งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันการศึกษาภาคกลาง 2 ประกอบด้วย 7 สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันการศึกษาภาคกลาง 2 ประกอบด้วย 7 สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถาบันการศึกษาภาคกลาง 2 ประกอบด้วย 7 สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

3 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

4 วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2

5 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

7 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง

8 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท

9

10 กรรมการสภาสถาบัน

11 นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ นายประสิทธิ์ วสุ ภัทร นายสุรัตน์ จั่นแย้ม นายเชาวรัตน์ เตมียกุล นายอธิพงศ์ กลีบ มาลัย นายจิตรเสน จุติมา นายไชยอนันต์ อาทิจ จวงศ์

12 สถานที่ตั้ง สำนักงานการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เลขที่ ____ ถนน ____ ตำบล ____ อำเภอ อินทร์บุรี จังหวัด สิงห์บุรี

13 อาคารสำนักงานสถาบันการ อาชีวศึกษาภาคกลาง 2

14 ห้องทำงานผู้อำนวยการ

15 ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2

16 ห้องรองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย

17 ห้องประชุมสัมมนา ขนาด 100 – 150 คน

18 อาคารเรียน 4 ชั้น

19 โรงอาหาร

20 หอพัก


ดาวน์โหลด ppt สถาบันการศึกษาภาคกลาง 2 ประกอบด้วย 7 สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google