งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีพลังงาน

2 พลังงานถูกใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตของมนุษย์

3 "พลังงาน" หมายถึง ความสามารถในการทำงานหรือทำให้เกิดงาน
พลังงานนั้นสามารถจัดเก็บไว้ได้ พลังงานไม่สามารถถูกทำลายได้ พลังงานสามารถเปลี่ยนแปลงจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้

4 พลังงานสิ้นเปลือง พลังงาน พลังงานหมุนเวียน

5 แหล่งพลังงานหลัก

6 น้ำมันดิบ มีสถานะเป็นของเหลว ประกอบด้วย สารไฮโดรคาร์บอนชนิดระเหยง่าย เป็นส่วนใหญ่ ที่เหลือประกอบด้วย สารกำมะถัน ไนโตรเจน และ สารประกอบออกไซด์อื่น ๆ เรียกว่าเป็นสิ่งปฏิกูล

7 ก๊าซธรรมชาติ ส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอน และสิ่งเจือปนต่างๆในสภาวะก๊าซ สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่พบในธรรมชาติ ได้แก่ มีเทน อีเทน โพรเพน บิวเทน เพนเทน เป็นต้น สิ่งเจือปนอื่น ๆ ที่พบในก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนไดซัลไฟด์

8 ถ่านหิน หินตะกอนชนิดหนึ่งและเป็นแร่เชื้อเพลิงสามารถติดไฟได้ มีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงสีดำ มีทั้งชนิดผิวมันและผิวด้าน น้ำหนักเบา ถ่านหินประกอบด้วยธาตุที่สำคัญ 4 อย่างได้แก่ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน และออกซิเจน นอกจากนั้น มีธาตุหรือสารอื่น เช่น กำมะถัน เจือปนเล็กน้อย ถ่านหินที่มีจำนวนคาร์บอนสูงและมีธาตุอื่น ๆ ต่ำ เมื่อนำมาเผาจะให้ความร้อนมาก ถือว่าเป็นถ่านหินคุณภาพดี

9 ค่าความร้อน ค่าความชื้น ปริมาณขี้เถ้า ปริมาณกำมะถัน 1) แอนทราไซท์ สูง ต่ำ 2) บิทูมินัส 3) ซับบิทูมินัส ปานกลาง-สูง ปานกลาง 4) ลิกไนต์ ต่ำ-ปานกลาง ต่ำ-สูง

10

11 สถานการณ์พลังงานปัจจุบัน
นักวิชาการทางด้านพลังงานได้ข้อสรุปว่า “การใช้พลังงานจากปิโตรเลียมนั้นผ่านครึ่งทางของปริมาณที่มีอยู่ในโลกไปแล้ว” จากการประเมินปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกที่จัดทำโดย Bp Statistical Review of World Energy 2009 คาดการณ์ว่า จะมีน้ำมันดิบเหลือให้ใช้กันได้อีก 42 ปี

12 แหล่งพลังงานในประเทศไทย
- น้ำมันดิบ มีเพียง 17 พันล้าน ลิตรเทียบเท่าน้ำมันดิบ ไม่พอใช้ - ก๊าซธรรมชาติ มีเพียง 357 พันล้าน ลิตรเทียบเท่าน้ำมันดิบ ใช้ได้ 22 ปี - ถ่านหิน (ลิกไนต์) มีเหลือเพียง 1,676 พันล้าน ลิตรเทียบเท่าน้ำมันดิบ ใช้ได้ 62 ปี

13 พลังงานทางเลือก

14 เซลแสงอาทิตย์ (Solar Cell)
อุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยน พลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ใช้สารกึ่งตัวนำ (Semi Conductors) 2 ชนิด มาต่อกัน ซึ่งเรียกว่า P-N Junction

15 เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศ แรงจากการหมุนของโลก
พลังงานลม เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศ แรงจากการหมุนของโลก ก่อให้เกิดความเร็วลม และกำลังลม กังหันลม เป็นเครื่องมือที่ใช้สกัดกั้น พลังงานจลน์ของกระแสลม แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานกล

16 กังหันลมมี 2 แบบ กังหันลมแนวแกนนอน กังหันลมแนวแกนตั้ง

17 เซลเชื้อเพลิง ใช้ปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้าระหว่างก๊าซออกซิเจนกับก๊าซไฮโดรเจน เปลี่ยนพลังงานของเชื้อเพลิงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า

18 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ได้ศึกษาและทำการวิจัยทางด้านเซลล์เชื้อเพลิง โดยเลือกชนิดออกไซด์ของแข็ง (Solid oxide fuel cell) ดำเนินการโดย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ และคณะวิจัยของศูนย์ฯ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย

19 พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ได้มาจาก ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน ซึ่งใช้นิวตรอนยิงเข้าใส่ ยูเรเนียม-235 ยูเรเนียม-235

20 ส่วนประกอบของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
1. เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ และนิวตรอนต้นกำเนิด 2. ตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน 3. วัสดุทำให้เย็น หรือระบายความร้อน 4. แท่งควบคุมปฏิกิริยา 5. วัสดุกำบังรังสี


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google