งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต. แรงง าน นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติเลขที่ 1 ม.5/1 น. ส. ปาริชาติพุทธเจริญ เลขที่ 15 ม.5/1 น. ส. รัตติยา ใจมุ่งเลขที่ 19 ม.5/1 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต. แรงง าน นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติเลขที่ 1 ม.5/1 น. ส. ปาริชาติพุทธเจริญ เลขที่ 15 ม.5/1 น. ส. รัตติยา ใจมุ่งเลขที่ 19 ม.5/1 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต

2 แรงง าน นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติเลขที่ 1 ม.5/1 น. ส. ปาริชาติพุทธเจริญ เลขที่ 15 ม.5/1 น. ส. รัตติยา ใจมุ่งเลขที่ 19 ม.5/1 น. ส. สุวรรณีอินทรีเนตรเลขที่ 26 ม.5/1 น. ส. สุปราณีมณีจันทร์เลขที่ 33 ม.5/1

3 ที่ดิน ( สถานที่ ทำ ) 6/1 ม.4 ต. ยางหัก อ. ปากท่อ จ. ราชบุรี 70140

4 ทุน ( วัตถุดิบ / อุปกรณ์ ) 1. เม็ดขนุน 2. ช็อกโก แล็ต 3. น้ำเปล่า 4. หม้อ / กระบวย 5. ไม้จิ้มฟัน 6. จานเปล่า * ต้นทุน 35 บาท

5 ผู้ประกอบการ นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติ ( ออกแบบผลิตภัณฑ์ ) น. ส. ปาริชาติพุทธเจริญ ( ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ) น. ส. รัตติยา ใจมุ่ง ( หา วัตถุดิบ ) น. ส. สุวรรณีอินทรีเนตร ( ผลิต ) น. ส. สุปราณีมณีจันทร์ ( ผลิต )

6 ขั้นตอน การทำ 1. นำเม็ดขนุนมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาต้มให้สุก

7 2. ปลอกเปลือกเม็ด ขนุนออก 3. นำช็อกโกแล็ตไปละลาย บนไฟอ่อนๆ 4. นำไม้จิ้มฟันไปจิ้มลูกขนุน แล้วนำมาชุบในช็อกโกแล็ตที่ เตรียมไว้

8 5. นำขนุนที่ได้มาพักบนจานเปล่าแล้วนำไปแช่ตู้เย็น เพื่อให้ช็อกโกแล็ตแข็งตัว 6. นำมาบรรจุใส่โหลพลาสติกติดโลโก้ให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt เม็ดขนุนเคลือบช็อกโกแล็ต. แรงง าน นายณรงค์ศักดิ์ นิยมญาติเลขที่ 1 ม.5/1 น. ส. ปาริชาติพุทธเจริญ เลขที่ 15 ม.5/1 น. ส. รัตติยา ใจมุ่งเลขที่ 19 ม.5/1 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google