งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยา แผนโบราณ. ล้างอุปกรณ์ เก็บยา สำเร็จรูป แบ่งบรรจุ ผลิ ต เก็บวัตถุดิบ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณตาม กฎกระทรวงสาธารณสุข ล้างอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยา แผนโบราณ. ล้างอุปกรณ์ เก็บยา สำเร็จรูป แบ่งบรรจุ ผลิ ต เก็บวัตถุดิบ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณตาม กฎกระทรวงสาธารณสุข ล้างอุปกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยา แผนโบราณ

2 ล้างอุปกรณ์ เก็บยา สำเร็จรูป แบ่งบรรจุ ผลิ ต เก็บวัตถุดิบ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณตาม กฎกระทรวงสาธารณสุข ล้างอุปกรณ์ แบ่งบรรจุ ผลิต เก็บวัตถุดิบ เก็บยาสำเร็จรูป ( ยังไม่เป็นตามเกณฑ์ GMP เพราะมีช่องทางเข้าออกของคนและวัตถุดิบทางเดียว )

3 เก็บยาคืน, ยา / วัสดุ ไม่ได้ มาตรฐาน กัก / เก็บ ยา สำเร็จ รูป บรรจุใส่ ภาชนะ ทำยาลูกกลอน ผสมยา บดยา อบวัตถุดิบ ทำความ สะอาด วัตถุดิบ ชั่ง / สุ่มวัตถุดิบ กัก / เก็บวัตถุดิบ Main Corridor ทางเดิน หลัก Air Lock Air Lock เก็บวัสดุ สำหรับ การบรรจุ ห้องน้ำ / ห้องส้วม เก็บวัตถุไวไฟ บรรจุหีบห่อ ทำความ สะอาดภาชนะ บรรจุยา เก็บภาชนะที่ สะอาดแล้ว เก็บอุปกรณ์ การผลิตที่ สะอาด ล้างอุปกรณ์การผลิต กัก เก็บยา ระหว่างผลิต / ยารอบรรจุ ชายหญิง ชาย หญิ ง ห้องเก็บยา ตัวอย่าง / ทดสอบความ คงสภาพ ห้องตรวจวิเคราะห์ IPC รูปแบบ GMP ขั้นพื้นฐาน กรณีการผลิตยาลูกกลอน

4 Sub - corridor ทางเดินย่อย Main corridor ทางเดินหลัก Sub corridor มีการเพิ่ม Sub-Corridor เป็นทางเดินในโซนต่างๆ

5 Air Lock Main corridor ทางเดินหลัก Air Lock มีการเพิ่ม Air-lock ในส่วนของ Corridor หรือ Sub-Corridor

6 บรรจุหีบห่อ 1 2 3 4 บรรจุยาใส่ ภาชนะ 1 2 3 4 P/B Main corridor ทางเดิน หลัก มีการเพิ่ม Pass Box

7 กัก / เก็บ ยาสำเร็จรูป กัก / เก็บ วัสดุ สำหรับ การบรรจุ กัก / เก็บวัตถุดิบ เก็บยาคืน / ยา / วัสดุ ไม่ได้มาตรฐาน IPC Air Lock ผลิตยาน้ำ / ขี้ผึ้ง / ครีม Air Lock บรรจุหีบห่อ IPC ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำชาย Air Lock ส่วนผลิตยา / ผง / เม็ด / แคปซูล ชชญญ Air Lock เก็บ อุปกร ณ์ ชั่ง / สุ่ม ล้างอุปกรณ์ เปลี่ยนชุด สุ่ม ชั่ง เก็บวัตถุดิบที่ ชั่งแล้วรอผลิต เก็บยาตัวอย่าง / ยาทดสอบความคงตัว ห้อง เครื่อง มือ ห้องตรวจ วิเคราะห์ วัตถุ ไวไฟ รูปแบบ GMP การผลิตยาในลักษณะชนิดแห้ง แยกจากชนิดมีความชื้น

8 MICRO - LAB ตู้ถ่ายเชื้อ ห้องถ่ายเชื้อ ห้องล้างอุปกรณ์ ห้องเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อ ห้องตรวจการปนเปื้อน ของจุลินทรีย์ LAF P/B เปลี่ยนชุด


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างแผนผังสถานที่ผลิตยา แผนโบราณ. ล้างอุปกรณ์ เก็บยา สำเร็จรูป แบ่งบรรจุ ผลิ ต เก็บวัตถุดิบ สถานที่ผลิตยาแผนโบราณตาม กฎกระทรวงสาธารณสุข ล้างอุปกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google