งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาหารปลอดภัย ปลอด โรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหาร ปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาหารปลอดภัย ปลอด โรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหาร ปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาหารปลอดภัย ปลอด โรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหาร ปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวง

2 โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคใน โรงเรียน & ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัตถุประสงค์ : เพื่อไม่ให้มีโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และ อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่ว ประเทศไทย กระบวนการดำเนินงาน - มีการจัดการให้อาหารปลอดภัย โดยมีนโยบาย มีแผนงาน งบประมาณ และมีผลงานที่แสดงว่ามีการดำเนินงานด้านอาหาร ปลอดภัย - สร้างระบบสื่อสารระหว่างโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมี การทำบัญชีรายชื่อผู้ประสานงาน มีแบบฟอร์ม มีการอบรม วิธีการรายงาน ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรม ควบคุมโรค

3 บัญชีรายชื่อผู้ประสานงานในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายชื่อผู้ประสานงาน 1. ครูอนามัย. 2. ครูใหญ่ 3. ผู้ประสานงานที่ โรงพยาบาล 4. ผู้ประสานงานขององค์กรส่วน ท้องถิ่น. 5. ทีม เฝ้าระวัง สอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพื้นที่. ระยะเวลาดำเนินการ ; 2555 - 2558

4 School and child care development Center Nursing teacher /School director /head of the child care development center Investigator team at sub- district/ district/ provincial Hospital Investigator team at district/ provincial/ regional hospital Information unreliable Not urgent False Warning Surveillance Report Notify investigator team Receiving information Outbreaks of food poisoning or diarrhea *** Receive news and find more news Information is check or Not analytical signals. Abnormal news after assessment Notify WHO Received news register, online program - Using form to assess reliability of information - Listed data to verify such as median for specific disease IHR instrument, Guidelines to analyze the disease situation - Using form to assess an urgency of information Notify parents Assessment of the situation Yes Information alert Normal Significantly response No signal Real news urgency Information management - Verify - Assess urgency. - Authentication ระบบการรายงานของโรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก

5 Found that one or more patients Outbreaks of food poisoning or diarrhea Notify Nursing teacherName………… Tel……………. Name……………… Tel………………… Name……………… Tel………………… School director / head of the child care development center Investigator team at subdistrict/ district/ provincial Hospital Surveillance. Using form to assess reliability of information Not detect การรายงานโรค อาหารเป็นพิษ จากโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ THAI ENG


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาหารปลอดภัย ปลอด โรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหาร ปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google