งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ

2 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ได้ดำเนินการจัด ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ระดับ ปวส. สาขา งานติดตั้งไฟฟ้า,สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม,สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง,สาขา งานเทคนิคยานยนต์,สาขางานการบัญชีและสาขา งานเทคโนโลยีสำนักงาน จำนวน ๘๐ คนเพื่อ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการออกฝึกงาน โดยมีนายวัชระ เกิดสิน รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีและกล่าวให้โอวาทเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารอำนวยการ

3

4

5

6


ดาวน์โหลด ppt การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ฝึกงาน) ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google