งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส
ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส.2/2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 3 มีนาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

2 นักศึกษาที่จัดทำโครงการ กำลังนำเสนอผลงานโดยสาธิตการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากวิชาโครงการ

3 นักศึกษา ที่เข้าชม และเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลงานวิชาโครงการ

4

5

6 นายวิทูร เยี่ยมเวช ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
และ นายจินดา คงหมวก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำผลงานวิชาโครงการ และกล่าวชื่นชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจนักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิชาโครงการ

7 การจัดมุมวิชาการ และ บริการ Internet ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นายทองด้วง รศ.221 รวบรวมผลงานของนักศึกษาจากวิชาโครงการ / โครงงาน Mini Project รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หนังสือ ตำรา และเอกสารประกอบการเรียน

8 รูปเล่มคู่มือผลงานจากวิชาโครงการ
เริ่มต้นปกสีฟ้า ต่อมา ปกสีเลือดหมู ปัจจุบันปกสีเลือดหมูมีตรา สอศ.

9

10 บริการสืบค้นทาง Internet บอร์ดข่าวสาร


ดาวน์โหลด ppt ภาพบรรยากาศ การนำเสนอผลงานวิชาโครงการ ของนักศึกษา ชั้น ปวส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google