งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็น นำเสนอ 1. กลุ่ม Cairns - ความเป็นมา - สมาชิกในกลุ่ม - เป้าหมายของกลุ่ม - บทบาทของกลุ่มในการเจรจา - วัตถุประสงค์ของการประชุม 2. การเจรจาสินค้าเกษตรรอบโดฮา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็น นำเสนอ 1. กลุ่ม Cairns - ความเป็นมา - สมาชิกในกลุ่ม - เป้าหมายของกลุ่ม - บทบาทของกลุ่มในการเจรจา - วัตถุประสงค์ของการประชุม 2. การเจรจาสินค้าเกษตรรอบโดฮา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็น นำเสนอ 1. กลุ่ม Cairns - ความเป็นมา - สมาชิกในกลุ่ม - เป้าหมายของกลุ่ม - บทบาทของกลุ่มในการเจรจา - วัตถุประสงค์ของการประชุม 2. การเจรจาสินค้าเกษตรรอบโดฮา - การเปิดตลาด ( ลดภาษี / ขยาย โควตา ) - การลดการอุดหนุนภายใน - การยกเลิกการอุดหนุนส่งออก

2 NAMA AgricultureServicesWTO Rules Discussion on Singapore Issues TRIPSEnvironment Dispute Settlement Understanding Implementation -related issues การเจรจารอบโดฮา Doha Development Agenda (DDA) Cairns Group’s focus

3 กลุ่ม Cairns ความเป็นมา กลุ่ม Cairns เป็นการรวมตัวกันอย่าง ไม่เป็นทางการของประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร ในช่วงปี 2529 ก่อนเปิดการเจรจารอบอุรุกวัย เพื่อ ผลักดันให้การเจรจารอบอุรุกวัยให้ความสำคัญกับ เรื่องการค้าสินค้าเกษตร สมาชิกในกลุ่ม ปัจจุบัน กลุ่ม Cairns มีสมาชิก จำนวน 19 ประเทศ มีการส่งออกสินค้าเกษตร มากกว่าร้อยละ 25 ของการส่งออกสินค้าเกษตร ของโลก โดยมีสมาชิกประกอบด้วย ออสเตรเลีย อาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล แคนาดา ชิลี โคลัมเบีย คอสตาริกา กัวเตมาลา อินโดนีเซีย มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ อุรุกวัย แอฟริกาใต้ และไทย โดยมี ออสเตรเลียเป็นแกนนำและผู้ประสานงานของกลุ่ม

4 กลุ่ม Cairns เป้าหมายของกลุ่ม 1. ผลักดันปฏิรูประบบการค้าสินค้าเกษตรของโลกให้มี ความเสรีและเป็นธรรมยิ่งขึ้น 2. สร้างอำนาจต่อรองผลักดันให้ประเทศมหาอำนาจทาง เศรษฐกิจ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น เปิดเสรีการค้า สินค้าเกษตรมากขึ้นในทั้ง 3 ประเด็นสำคัญของการเจรจา กล่าวคือ การเปิดตลาด การลดการอุดหนุนภายใน และการลด / ยกเลิกการ อุดหนุนส่งออก บทบาทของกลุ่มในการเจรจารอบโดฮา กลุ่ม Cairns มี เอกภาพน้อยลง เนื่องจากสมาชิกหลายประเทศก็ให้ความสำคัญ กับกลุ่มอื่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ด้วยมากกว่า เช่น บราซิล และ อาร์เจนตินา มีบทบาทค่อนข้างเด่นชัดอยู่ในกลุ่ม G-20 หรือบาง ประเทศก็อยู่ในกลุ่มอื่นที่มีท่าทีแตกต่างกับกลุ่ม Cairns เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ อยู่ในกลุ่ม G-33 ที่ไม่ต้องการเปิด ตลาดมาก ****** ปัจจุบัน ประเด็นที่กลุ่ม Cairns มีท่าทีร่วมกันอย่าง ชัดเจนคือเรื่องการลดการอุดหนุนภายใน และการยกเลิกการ อุดหนุนส่งออก ******

5 Overlapping Membership: Cairns Group, G-20, and G-33 Barbados Jamaica Kenya Peru Zambia Benin Etc. Australia Canada Colombia Costa Rica Malaysia Egypt Cuba Indonesia Philippines Pakistan Peru China India Nigeria Tanzania Venezuela Zimbabwe Argentina Bolivia Brazil Chile Guatemala Paraguay South Africa Thailand Uruguay Mexico Ecuador New Zealand เน้นการปิดตลาด ของประเทศกำลัง พัฒนา ผลักดันการเปิดตลาด ลดการอุดหนุนภายใน และยกเลิกการอุดหนุน ส่งออก ผลักดันให้ประเทศพัฒนาแล้วเปิด ตลาดและลดการอุดหนุนภายใน แต่ต้องการให้มีความยืดหยุ่นอย่าง มากในการเปิดเสรีสำหรับประเทศ กำลังพัฒนา G-33 G-20 Cairns


ดาวน์โหลด ppt ประเด็น นำเสนอ 1. กลุ่ม Cairns - ความเป็นมา - สมาชิกในกลุ่ม - เป้าหมายของกลุ่ม - บทบาทของกลุ่มในการเจรจา - วัตถุประสงค์ของการประชุม 2. การเจรจาสินค้าเกษตรรอบโดฮา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google