งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

2 สถานที่ผลิตยาแผนโบราณตามกฎกระทรวงสาธารณสุข
ล้างอุปกรณ์ เก็บยาสำเร็จรูป ล้างอุปกรณ์ ผลิต แบ่งบรรจุ แบ่งบรรจุ ผลิต เก็บวัตถุดิบ เก็บยาสำเร็จรูป เก็บวัตถุดิบ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณตามกฎกระทรวงสาธารณสุข (ยังไม่เป็นตามเกณฑ์ GMP เพราะมีช่องทางเข้าออกของคนและวัตถุดิบทางเดียว)

3 Main Corridorทางเดินหลัก
รูปแบบ GMP ขั้นพื้นฐาน กรณีการผลิตยาลูกกลอน เก็บยาคืน,ยา/วัสดุไม่ได้มาตรฐาน ทำความสะอาด วัตถุดิบ กัก/เก็บยาสำเร็จรูป บรรจุใส่ภาชนะ ทำยาลูกกลอน ผสมยา บดยา อบวัตถุดิบ กัก/เก็บวัตถุดิบ ชั่ง/สุ่มวัตถุดิบ Air Lock Air Lock Main Corridorทางเดินหลัก ชาย หญิง เก็บวัสดุสำหรับการบรรจุ ห้องเก็บยาตัวอย่าง / ทดสอบความคงสภาพ ทำความสะอาดภาชนะบรรจุยา เก็บอุปกรณ์การผลิตที่สะอาด กัก เก็บยาระหว่างผลิต / ยารอบรรจุ บรรจุหีบห่อ ห้องตรวจวิเคราะห์ เก็บภาชนะที่สะอาดแล้ว ล้างอุปกรณ์การผลิต IPC หญิง ชาย เก็บวัตถุไวไฟ ห้องน้ำ / ห้องส้วม

4 Sub - corridorทางเดินย่อย
Main corridorทางเดินหลัก

5 Main corridorทางเดินหลัก
มีการเพิ่ม Air-lock ในส่วนของ Corridor หรือ Sub-Corridor Air Lock Main corridorทางเดินหลัก Air Lock

6 Main corridorทางเดินหลัก
มีการเพิ่ม Pass Box บรรจุหีบห่อ 1 2 3 4 P/B P/B P/B P/B บรรจุยาใส่ภาชนะ 2 1 3 4 Main corridorทางเดินหลัก

7 IPC IPC รูปแบบ GMP การผลิตยาในลักษณะชนิดแห้ง แยกจากชนิดมีความชื้น
กัก / เก็บ ยาสำเร็จรูป บรรจุหีบห่อ เก็บยาคืน / ยา/วัสดุ ไม่ได้มาตรฐาน กัก / เก็บวัสดุ สำหรับการบรรจุ Air Lock Air Lock IPC IPC กัก / เก็บวัตถุดิบ ผลิตยาน้ำ / ขี้ผึ้ง / ครีม ส่วนผลิตยา/ผง /เม็ด /แคปซูล Air Lock เก็บอุปกรณ์ ชั่ง /สุ่ม ล้างอุปกรณ์ เปลี่ยนชุด สุ่ม Air Lock เก็บวัตถุดิบที่ ชั่งแล้วรอผลิต ชั่ง ห้อง เครื่อง มือ เก็บยาตัวอย่าง/ ยาทดสอบความคงตัว ห้องตรวจ วิเคราะห์ ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย วัตถุไวไฟ

8 MICRO - LAB LAF P/B P/B ตู้ถ่ายเชื้อ ห้องถ่ายเชื้อ ห้องเตรียมอาหาร
เลี้ยงเชื้อ ห้องตรวจการปนเปื้อน ของจุลินทรีย์ ห้องล้างอุปกรณ์ P/B P/B เปลี่ยนชุด เปลี่ยนชุด MICRO - LAB


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google