งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 1 สถานการณ์พลังงานไทย ม.ค. – เม.ย. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 1 สถานการณ์พลังงานไทย ม.ค. – เม.ย. 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 1 สถานการณ์พลังงานไทย ม.ค. – เม.ย. 2557

2 2 การใช้ การผลิต การนำเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน หมายเหตุ : การนำเข้า (สุทธิ) หมายถึง การนำเข้าที่หักลบการส่งออกแล้ว การผลิต การนำเข้า (สุทธิ)การใช้ การนำเข้า/การใช้ 58 % * เดือน ม.ค. – เม.ย.

3 3 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน สัดส่วนการใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น 2557* ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ ไฟฟ้าพลังน้ำ/ไฟฟ้านำเข้า รวมทั้งสิ้น 2,028 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้พลังงานขั้นต้น  0.1 % * เดือน ม.ค. – เม.ย.

4 4 การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน สัดส่วนการผลิต พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น คอนเดนเสท น้ำมันดิบ ลิกไนต์ พลังน้ำ ก๊าซธรรมชาติ การผลิตพลังงานขั้นต้น  0.2 % รวมทั้งสิ้น 1,094 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

5 5 การนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน สัดส่วนการนำเข้า (สุทธิ) พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น ถ่านหินนำเข้า ไฟฟ้า น้ำมัน การผลิตพลังงานขั้นต้น  6.7 % รวมทั้งสิ้น 1,169 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2557* ก๊าซธรรมชาติและ LNG * เดือน ม.ค. – เม.ย.

6 6 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย สัดส่วนการใช้ พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นสุดท้าย ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน ถ่านหินนำเข้า ลิกไนต์ ไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 1,327 เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  0.3 % เทียบเท่าพันบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวัน 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

7 7 ปริมาณสำรอง การผลิต ปี 2555 ใช้ได้นาน(ปี) P1P1+P2P1+P2+P3 P1P1+P2P1+P2+P3 น้ำมันดิบ (ล้านบาร์เรล) 2326539305541217 คอนแดนเสท (ล้านบาร์เรล) 2175016003371518 ก๊าซธรรมชาติ (พันล้าน ล.บ.ฟุต) 9,03918,61223,2831,46261316 หมายเหตุ : ปริมาณสำรอง P1 คือ Proved Reserves P2 คือ Probable Reserves และ P3 คือ Possible Reserves ปริมาณสำรองปิโตรเลียมของประเทศไทยรวมพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ปริมาณสำรองพลังงานในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

8 น้ำมัน 8

9 9 การจัดหาน้ำมันดิบ บาร์เรล/วัน สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบ ผลิตในประเทศตะวันออกกลางตะวันออกไกลแหล่งอื่นๆ 14 % 15 % 64 % 7 % 22 % 14 % 57 % 7 % 15 % 16 % 61 % 8 % 12 % 15 % 66 % 7 % 15 % 63 % 7 % รวมการจัดหาน้ำมันดิบ 962,848 บาร์เรล/วัน 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

10 10 การนำเข้าน้ำมันดิบแยกตามแหล่งผลิต รวมนำเข้า 98,929 พันบาร์เรล หรือคิดเป็น 15,729 ล้านลิตร การนำเข้าน้ำมันดิบ  9.4 % สหรัฐเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย โอมาน กาตาร์ อื่นๆ (ตะวันออกกลาง) ตะวันออกกลาง มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน อื่นๆ (ตะวันออกไกล) ตะวันออกไกล สหภาพโซเวียต ออสเตรเลีย อื่นๆ (แหล่งอื่นๆ) แหล่งอื่นๆ 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

11 การผลิตคอนเดนเสท บาร์เรล/วัน สัดส่วน การผลิตคอนเดนเสท รวมทั้งสิ้น 89,816 บาร์เรล/วัน เอราวัณ อื่นๆ ฟูนานและจักรวาล ไพลิน บงกช อาทิตย์ การผลิตคอนเดนเสท  5.2 % 11 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

12 12 การใช้กำลังการกลั่นของประเทศ บาร์เรล/วัน ปี 2557* TOCBCPESSOIRPCPTTARSPRC RPCรวม สัดส่วนการใช้ กำลังการกลั่น (%) 11182847712883-94 Capacity Intake * เดือน ม.ค. – เม.ย.

13 13 การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วัน สัดส่วน การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป เบนซิน เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG ดีเซล น้ำมันก๊าด รวมทั้งสิ้น 158 ล้านลิตร/วัน การผลิตน้ำมันสำเร็จรูป  2.1 % 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

14 14 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (ล้านลิตรต่อวัน) ล้านลิตร/วัน สัดส่วน การใช้น้ำมันสำเร็จรูป เบนซิน เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG ดีเซล รวม ทั้งสิ้น 131 ล้านลิตร/วัน การใช้น้ำมันสำเร็จรูป  0.6 % 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย. น้ำมันก๊าด

15 15 การใช้น้ำมันสำเร็จรูป (พันบาร์เรลต่อวัน) พันบาร์เรล/วัน สัดส่วน การใช้น้ำมันสำเร็จรูป เบนซิน เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG ดีเซล รวม ทั้งสิ้น 821 พันบาร์เรล/วัน การใช้น้ำมันสำเร็จรูป  0.6 % 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย. น้ำมันก๊าด

16 16 การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วัน สัดส่วน การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป เบนซิน เครื่องบิน น้ำมันเตา LPG ดีเซล รวมทั้งสิ้น 16 ล้านลิตร/วัน การนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป  45.4 % 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

17 17 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วัน สัดส่วน การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป น้ำมันเตา เครื่องบิน เบนซิน LPG ดีเซล น้ำมันก๊าด รวมทั้งสิ้น 23 ล้านลิตร/วัน การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูป  20.7% 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

18 18 การส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปของไทยแยกรายประเทศ ** อื่นๆ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ สัดส่วนการส่งออก น้ำมันสำเร็จรูปรายประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย อื่นๆ** ล้านลิตร/วัน จีน อเมริกา กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ฮ่องกง แอฟริกาใต้ 63 % ส่งออกสิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

19 19 อุปสงค์ของ LPG พันตัน/เดือน สัดส่วนการใช้ LPG ครัวเรือน รถยนต์ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรม ใช้เอง รวมทั้งสิ้น 619 พันตัน/เดือน การใช้ LPG  1.7 % หมายเหตุ : 1. LPG หมายถึง LPG โพรเพน และบิวเทน 2. ใช้เอง หมายถึง ผู้ผลิตใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตเอง 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

20 20 อุปทานของ LPG พันตัน/เดือน สัดส่วนการจัดหา LPG โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน นำเข้า รวมทั้งสิ้น 654 พันตัน/เดือน การจัดหา LPG  2.5 % หมายเหตุ : LPG หมายถึง LPG โพรเพน และบิวเทน 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

21 ก๊าซธรรมชาติ 21

22 22 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน (MMSCFD) สัดส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ผลิตในประเทศ นำเข้าจากพม่า นำเข้า LNG 2557* รวมทั้งสิ้น 5,021 MMSCFD การจัดหาก๊าซธรรมชาติ  1.3 % * เดือน ม.ค. – เม.ย.

23 23 อุตสาหกรรม NGV โรงแยกก๊าซ ผลิตไฟฟ้า การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา ล้านลูกบาศก์ฟุต/วัน (MMSCFD) รวมทั้งสิ้น 4,467 MMSCFD การใช้ก๊าซธรรมชาติ  3.6 % สัดส่วน การใช้ก๊าซธรรมชาติรายสาขา 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

24 24 การใช้ NGV 2557 2556 2555 2554 2553 หน่วย : MMSCFD หน่วย : ตัน/วัน การใช้ NGV  4.9 % 2557 2556 2555 2554 2553

25 ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ 25

26 26 รวมทั้งสิ้น 12,451 พันตัน การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์  28.7 % การจัดหาถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ พันตัน สัดส่วนการจัดหา ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ หมายเหตุ : อื่นๆ หมายถึง ลิกไนต์ของเหมืองเอกชน ภายในประเทศที่ไม่ใช่เหมืองแม่เมาะ 46 % 6 % 48 % 45 % 6 % 48 % 47 % 10 % 43 % 45 % 5 % 50 % 48 % 3 % 49 % 53 % 45 % 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

27 27 รวมทั้งสิ้น 5,145 KTOE การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์  1.0 % การใช้ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ สัดส่วนการใช้ ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์ พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ (KTOE) 49 % 51 % 48 % 52 % 51 % 49 % 55 % 45 % 57 % 43 % 61 % 39 % 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

28 ไฟฟ้า 28

29 29 เมกะวัตต์ (MW) กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า ณ เดือนเมษายน 2557 กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 33,379 MW 5 % 49 % 39 % 7 % 48 % 38 % 7 % 46 % 39 % 7 % 45 % 38 % 10 % 7 % 44 % 38 % 11 % กำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้า  จากเดือนมีนาคม จำนวน 750 MW เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อยชุดที่ 4 กำลังผลิต 750 MW เข้าระบบในเดือนเมษายน * เดือนเมษายน 2557 2557*

30 30 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) รวมทั้งสิ้น 57,728 GWh การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ สัดส่วนการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ 72 % 18 % 4 % 67 % 20 % 7 % 67 % 20 % 6 % 67 % 20 % 7 % การผลิตไฟฟ้า  2.5 % เนื่องจากการใช้ก๊าซธรรมชาติลดลง 64 % 2557* 22 % * เดือน ม.ค. – เม.ย.

31 31 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ (MMSCFD) (ล้านตัน) น้ำมันเตา (ล้านลิตร) ดีเซล (ล้านลิตร)  การใช้น้ำมันเตาเพิ่มขึ้น เนื่องจากใช้ทดแทนช่วงพม่าหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติช่วงต้นปี  การใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะเดินเครื่องกำลังการผลิตเต็มกำลังในช่วงฤดูร้อน     * เดือน ม.ค. – เม.ย.

32 ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. 32 เมกะวัตต์ (MW) 2557 25562555 2554 2553 หมายเหตุ : ความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของระบบ กฟผ. (Net Peak Generation Requirement) ไม่รวมที่ใช้ใน Station Service 16 พ.ค. 2556 เวลา 14:00 น. 26,598 MW 23 เม.ย. 2557 เวลา 14.26 น. 26,942 MW Peak  1.3 %

33 33 การใช้ไฟฟ้าทั้งประเทศ  1.9 % สัดส่วนการใช้ไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งประเทศ 52,885 GWh กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) PEA MEA ลูกค้าตรง EGAT 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย. (  5.6%) (  0.3%) (  2.4%)

34 34 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) การจำหน่ายไฟฟ้าจำแนกตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า ** ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทกิจการขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ่ แล้วแต่กรณี *** อื่นๆ ได้แก่ ประเภทไฟฟ้าสำรอง ประเภทที่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ และการใช้ไฟฟ้าที่ไม่คิดมูลค่า กิจการเฉพาะอย่าง ส่วนราชการฯ สูบน้ำการเกษตร ไฟฟ้าชั่วคราว อื่นๆ***ลูกค้าตรง กฟผ. ปี 2557* ประเภท Growth (%)Share (%) บ้านอยู่อาศัย  4.222 กิจการขนาดเล็ก  3.711 กิจการขนาดกลาง  1.816 กิจการขนาดใหญ่  1.042 กิจการเฉพาะอย่าง  4.73 ส่วนราชการและ องค์กรไม่แสวงหา กำไร**  9.10.1 สูบน้ำการเกษตร  22.30.4 ไฟฟ้าชั่วคราว  2.60.8 อื่นๆ***  10.43 ลูกค้าตรง กฟผ.  2.41 บ้านอยู่อาศัย กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ * เดือน ม.ค. – เม.ย.

35 35 กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ** ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2555 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นหน่วยงานราชการจะถูกจัดเข้าประเภทธุรกิจ/กิจการขนาดเล็ก แล้วแต่กรณี *** อื่นๆ ได้แก่ ไฟฟ้าชั่วคราว และอื่นๆ ส่วนราชการฯ สูบน้ำการเกษตร ไฟไม่คิดมูลค่า อื่นๆ** ปี 2557* ประเภท Growth (%) Share (%) ครัวเรือน  4.222 กิจการขนาดเล็ก  3.711 ธุรกิจ  2.918 อุตสาหกรรม  0.545 ส่วนราชการและองค์กร ไม่แสวงหากำไร**  9.10.1 เกษตรกรรม  22.30.4 ไฟฟ้าไม่คิดมูลค่า  6.21 อื่นๆ***  6.52 ครัวเรือน กิจการขนาดเล็ก ธุรกิจ อุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายสาขา * เดือน ม.ค. – เม.ย.

36 36 อาหาร เหล็กและโลหะพื้นฐาน การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มอุตสาหกรรมที่สำคัญ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ปี 2557* อาหาร เหล็กและ โลหะพื้นฐาน สิ่งทออิเล็กทรอนิกส์พลาสติกยานยนต์ซีเมนต์เคมีภัณฑ์ ยางและ ผลิตภัณฑ์ยาง การผลิต น้ำแข็ง Growth (%)  2.1  1.8  0.8  9.1  2.5  6.0  5.3  3.9  0.2  13.8 อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ยานยนต์ พลาสติก ซีเมนต์ ยางและผลิตภัณฑ์ยาง การผลิตน้ำแข็ง เคมีภัณฑ์ * เดือน ม.ค. – เม.ย.

37 37 ห้างสรรพสินค้า โรงแรม การจำหน่ายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจที่สำคัญ กิกะวัตต์-ชั่วโมง (GWh) ปี 2557* ห้างสรรพสินค้า โรงแรม อพาร์ตเมนต์ และเกสต์เฮาส์ ขายปลีก อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล/สถาน บริการทางการแพทย์ ขายส่ง สถาบัน การเงิน ก่อสร้าง ภัตตาคารและ ไนต์คลับ Growth (%)  1.9  8.6  4.1  2.6  5.1  8.4  1.2  4.5  1.4  5.9 อพาร์ทเมนต์ ขายปลีก อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล ขายส่ง ก่อสร้าง สถาบันการเงิน ภัตตาคาร * เดือน ม.ค. – เม.ย.

38 มูลค่าพลังงาน 38

39 ล้านบาท สัดส่วนมูลค่าการนำเข้าพลังงาน มูลค่าการนำเข้าพลังงาน 80 % 4 % 11 % 79 % 7 % 9 % 79 % 8 % 77 % 9 % 8 % รวมนำเข้า 494,866 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้าพลังงาน  5.4 % 10 % 76% 39 8 % 72%72% 2557* 14% * เดือน ม.ค. – เม.ย.

40 ล้านบาท สัดส่วนมูลค่าการส่งออกพลังงาน มูลค่าการส่งออกพลังงาน มูลค่าการส่งออกพลังงาน  12.3 % รวมส่งออก 103,170 ล้านบาท 12 % 2 % 86% 10 % 88 % 2 % 12 % 87 % 1 % 13 % 1 % 86 % 40 93 % 2557* * เดือน ม.ค. – เม.ย.

41 41 ล้านบาท สัดส่วนมูลค่า การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย มูลค่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย  1.9 % รวมทั้งสิ้น 726,716 ล้านบาท 61 % 3 % 27% 61 % 26 % 4 % 63 % 24 % 5 % 62 % 6 % 25 %7 % 6 % 64 % 2557* 24 % * เดือน ม.ค. – เม.ย.

42 42 ล้านบาท สัดส่วนมูลค่า การใช้น้ำมันสำเร็จรูป มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป 23 % 47 % 16 % 22 % 46 % 16 % 23 % 14 % 48 % 5 % 9 % 11 % รวมทั้งสิ้น 461,672 ล้านบาท มูลค่าการใช้น้ำมันสำเร็จรูป  3.3 % 11 % 22 % 17 % 47% 5 % 11 % 9 % 23% 11 % 2557* 23 % * เดือน ม.ค. – เม.ย.

43 เปรียบเทียบราคาพลังงาน 43 *ราคาขายปลีกเฉลี่ย **เป็นราคาเฉลี่ยนำเข้าของไทย (CIF) บาท/ล้าน BTU น้ำมันเตา * ก๊าซธรรมชาติ * ถ่านหินนำเข้า ** 750 340 94 ข้อมูลถึงเดือน เม.ย. 2557

44 44 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ราคา LPG (Contract Price) *ราคาเฉลี่ย Propane : Butane ที่ อัตราส่วน 60:40 ราคา LPG เฉลี่ย* 800 ข้อมูลถึงเดือน เม.ย. 2557

45 ราคาน้ำมันสำเร็จรูปตลาดสิงคโปร์ 45 *น้ำมันเตา 1500% Sulfur น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด 122.3 120.9 120.0 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล น้ำมันเตา * น้ำมันดีเซล 90.5 166.5 167.3 140.3 113.7 ข้อมูลถึงเดือน เม.ย. 2557


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์พยากรณ์และสารสนเทศพลังงาน 1 สถานการณ์พลังงานไทย ม.ค. – เม.ย. 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google