งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reversal of Vitamin-K Antagonists. Guidelines for Management for Nontherapeutic INR for patient on Warfarin Therapy Case AF อายุ 73 ปี INR 7.30 PT 68.20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reversal of Vitamin-K Antagonists. Guidelines for Management for Nontherapeutic INR for patient on Warfarin Therapy Case AF อายุ 73 ปี INR 7.30 PT 68.20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reversal of Vitamin-K Antagonists

2 Guidelines for Management for Nontherapeutic INR for patient on Warfarin Therapy Case AF อายุ 73 ปี INR 7.30 PT 68.20 -> No bleeding Off warfarin 2 วัน Vitamin K 2 mg PO

3 คำแนะนำในการดูแลผู้ป่วยเมื่อพบค่า INR สูงเกินเป้าหมาย หรือ เมื่อมีภาวะเลือดออก ภาวะคำแนะนำดูแลผู้ป่วย INR > เป้าหมายแต่ < 5.0 ไม่พบ significant bleeding* - หยุดยา warfarin 0-1 วัน INR ≥ 5.0 แต่ < 9.0 และ ไม่พบ significant bleeding - หยุดยา warfarin 1-2 วัน - ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออก สามารถให้ vitamin K1 รับประทาน ขนาด 1-2.5 mg - กรณีต้องผ่าตัดด่วน สามารถให้ vitamin K1 รับประทาน ขนาด ≤ 5 mg ซึ่งจะทำให้ INR ลดลง ภายใน 24 ชั่วโมง หากค่า INR ไม่ลดลงอาจให้ vitamin K1 ในขนาด 1-2 mg ซ้ำได้ INR ≥ 9.0 และไม่พบ significant bleeding - หยุดยา warfarin - ให้ vitamin K1 รับประทาน ขนาด 2.5-5 mg ระดับ INR จะลดลงค่อนข้างมากภายใน 24-48 ชั่วโมง สามารถให้ vitamin K1 เพิ่มเติมได้ เช่น ต้อง ผ่าตัดด่วน หรือผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะเลือดออก ตรวจพบ major bleeding # ที่ระดับ INR เท่าไหร่ก็ตาม - หยุดยา warfarin - ให้ vitamin K1 10 mg slow IV infusion และสามารถให้ซ้ำได้ทุก 12 ชั่วโมง ในกรณีเร่งด่วนอาจให้ fresh frozen plasma (FFP), prothrombin complex concentrate หรือ recombinant factor VIIa เสริมได้ พบภาวะเลือดออกที่ อันตรายถึงชีวิต (life- threatening bleeding) ¥ - หยุดยา warfarin - ให้ prothromin complex concentration หรือ recombinant factor VIIa พร้อมกับ vitamin K1 10 mg slow IV infusion (สามารถให้ vitamin K1 ซ้ำได้ตามความจำเป็น) ที่มา: Chest. Vol 133. number 6. June 2008 p.72s-73s,175s-176s Case AF อายุ 73 ปี INR 7.30 PT 68.20 -> No bleeding Off warfarin 2 วัน Vitamin K 2 mg PO

4 Vitamin K 1 (Phytomenadione) 10 mg / 1 ml2 mg / 0.2 ml

5  Oral route  Intravenous route  Subcutaneous route  Intramuscular route

6 Pharmacokinetic of Vitamin K Reversal of Vitamin-K Antagonists

7 IV  Do not use intravenously unless unavoidable.  Elevated INR with serious bleeding Hold warfarin therapy and give vitamin K1 (10 mg by slow intravenous (IV) infusion), supplemented with fresh plasma or prothrombin complex concentrate, depending on the urgency of the situation; recombinant factor VIIa may be considered as alternative to prothrombin complex concentrate; vitamin K1 can be repeated every 12 hrs.  Life-threatening bleeding Hold warfarin therapy and give prothrombin complex concentrate supplemented with vitamin K1 (10 mg by slow IV infusion); recombinant factor VIIa may be considered as alternative to prothrombin complex concentrate; repeat if necessary, depending on INR.

8 IV INTRAVENOUS RATE OF ADMINISTRATION If the intravenous route of administration is considered unavoidable, the drug should not exceed an administrative rate of 1 milligram/minute.

9 When vitamin K1 is administered to lower INRs, it should be administered at a dose that will lower the INR into a safe range quickly, without it being subtherapeutic, causing warfarin resistance, or exposing the patient to anaphylaxis risk. Low doses and slow infusion rates of vitamin K are recommended. If continuing warfarin therapy is indicated after high doses of vitamin K1, then heparin or low molecular weight heparin can be given until the effects of vitamin K1 have been reversed and the patient becomes responsive to warfarin therapy.

10 จบแล้วครับ

11 การรักษาภาวะเลือดออกจากการใช้ยาวาร์ฟาริน ภาวะเลือดออกที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับค่า PT หรือ INR ที่อาจอยู่ ในช่วงหรือนอกช่วงของการรักษา ซึ่งจะแก้ไขได้โดยการให้รับประทาน วิตามินเคในรูป phytonadione (vitamin K1) 5-10 มิลลิกรัม หรือโดย การฉีดเข้าทางผิวหนัง ทางหลอดเลือดดำ จะทำให้ค่า PT หรือ INR กลับ เข้าสู่ภาวะปกติภายใน 6 ชั่วโมง การให้ยาทางหลอดเลือดดำต้องให้ยา ช้าๆ เพื่อป้องกันภาวะความดันเลือดต่ำ และไม่นิยมให้ยาฉีดทาง กล้ามเนื้อ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงต่อการเกิด hematoma ได้สูง ขนาด ยา phytonadione สามารถปรับได้ตามค่า PT หรือ INR ตามความ เหมาะสม แต่ถ้าผู้ป่วยเกิดภาวะเลือดออกรุนแรงจะต้องแก้ไขภาวะ hypoprothrombinemia อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้การใช้ phytonadione จะไม่ได้ผลเนื่องจากยาออกฤทธิ์ได้ช้า จึงต้องให้ fresh frozen plasma 4-8 ยูนิต (เป็นขนาดสำหรับผู้ใหญ่ที่มีน้ำหนักตัวปกติ) เพื่อทดแทนปัจจัย การแข็งตัวของเลือด ได้แก่ ปัจจัย VII, IX และ X


ดาวน์โหลด ppt Reversal of Vitamin-K Antagonists. Guidelines for Management for Nontherapeutic INR for patient on Warfarin Therapy Case AF อายุ 73 ปี INR 7.30 PT 68.20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google