งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ( ฝึกงาน ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ( ฝึกงาน ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ( ฝึกงาน ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร อำนวยการ

2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัด ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส. สาขา งานติดตั้งไฟฟ้า, สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม, สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง, สาขางานเทคนิคยานยนต์, สาขางานการบัญชี และสาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน จำนวน ๘๐ คนเพื่อประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน โดยมีนายวัชระ เกิดสิน รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘. ๓๐ - ๑๒. ๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ

3

4

5

6


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ( ฝึกงาน ) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ( ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google