจำกัดและไม่แน่นอน ดังนั้นก่อน การเข้าเทียบแต่ละครั้งต้องพิจารณาตำบลที่ก่อน การเข้าเทียบ การเข้าเทียบส่วนมากจะต้องเทียบ กับเรือประมงเพราะเรือประมงจะเข้าออกไม่เป็น เวลา โอกาสที่จะเทียบกับท่าน้อยมากและไม่ สะดวกเพราะต้องค่อยเลื่อนเรือให้กับเรือประมงที่ เข้า - ออก

8 ตำบลที่เทียบเรือจะมีเรือประมงจอดเป็นจำนวนมาก

9 การเทียบส่วนมากจะต้องเทียบกับเรือประมง

10 ภาพภายในบริเวณท่าแพปลา สดใส

11

12 ข้อควรระมัดระวัง ตกฝ. ตกช. สามารถจอดเทียบได้ แต่ต้อง พิจารณาตำบลที่ก่อนการเข้าเทียบ สามารถจอดเทียบได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง ควรเข้าเทียบทวนกระแสน้ำ เพราะในช่วงน้ำลงกระแสน้ำจะแรงต้องใช้ ความระมัดระวังในการเข้าเทียบ การเทียบส่วนมากต้องเทียบกับเรือประมง พื้นที่จำกัดไม่สะดวกในการเทียบ เรือประมงเข้า - ออกไม่เป็นเวลา บริเวณท่าเรือมีลูกเรือเป็นแรงงานต่างด้าวเป็น จำนวนมากต้องกวดขันเวรยาม เป็นพิเศษ ควรเทียบท่าเรือ อเนกประสงค์หรือท่าเรือ ศุลกากรจะเหมาะสมกว่า

13 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt ท่าเทียบเรือแพปลา สดใส จ. ระนอง เรือ ต. ๒๑๔ ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google