งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มตัดเย็บชุดนอน บ้านแม่ฮาว

2 แผนผังองค์กรหรือทีมงาน
นายฉัตรชัย แก้วนันชัย ผู้จัดการโครงการ นางสาวณัฐนันท์  โปธิ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นายพงษ์สันต์  แก้วพิงค์ ผู้ดูแลและจัดทำเอกสาร นายนพเก้า คชนุภาพ นักเขียนโปรแกรม นายปิติ จันทร์จรัสสกุล กราฟฟิกดีไซน์

3 ดูแลรับผิดชอบวางแผนงานและนำทีมงานการบริหารโครงการ
นายฉัตรชัย แก้วนันชัย ผู้จัดการโครงการ ดูแลรับผิดชอบวางแผนงานและนำทีมงานการบริหารโครงการ นางสาวณัฐนันท์  โปธิ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นายนพเก้า คชนุภาพ นักเขียนโปรแกรม เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษาระบบงานเดิมและวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่ พัฒนาเว็บไซต์และทดสอบระบบปรับปรุงแก้ไข อัพโหลดระบบทำการฝึกอบรม

4 เก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆในการทำจัดทำโครงการ และจัดทำเอกสารต่างๆ
นายพงษ์สันต์  แก้วพิงค์ ผู้ดูแลและจัดทำเอกสาร นายปิติ จันทร์จรัสสกุล กราฟฟิกดีไซน์ เก็บรวมรวมข้อมูลต่างๆในการทำจัดทำโครงการ และจัดทำเอกสารต่างๆ ออกแบบส่วนต่างๆเว็บไซต์ออกแบบส่วนของกราฟฟิก


ดาวน์โหลด ppt ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google