งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

RODENTICIDE Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "RODENTICIDE Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 RODENTICIDE Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology)
Ph.D. Candidate (Biomedicinal Chemistry Program) Drug Control Division, Thai FDA

2 Coumatetralyl is a first generation anticoagulant of the warfarin type.
Symptoms of overexposure relate to failure of the blood clotting mechanism and include bleeding gums and failure of blood clotting after skin wounds. (http://www.bayercropscience.com.au )

3

4 WARFARIN: MECHANISM OF ACTION
Vitamin K epoxide WARFARIN Vitamin K reduced Inactive factors II, VII, IX, and X Proteins S and C Active factors II, VII, IX, and X Proteins S and C

5 Intrinsic Pathway Extrinsic Pathway Blood Vessel Injury Tissue Injury
Tissue Factor XII XIIa Thromboplastin XI XIa IX IXa VIIa VII X Xa X Prothrombin Thrombin Vit. K dependent Factors Affected by Oral Anticoagulants Fibrinogen Fribrin monomer Fibrin polymer XIII

6 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.116

7

8 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.109

9 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.119

10 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.120

11

12 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.109

13 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.119

14 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.120

15 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.121

16

17 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.109

18 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.119

19 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.120

20 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.118

21

22 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.226

23 Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) p.223

24 ระวัง อาจเป็นอันตราย เมื่อกลืนกิน หายใจเข้าไป
1.4 ความเป็นอันตรายของสารเคมี การจำแนกประเภท GHS ความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการได้รับทางปาก กลุ่ม 5 ความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการสัมผัสทางผิวหนัง ไม่จำแนก ความเป็นพิษเฉียบพลันโดยการสัมผัสทางการหายใจ กลุ่ม 5 ระวัง อาจเป็นอันตราย เมื่อกลืนกิน หายใจเข้าไป การระคายเคือง/กัดกร่อนผิวหนัง ไม่มีข้อมูล การระคายเคืองดวงตา/ความเสียหายต่อดวงตาอย่างรุนแรง ไม่มีข้อมูล ความไวต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจ ไม่มีข้อมูล การก่อกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์ ไม่มีข้อมูล การก่อกลายพันธุ์ การเกิดมะเร็ง ไม่มีข้อมูล ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ ไม่มีข้อมูล

25 1.4 ความเป็นอันตรายของสารเคมี (ต่อ)
การจำแนกประเภท GHS ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง – การได้รับสัมผัสครั้งเดียว ไม่มีข้อมูล – การได้รับสัมผัสซ้ำ ไม่มีข้อมูล อันตรายจากการสำลัก ไม่มีข้อมูล ความเป็นอันตรายอย่างเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ กลุ่ม 3 และไม่จำแนกความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ เพราะไม่ใช่สารสลายตัวยากและไม่สะสมในสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ

26


ดาวน์โหลด ppt RODENTICIDE Veerakit Techakitiroj M.Sc. in Pharm. (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google