งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การหาเนื้อหาวิชา 2 ใน 3 1. เข้า www.lucky-learning.comwww.lucky-learning.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การหาเนื้อหาวิชา 2 ใน 3 1. เข้า www.lucky-learning.comwww.lucky-learning.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การหาเนื้อหาวิชา 2 ใน 3 1. เข้า www.lucky-learning.comwww.lucky-learning.com

3 2. เลือกหลักสูตร ปวช. ปวส. จะขึ้นหลักสูตรแล้ว ขึ้นคำอธิบายรายวิชา เลือกตามหลักสูตรของเรา

4 เลือกวิชาที่จะทำรายงาน สมมุติเป็นวิชา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

5 ให้นำมาตรฐานรายวิชา และ คำอธิบายรายวิชา มาเป็นแนวทางในการหาเนื้อหาทำรายงาน และ ให้นำไปใส่ในรายงาน อยู่หน้าก่อนคำนำด้วย

6 การหาเนื้อหา เข้า GOOGLE พิมพ์ ชื่อวิชา เนื้อหา คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เนื้อหา ก็จะได้

7 Copy เนื้อหามาทำรายงาน ถ้าหามา จากหลายที่ ให้ปรับเป็นรูปแบบ เดียวกันหมดทั้งเล่ม จัดรูปเล่มให้ สวยงาม ตามรายละเอียดการทำ รายงาน เนื้อหา 40 หน้าขึ้นไป ดูตัวอย่างรายงาน ได้ที่ facebook วิทยาลัยเทคนิคกาญจนา และน้ำพองบางบ่อ เข้า กลุ่ม luck หรือ กลุ่ม สาขาของตนเอง

8 ให้แบ่งทำรายงาน กลุ่มละ 4 คน แบ่ง วิชา กันทำ เมื่อทำเสร็จแล้ว ให้ส่งเนื้อหาที่ทำ เสร็จแล้วให้เพื่อนในกลุ่มของตัวเอง เพื่อเพื่อนจะได้นำมาบันทึกลงแผ่น CD-RW ( ไม่ต้อง print มาส่งแล้ว ) CD 1 แผ่น บันทึกให้ครบทุกวิชา 1 file 1 วิชา ต้องมีพร้อมทุกอย่างเหมือน รายงาน 1 เล่ม ใส่ชื่อนักศึกษาคน เดียว ไม่ต้องใส่ชื่อเพื่อน อย่าลืม พิมพ์ชื่อ นามสกุล ระดับ และ สาขา ที่ เรียน หน้าปก CD ด้วย ส่งรูปเล่มรายงาน วันที่ ตามตาราง เรียน สอบวันที่ ตามตารางเรียน

9 วิชากิจกรรมอื่นที่สถาน ประกอบการจัด ภาคเรียนนี้ให้ทำเรื่อง ประเพณีวัน สงกรานต์ ให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ บทที่ 1 ประวัติและความเป็นมา บทที่ 2 ประเพณีวันสงกรานต์ของไทย บทที่ 3 กิจกรรมวันสงกรานต์ ของข้าพเจ้า ( เล่า พร้อมรูปภาพประกอบ และ บรรยาย ใต้รูปภาพ ) บทที่ 4 สิ่งที่ได้รับจากกรทำกิจกรรมครั้ง นี้

10 อาจารย์ผู้สอน ปวช. เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เสนอ อาจารย์กุล ทรัพย์ นาคลดา ปวส. เทคนิคการผลิต เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา ปวส. เทคนิคยานยนต์ เสนอ อาจารย์มนตรี นาคลดา ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เสนอ อาจารย์ มนตรี นาคลดา ปวส. การจัดการทั่วไป เสนอ อาจารย์ธัญญ ลักษณ์ นาคลดา ปวส. เทคโนโลยีสำนักงาน เสนอ อาจารย์กุล ทรัพย์ นาคลดา

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การหาเนื้อหาวิชา 2 ใน 3 1. เข้า www.lucky-learning.comwww.lucky-learning.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google