งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา 2ใน3 เล่ม KPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา 2ใน3 เล่ม KPI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา 2ใน3 เล่ม KPI

2 การหาเนื้อหาวิชา 2ใน3 1. เข้า

3 2. เลือกหลักสูตร ปวช. ปวส. จะขึ้นหลักสูตรแล้วขึ้นคำอธิบายรายวิชา เลือกตามหลักสูตรของเรา

4 เลือกวิชาที่จะทำรายงาน
สมมุติเป็นวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

5 ให้นำมาตรฐานรายวิชา และ คำอธิบายรายวิชา มาเป็นแนวทางในการหาเนื้อหาทำรายงาน และ ให้นำไปใส่ในรายงาน อยู่หน้าก่อนคำนำด้วย

6 การหาเนื้อหา เข้าGOOGLE พิมพ์ ชื่อวิชา เนื้อหา
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เนื้อหา ก็จะได้

7 Copy เนื้อหามาทำรายงาน ถ้าหามาจากหลายที่ ให้ปรับเป็นรูปแบบเดียวกันหมดทั้งเล่ม จัดรูปเล่มให้สวยงาม ตามรายละเอียดการทำรายงาน เนื้อหา 40 หน้าขึ้นไป ดูตัวอย่างรายงาน ได้ที่ facebook วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาและน้ำพองบางบ่อ เข้า กลุ่ม luck หรือ กลุ่ม สาขาของตนเอง

8 ให้แบ่งทำรายงาน กลุ่มละ 4 คน แบ่งวิชา กันทำ
เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ส่งเนื้อหาที่ทำเสร็จแล้วให้เพื่อนในกลุ่มของตัวเองเพื่อเพื่อนจะได้นำมาบันทึกลงแผ่น CD-RW (ไม่ต้อง print มาส่งแล้ว) CD 1 แผ่น บันทึกให้ครบทุกวิชา 1 file 1 วิชา ต้องมีพร้อมทุกอย่างเหมือน รายงาน 1 เล่ม ใส่ชื่อนักศึกษาคนเดียว ไม่ต้องใส่ชื่อเพื่อน อย่าลืมพิมพ์ชื่อ นามสกุล ระดับ และ สาขา ที่เรียน หน้าปก CD ด้วย ส่งรูปเล่มรายงาน วันที่ ตามตารางเรียน สอบวันที่ ตามตารางเรียน

9 วิชากิจกรรมอื่นที่สถานประกอบการจัด
ภาคเรียนนี้ให้ทำเรื่อง ประเพณีวันสงกรานต์ ให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ บทที่ 1 ประวัติและความเป็นมา   บทที่ 2 ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย   บทที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ ของข้าพเจ้า (เล่า พร้อมรูปภาพประกอบ และ บรรยายใต้รูปภาพ)   บทที่ 4 สิ่งที่ได้รับจากกรทำกิจกรรมครั้งนี้  

10 อาจารย์ผู้สอน ปวช.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา
ปวช.เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เสนอ อาจารย์กุลทรัพย์ นาคลดา ปวส.เทคนิคการผลิต เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา ปวส.เทคนิคยานยนต์ เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา ปวส.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา ปวส.การจัดการทั่วไป เสนอ อาจารย์ธัญญลักษณ์ นาคลดา ปวส.เทคโนโลยีสำนักงาน เสนอ อาจารย์กุลทรัพย์ นาคลดา

11 ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
สวัสดี ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น


ดาวน์โหลด ppt วิชา 2ใน3 เล่ม KPI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google