งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สำนักส่งเสริมสนับสนุนอาหารปลอดภัย สำนักงานปลัดกระทรวง

2 โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียน &ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัตถุประสงค์: เพื่อไม่ให้มีโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้นในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศไทย กระบวนการดำเนินงาน มีการจัดการให้อาหารปลอดภัย โดยมีนโยบาย มีแผนงาน งบประมาณ และมีผลงานที่แสดงว่ามีการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย สร้างระบบสื่อสารระหว่างโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมีการทำบัญชีรายชื่อผู้ประสานงาน มีแบบฟอร์ม มีการอบรมวิธีการรายงาน ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ของกรมควบคุมโรค

3 บัญชีรายชื่อผู้ประสานงานในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. ครูอนามัย. 2. ครูใหญ่ 3. ผู้ประสานงานที่ โรงพยาบาล 4. ผู้ประสานงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น. 5. ทีม เฝ้าระวัง สอบสวน เคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ในพื้นที่. ระยะเวลาดำเนินการ ;

4 ระบบการรายงานของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
School and child care development Center Nursing teacher /School director /head of the child care development center Investigator team at sub- district/ district/ provincial Hospital Investigator team at district/ provincial/ regional hospital Outbreaks of food poisoning or diarrhea *** Receiving information Notify parents Received news register, online program Receive news and find more news - Using form to assess reliability of information Information management - Verify - Assess urgency. - Authentication Information unreliable Not urgent False - Using form to assess an urgency of information Information is check or Not analytical signals. Real news urgency - Listed data to verify such as median for specific disease Information alert No signal Abnormal news after assessment Yes Assessment of the situation IHR instrument, Guidelines to analyze the disease situation Normal Significantly response Report Notify WHO Warning Notify investigator team Surveillance

5 การรายงานโรค อาหารเป็นพิษ จากโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าสู่ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์
THAI ENG Outbreaks of food poisoning or diarrhea Name………… Tel……………. Notify Nursing teacher Found that one or more patients Not detect Using form to assess reliability of information School director / head of the child care development center Investigator team at subdistrict/ district/ provincial Hospital Name……………… Tel………………… Name……………… Tel………………… Surveillance.


ดาวน์โหลด ppt โครงการอาหารปลอดภัย ปลอดโรคในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google