งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก. GDP Growth Rate (%) ของโลก % Source: International Monetary Fund (IMF) อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (GDP) ปี 2011 เพิ่มขึ้นร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก. GDP Growth Rate (%) ของโลก % Source: International Monetary Fund (IMF) อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (GDP) ปี 2011 เพิ่มขึ้นร้อยละ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก

2 GDP Growth Rate (%) ของโลก % Source: International Monetary Fund (IMF) อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (GDP) ปี 2011 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 โดย IMF คาดการณ์ว่า GDP ของโลกปี 2012 จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5

3 ปริมาณสำรองน้ำมันของโลก BP Statistical Review of World Energy © BP 2011 ปริมาณสำรองน้ำมันของโลกปี 2010 อยู่ที่ระดับ 1,383 พันล้านบาร์เรล

4 ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของโลก BP Statistical Review of World Energy © BP 2011 ปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติของโลกปี 2010 อยู่ที่ระดับ 187 ล้านล้านลูกบาศก์เมตร

5 ปริมาณสำรองถ่านหินของโลก BP Statistical Review of World Energy © BP 2011 ปริมาณสำรองถ่านหินของโลกปี 2010 อยู่ที่ระดับ 860,938 ล้านตัน

6 การใช้พลังงานของโลกแยกรายชนิดเชื้อเพลิง BP Statistical Review of World Energy © BP 2011 การใช้พลังงานของโลกปี 2010 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 โดยมีการใช้น้ำมันมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 และการใช้ถ่านหินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

7 สัดส่วนการใช้พลังงานของโลกในแต่ละทวีป BP Statistical Review of World Energy © BP 2011 ปัจจุบันทวีปเอเชียมีการใช้พลังงานมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 38 ของโลก โดยเป็นการใช้ถ่านหินมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 67 ของโลก

8 ระยะเวลาที่สามารถใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลชนิดต่างๆ ได้ ณ ปี 2010 BP Statistical Review of World Energy © BP 2011 R/P Ratios ของโลก น้ำมัน 46 ปี ก๊าซธรรมชาติ 58 ปี ถ่านหิน 118 ปี

9 สถานการณ์ ด้านพลังงานของอาเซียน

10 GDP Growth Rate (%) ประเทศ 20102011 อินโดนีเซีย 6.26.5 มาเลเซีย 7.25.1 ฟิลิปปินส์ 7.63.7 ไทย * 7.80.1 เวียดนาม 6.85.9 บรูไน 2.61.9 พม่า 5.35.5 กัมพูชา 6.06.1 ลาว 7.98.3 สิงคโปร์ 14.84.9 อาเซียน 7.94.5 * ไทย คาดการณ์ GDP 2012 อยู่ที่ร้อยละ 5.5-6.5 Source: International Monetary Fund (IMF) ประเทศ 20102011 จีน10.49.2 ญี่ปุ่น4.4-0.7 เกาหลี6.33.6 ออสเตรเลีย2.52.0 นิวซีแลนด์1.21.4 อินเดีย10.67.2

11 ปริมาณสำรองปิโตรเลียมภายในประเทศมีจำกัด ปริมาณสำรอง* พิสูจน์แล้วยังไม่ได้พิสูจน์ รวม ใช้ได้ (ปี) Proved Reserve (P1) Probable Reserve (P2) Possible Reserve (P3) น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 19746224790616 คอนเดนเสท (ล้านบาร์เรล) 24533513071022 ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ลบ.ฟุต) 10,58911,4796,38728,45527 ถ่านหิน 1,181826-2,007110 * ปริมาณ ณ สิ้นปี 2553 www.dmf.go.th

12 การใช้พลังงานของอาเซียน ปี 2010 รวม 459 Mtoe Source : ERIA research project report 2011 กลุ่มประเทศอาเซียน มีการใช้พลังงานทั้งหมด 459 Mtoe โดยประเทศอินโดนีเซีย มีการใช้พลังงานมากที่สุดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36 รองลงมาเป็นประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ตามลำดับ

13 13 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของอาเซียน ปี 2010 อาเซียน มีสัดส่วนการใช้น้ำมันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44 ของการใช้ทั้งหมด รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และอื่นๆ ตามลำดับ Source : ERIA research project report 2011

14 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงของกลุ่มประเทศอาเซียน ปี 2010 14 ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์ ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงหลัก ในขณะที่ ประเทศมาเลเซีย บรูไน และพม่า ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และลาว เป็นประเทศเดียวที่ใช้พลังน้ำเป็นเชื้อเพลิงหลัก Source : ERIA research project report 2011


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ ด้านพลังงานของโลก. GDP Growth Rate (%) ของโลก % Source: International Monetary Fund (IMF) อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลก (GDP) ปี 2011 เพิ่มขึ้นร้อยละ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google