งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการรองผู้จัดการ รองฯฝ่าย วิชาการ ครูประจำวิชา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ รองฯฝ่ายการ บริหารงาน ทั่วไป รองฯฝ่าย วางแผนและ งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการรองผู้จัดการ รองฯฝ่าย วิชาการ ครูประจำวิชา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ รองฯฝ่ายการ บริหารงาน ทั่วไป รองฯฝ่าย วางแผนและ งบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการรองผู้จัดการ รองฯฝ่าย วิชาการ ครูประจำวิชา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ รองฯฝ่ายการ บริหารงาน ทั่วไป รองฯฝ่าย วางแผนและ งบประมาณ ผู้อำนวยการ หัวหน้าครู ต่างประเทศ ครูประจำชั้น ระดับอนุบาล ครูประจำชั้น ระดับประถม ครูประจำชั้น เจ้าหน้าที่ ฝ่ายภาษา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายปกครอง ที่ปรึกษาทาง วิชาการ

3 นายปรีชา ศุภกาญ จนพันธุ ผู้อำนวยการ Ms. Jeanann Cel li Grade 6 ClassTeacher นางสาวรุ่งทิวา บุญ บุตร ครูประจำชั้น ป.6

4

5  ระบบการจัดการความรู้สำหรับการเรียนการสอน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ดาวน์โหลด ppt กรรมการ ผู้จัดการ ผู้จัดการรองผู้จัดการ รองฯฝ่าย วิชาการ ครูประจำวิชา เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ รองฯฝ่ายการ บริหารงาน ทั่วไป รองฯฝ่าย วางแผนและ งบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google