งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

2 1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ คืออะไร ใช้สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน เด็ก ผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ป้องกันได้กรณีเป็น 3 สายพันธ์ในวัคซีน หรือใกล้เคียง ไม่ป้องกัน Influenza like illness ได้รับเชื้อ ก่อนฉีด บุคคลที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ควรฉีดทุกปี

3 2. ข้อมูลที่ควรทราบ ข้อห้ามใช้ แพ้ส่วนประกอบในวัคซีน ไข่ โปรตีนไก่ นีโอ มัยซิน ฟอร์มาลดีไฮด์ Octoxinol-9 มีไข้สูง ติดเชื้อเฉียบพลัน ผสมวัคซีนอื่นในไซรินจ์เดียวกัน ฉีดเข้าส้นเลือดโดยตรง

4 ข้อควรระวัง กรณีอยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (immunosuppression) แจ้งให้ทราบก่อนฉีด หลังฉีด 2-3 วัน ผลเลือด อาจเป็นผลบวกลวง (false positive) การใช้วัคซีนร่วมกับยาอื่น ใช้กับวัคซีนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน แต่คนละ ตำแหน่ง การตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอาจลดลง หากกำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น คอร์ติโคส เตียรอยด์ รังสีบำบัด cytotoxic drug

5 3. วิธีใช้วัคซีน เด็กตั้งแต่ 36 เดือน - ผู้ใหญ่ * 1 โด๊ส 0.5 มล. เด็ก 6-35 เดือน * 1 โด๊ส 0.25-0.5 มล. แล้วแต่คำแนะนำแต่ละประเทศ สำหรับเด็กที่ ไม่เคยฉีด แนะนำให้ฉีดอีก 1 เข็มหลังจาก เข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนังลึกๆ

6 4. อาการไม่พึงประสงค์ ปวดศรีษะ กล้ามเนื้อ ข้อ มีไข้ เหงื่อออก ไม่สบายตัว สั่น ล้า อาการเฉพาะที่ เช่น แดง ปวด บวม ห้อเลือด ตุ่มนูนบริเวญที่ฉีด ผื่น ลมพิษ คัน ปริมาณเกร็ดเลือดลดลงชั่วคราว ทำให้ เลือดออกง่ายหรือช้ำ มีการบวมของต่อมใน คอ ใต้รักแร้ ขาหนีบ

7 ปวดปลายประสาท อาการชัก อาการ ผิดปกติของระบบประสาท เสียสมดุล สูญเสียการตอบสนองของ ร่างกาย อัมพาตบางส่วนหรือทั่วร่าง อาการแพ้ บวม การอักเสบของหลอดเลือด

8 5. ข้อมูลเพิ่มเติม วัคซีนขนาด 0.5 มล. ประกอบด้วยเชื้อไวรัสชนิด ตาย แพร่พันธุ์ ในไข่ไก่ มีแอนติเจนดังนี้ A/Solomon Island/3/2006 (H1N1)-like strain IVR 145 A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-like strain IVR 147 B/Florida/4/2006- like strain B/Brisbane/3/2007 ทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณ 15 micrograms ของฮีแมก กลูติน

9 ส่วนประกอบอื่นๆ ไธเมอโรซาล สารละลายบัฟเฟอร์ น้ำกลั่นสำหรับฉีด การบรรจุ เป็นน้ำยาแขวนตะกอน ขวดละ 0.5 มล. จำนวน 5 ขวด หลังการเขย่าจะมีสีขาวขุ่น เล็กน้อย

10 ยุทธศาสตร์การเตรียม เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น จัดหาวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน บุคลากร พัฒนาระบบเก็บสำรอง และบริหารสต็อ คด้วย VMI กระจายเวชภัณฑ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีน และยาใน ประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

11 แนวทางการสนับสนุนวัคซีน กรมแจ้งยอดการกระจาย หน่วยงานที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ตามที่ กำหนดให้แจ้งกลับภายใน 5 พ. ค.2551 เมื่อได้รับวัคซีนงวดแรก ให้บันทึกจำนวนคง คลังภายในวันที่ได้รับ โดยใช้ password เดิม โรงพยาบาลที่ยังไม่เคยเบิกระบบ VMI ให้ แจ้งชื่อผู้ประสาน และบันทึกข้อมูล FLU1

12 หน่วยงานที่มีการจัดส่งเพียง 1 รอบ จะไม่มีจุด เติมสินค้า ROP หน่วยงานที่มีส่งวัคซีนมากกว่า 1 รอบ จะมี ROP=200 ติดตามการใช้วัคซีนโดยใช้ user name=FLUVMI /password=FLU01 วัคซีนหมดอายุ เดือนมกราคม 2552 ช่วงการรณรงค์ให้วัคซีน ให้บันทึก on hand ทุก สัปดาห์ จนสิ้นสุดโครงการ ( ทั้งยาและวัคซีนแม้ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ) จากนั้นบันทึกเดือนละ ครั้ง

13 Download ข้อมูล / ยอดสนับสนุนที่ htpp://beid.ddc.moph.go.th สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 02 5903167- 68,02 5903194 สำนักโรคติดต่อทั่วไป 02 5903196-99

14 VMI Vendor Management Inventory http://scm.gpo.or.th/vmi http://164.115.5.23/vmi

15 การลงข้อมูล 1. ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้ บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังของ วัคซีนและ Tamiflu ทุกศุกร์ จน วัคซีนหมดจากสต็อค 2. เมื่อวัคซีนหมดสต็อคให้บันทึก สินค้าคงคลัง รวมทั้งวัสดุและ อุปกรณ์ป้องกันทุกสิ้นเดือน 3. ยกเลิกการสนับสนุนชุด ทดสอบตั้งแต่ มีนาคม 2551

16 ขั้นตอนการเบิก เข้าเวบไซต์ขององค์การเภสัชกรรม UserName & Password บันทึก inventory On hand Save/OK Post inventory


ดาวน์โหลด ppt วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google