งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น

2 1. วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ คืออะไร ใช้สำหรับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ใน เด็ก ผู้ใหญ่ กลุ่มเสี่ยง ป้องกันได้กรณีเป็น 3 สายพันธ์ในวัคซีน หรือใกล้เคียง ไม่ป้องกัน Influenza like illness ได้รับเชื้อ ก่อนฉีด บุคคลที่อยู่ในภาวะเสี่ยง ควรฉีดทุกปี

3 2. ข้อมูลที่ควรทราบ ข้อห้ามใช้ แพ้ส่วนประกอบในวัคซีน ไข่ โปรตีนไก่ นีโอ มัยซิน ฟอร์มาลดีไฮด์ Octoxinol-9 มีไข้สูง ติดเชื้อเฉียบพลัน ผสมวัคซีนอื่นในไซรินจ์เดียวกัน ฉีดเข้าส้นเลือดโดยตรง

4 ข้อควรระวัง กรณีอยู่ในภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ (immunosuppression) แจ้งให้ทราบก่อนฉีด หลังฉีด 2-3 วัน ผลเลือด อาจเป็นผลบวกลวง (false positive) การใช้วัคซีนร่วมกับยาอื่น ใช้กับวัคซีนอื่นได้ในเวลาเดียวกัน แต่คนละ ตำแหน่ง การตอบสนองต่อการสร้างภูมิคุ้มกันอาจลดลง หากกำลังใช้ยากดภูมิคุ้มกัน เช่น คอร์ติโคส เตียรอยด์ รังสีบำบัด cytotoxic drug

5 3. วิธีใช้วัคซีน เด็กตั้งแต่ 36 เดือน - ผู้ใหญ่ * 1 โด๊ส 0.5 มล. เด็ก 6-35 เดือน * 1 โด๊ส มล. แล้วแต่คำแนะนำแต่ละประเทศ สำหรับเด็กที่ ไม่เคยฉีด แนะนำให้ฉีดอีก 1 เข็มหลังจาก เข็มแรกอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนังลึกๆ

6 4. อาการไม่พึงประสงค์ ปวดศรีษะ กล้ามเนื้อ ข้อ มีไข้ เหงื่อออก ไม่สบายตัว สั่น ล้า อาการเฉพาะที่ เช่น แดง ปวด บวม ห้อเลือด ตุ่มนูนบริเวญที่ฉีด ผื่น ลมพิษ คัน ปริมาณเกร็ดเลือดลดลงชั่วคราว ทำให้ เลือดออกง่ายหรือช้ำ มีการบวมของต่อมใน คอ ใต้รักแร้ ขาหนีบ

7 ปวดปลายประสาท อาการชัก อาการ ผิดปกติของระบบประสาท เสียสมดุล สูญเสียการตอบสนองของ ร่างกาย อัมพาตบางส่วนหรือทั่วร่าง อาการแพ้ บวม การอักเสบของหลอดเลือด

8 5. ข้อมูลเพิ่มเติม วัคซีนขนาด 0.5 มล. ประกอบด้วยเชื้อไวรัสชนิด ตาย แพร่พันธุ์ ในไข่ไก่ มีแอนติเจนดังนี้ A/Solomon Island/3/2006 (H1N1)-like strain IVR 145 A/Brisbane/10/2007 (H3N2)-like strain IVR 147 B/Florida/4/2006- like strain B/Brisbane/3/2007 ทั้ง 3 ชนิดมีปริมาณ 15 micrograms ของฮีแมก กลูติน

9 ส่วนประกอบอื่นๆ ไธเมอโรซาล สารละลายบัฟเฟอร์ น้ำกลั่นสำหรับฉีด การบรรจุ เป็นน้ำยาแขวนตะกอน ขวดละ 0.5 มล. จำนวน 5 ขวด หลังการเขย่าจะมีสีขาวขุ่น เล็กน้อย

10 ยุทธศาสตร์การเตรียม เวชภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็น จัดหาวัคซีน เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน บุคลากร พัฒนาระบบเก็บสำรอง และบริหารสต็อ คด้วย VMI กระจายเวชภัณฑ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาศักยภาพการผลิตวัคซีน และยาใน ประเทศเพื่อการพึ่งพาตนเองในระยะยาว

11 แนวทางการสนับสนุนวัคซีน กรมแจ้งยอดการกระจาย หน่วยงานที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้ตามที่ กำหนดให้แจ้งกลับภายใน 5 พ. ค.2551 เมื่อได้รับวัคซีนงวดแรก ให้บันทึกจำนวนคง คลังภายในวันที่ได้รับ โดยใช้ password เดิม โรงพยาบาลที่ยังไม่เคยเบิกระบบ VMI ให้ แจ้งชื่อผู้ประสาน และบันทึกข้อมูล FLU1

12 หน่วยงานที่มีการจัดส่งเพียง 1 รอบ จะไม่มีจุด เติมสินค้า ROP หน่วยงานที่มีส่งวัคซีนมากกว่า 1 รอบ จะมี ROP=200 ติดตามการใช้วัคซีนโดยใช้ user name=FLUVMI /password=FLU01 วัคซีนหมดอายุ เดือนมกราคม 2552 ช่วงการรณรงค์ให้วัคซีน ให้บันทึก on hand ทุก สัปดาห์ จนสิ้นสุดโครงการ ( ทั้งยาและวัคซีนแม้ไม่ มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ) จากนั้นบันทึกเดือนละ ครั้ง

13 Download ข้อมูล / ยอดสนับสนุนที่ htpp://beid.ddc.moph.go.th สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ , สำนักโรคติดต่อทั่วไป

14 VMI Vendor Management Inventory

15 การลงข้อมูล 1. ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2551 ให้ บันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังของ วัคซีนและ Tamiflu ทุกศุกร์ จน วัคซีนหมดจากสต็อค 2. เมื่อวัคซีนหมดสต็อคให้บันทึก สินค้าคงคลัง รวมทั้งวัสดุและ อุปกรณ์ป้องกันทุกสิ้นเดือน 3. ยกเลิกการสนับสนุนชุด ทดสอบตั้งแต่ มีนาคม 2551

16 ขั้นตอนการเบิก เข้าเวบไซต์ขององค์การเภสัชกรรม UserName & Password บันทึก inventory On hand Save/OK Post inventory


ดาวน์โหลด ppt วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2008 ภญ. ญาศินี ตั้งวงษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google