งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Anaphylaxis สมพงษ์ ชลคีรี พบ.. Anaphylaxis  ภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน และรุนแรง มีผลต่อการล้มเหลวระบบอวัยวะที่ สำคัญได้  โอกาสเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Anaphylaxis สมพงษ์ ชลคีรี พบ.. Anaphylaxis  ภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน และรุนแรง มีผลต่อการล้มเหลวระบบอวัยวะที่ สำคัญได้  โอกาสเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Anaphylaxis สมพงษ์ ชลคีรี พบ.

2 Anaphylaxis  ภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน และรุนแรง มีผลต่อการล้มเหลวระบบอวัยวะที่ สำคัญได้  โอกาสเกิด ๑ - ๓ % ตลอดช่วงชีวิต  อัตราตายประมาณ ๑ %

3 ปัจจัยหรือสิ่งกระตุ้น  มีสิ่งกระต้นทำให้เกิด anaphylaxis มากมาย  ที่พบบ่อย ๓ อันดับแรกคือ  อาหาร  ยา  แมลงสัตว์กัดต่อย

4

5 อาการ  ผิวหนัง : ร้อนวูบวาบ คัน ร่วมกับผื่นลมพิษ  ทางเดินหายใจ : คัดจมูก จาม มีน้ำมูกน้ำตา มาก ไอ เหนื่อย แน่นหน้าอก มีเสียงหวีด เสียงแหบ กลืนลำบาก ระบบการไหลเวียน : ใจสั่น เวียนศีรษะ เป็นลม  ระบบทางเดินอาหาร : คลื่นไส้ อาเจียน ปวด ท้องแบบบิด ๆ ท้องเดิน กลั้นอุจจาระไม่ได้

6 อาการแสดง  เยื่อบุปากจมูกและคอหอยบวม, หายใจเร็ว, เสียง Stridor, เสียงแหบ wheezing,  ผิวหนังมีผื่นลมพิษ หรือแดงร้อน  ชีพจรเร็วและเบา, ความดันโลหิตตก, จังหวะ การเต้นไม่สม่ำเสมอ  ซึมลง

7

8

9

10 อาการและอาการแสดง  ปรากฏอาการหลังสัมผัสหรือได้รับสารกระตุ้น ตั้งแต่ ๕ นาที ถึง หลายชั่วโมง  ความรุนแรงขึ้นกับ  ความไวต่อสารกระตุ้นของแต่ละคน  ปริมาณ, ช่องทางที่รับ และอัตราที่ได้รับสาร กระตุ้น  ชนิดของอาการแพ้  ผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งกลับมีอาการรุนแรงขึ้นมาใหม่ หลังจากรักษาดีขึ้นแล้วภายในเวลา ๑ - ๗๒ ชั่วโมง (Biphasic Anaphylaxis)  ผู้ป่วยส่วนหนึ่งมีอาการรุนแรงต่อเนื่อง ตั้งแต่ ๕ – ๓๒ ชั่วโมงแม้ได้รับการรักษา (Protracted Anaphylaxis)

11 การวินิจฉัย  ใช้ประวัติอาการ และอาการแสดงในการ วินิจฉัย  ตั้งแต่ ๒ ข้อ ของอาการต่อไปนี้เกิดขึ้นหลัง ได้รับสารหรือสิ่งกระตุ้น  อาการทางผิวหนังหรือเยื่อบุ  อาการทางระบบทางเดินหายใจ  ความดันโลหิตต่ำ หรือลดลงมากกว่า ๓๐ % ของ ความดันพื้นฐาน  อาการของระบบทางเดินอาหาร

12 การดูแลรักษา  มาตรการทั่วไปเบื้องต้น  กำจัดสาร / สิ่งกระตุ้นออกจากร่างกาย  ลดอัตราการดูดซึมสารกระตุ้น เช่น รัดหรือขัน ชะเนาะ วางแขนขาต่ำ ๆ  นอนหงายราบ  เปิดทางเดินหายใจและ ให้ออกซิเจนเสริม  jaw-thrust, oropharyngeal airway, endotracheal intubate  เปิดเส้นขนาดใหญ่ ให้สารน้ำ : NSS ให้ Load ในกรณีที่ความดันตก  ติดตามสัญญาณชีพ ( ความดันโลหิต ชีพจร และ อัตราการหายใจ ) ทุก ๕ นาที

13 การดูแลรักษา  การรักษาเฉพาะ  Epinephrine (Adrenaline)  IM or Subcutaneous : 0.3-0.5 ml (0.01 ml/kg) ของ adrenaline 1:1,000 ทุก ๕ - ๑๕ นาที  IV : 10 ml ของ adrenaline 1:100,000 ช้า ๆ ใน ๑๐ นาที ทุก ๕ - ๑๕ นาที  Antihistamine :  Chlopheniramine 10 mg IV  Ranitidine 50 mg IV  Steroid  Dexamenthasone 5-10 mg IV

14 การดูแลรักษา  ส่งต่อโดยรถพยาบาลฉุกเฉินทันที  จัดท่าหนอนหงายราบตลอดเวลาจนกว่าความ ดันโลหิตจะปกติและความรู้สึกตัวดี  ติดตามสัญญาณชีพ และประเมิน ABCs ขณะ รอ และระหว่างส่งต่อ  กรณี Cardiopulmonary Arrest แนะนำให้ adrenaline ขนาดสูง และพยายาม CPR ให้ นานที่สุด

15 การป้องกันและลดความเสี่ยง  ซักประวัติการแพ้อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อ การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น  ต้องมีฉลากยาทุกครั้งที่จ่ายยา  ถ้าเป็นไปได้ควรใช้ยากินมากกว่ายาฉีด  หลีกเลี่ยงการฉีดยาทางเส้นเลือดดำใหญ่ ให้ ฉีดยาในส่วนปลายแขนขา  เตรียมอุปกรณ์สำหรับแก้ไข และรักษาให้ พร้อม  ให้ผู้ป่วยพักรออย่างน้อย ๓๐ นาทีหลังจากฉีด ยา

16 การป้องกันและลดความเสี่ยง ( ต่อ )  การใช้ serum จากสัตว์ต้องทำ skin test ก่อน  หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่รู้ว่าแพ้  ให้ผู้ป่วยถือบัตรซึ่งแสดงรายการสิ่งที่แพ้  สอนให้ผู้ป่วยที่เสี่ยงสูง ใช้และพกพา adrenaline pen  ส่งปรึกษาทำ skin test และ desensitization ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพ้พิษของแมลง

17 การเตรียมอุปกรณ์เพื่อแก้ไข anaphylaxis  เครื่องวัดความดันโลหิต และ หูฟัง  อุปกรณ์เปิดเส้น ( สายรัดแขน เข็มขนาดใหญ่ IV set)  อุปกรณ์ให้ออกซิเจน  Oral airway  สารน้ำ 0.9% NSS  ยา Adrenaline 1:1,000  ยาต้าน Histamine เช่น CPM, Ranitidine  ยาฉีด Steroid เช่น Dexamethasone  ยาเพิ่มความดัน เช่น Dopamine


ดาวน์โหลด ppt Anaphylaxis สมพงษ์ ชลคีรี พบ.. Anaphylaxis  ภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาภูมิแพ้อย่างเฉียบพลัน และรุนแรง มีผลต่อการล้มเหลวระบบอวัยวะที่ สำคัญได้  โอกาสเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google