งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัดเย็บชุด นอน บ้านแม่ฮาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัดเย็บชุด นอน บ้านแม่ฮาว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัดเย็บชุด นอน บ้านแม่ฮาว

2 นายฉัตรชัย แก้วนันชัย ผู้จัดการโครงการ นางสาว ณัฐนันท์ โปธิ นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ นายนพเก้า คชนุ ภาพ นักเขียนโปรแกรม นายปิติ จันทร์จรัส สกุล กราฟฟิกดีไซน์ นายพงษ์ สันต์ แก้วพิงค์ ผู้ดูแลและจัดทำ เอกสาร แผนผังองค์กรหรือทีมงาน

3 นายฉัตรชัย แก้วนันชัย ผู้จัดการโครงการ ดูแลรับผิดชอบ วางแผนงานและนำ ทีมงานการบริหาร โครงการ เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษา ระบบงานเดิมและวิเคราะห์ และออกแบบระบบงานใหม่ นางสาว ณัฐนันท์ โปธิ นักวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ พัฒนาเว็บไซต์และ ทดสอบระบบปรับปรุง แก้ไข อัพโหลดระบบ ทำการฝึกอบรม นายนพเก้า คชนุ ภาพ นักเขียนโปรแกรม

4 ออกแบบส่วนต่างๆ เว็บไซต์ออกแบบ ส่วนของกราฟฟิก เก็บรวมรวมข้อมูล ต่างๆในการทำจัดทำ โครงการ และจัดทำ เอกสารต่างๆ นายปิติ จันทร์จรัส สกุล กราฟฟิกดีไซน์ นายพงษ์ สันต์ แก้วพิงค์ ผู้ดูแลและจัดทำ เอกสาร


ดาวน์โหลด ppt ระบบการค้าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัดเย็บชุด นอน บ้านแม่ฮาว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google