งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION VMI (Vendor Managed Inventory) VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อการรายงานและกำกับ ติดตามการบริหารเวชภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION VMI (Vendor Managed Inventory) VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อการรายงานและกำกับ ติดตามการบริหารเวชภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION VMI (Vendor Managed Inventory) VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อการรายงานและกำกับ ติดตามการบริหารเวชภัณฑ์ เพื่อการควบคุมโรคไข้หวัด นกไข้หวัดใหญ่ และ โรคติดต่ออุบัติใหม่

2 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION  UserName และ Password ใช้ชุดเดิมของโครงการไข้หวัดนก

3 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION  ปี 2551 หน่วยบริการเพิ่มอีก 105 แห่ง รพ. ในสังกัด และ รพ. นอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทุกแห่งจะได้รับการสนับสนุน ทั้งยาต้านไวรัส Oseltamivir และ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

4 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION  เฉพาะ รพช. ในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 11 แห่ง จะได้รับการสนับสนุนวัสดุและ อุปกรณ์ป้องกันบุคลากร (FLU3)

5 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION ยอดรวม Vaccine ที่ได้รับจัดสรร จำนวนรอบการส่ง Vaccine ROP น้อยกว่า 1000ครั้งเดียว ---- มากกว่า 1000 โด๊ส 2 รอบ200 โด๊ส

6 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION ทดลองทำ บันทึกยอด Vaccine และยาคงเหลือ กรณีเป็นหน่วย บริการที่ส่ง มอบครั้งเดียว

7 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION สำหรับการอบรมวันนี้ http://10.32.134.252/vmi

8 ใส่ Username Password

9 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION Click บันทึก Inventory

10 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION บันทึกจำนวน ยอดยาและ วัคซีนคงเหลือ ROP= ศูนย์

11 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION กดปุ่ม Save

12 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION เลือก OK

13 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION กดปุ่ม Post Inventory

14 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

15 ปรากฎวันที่ขีดเส้นใต้ บนปฏิทิน Click เพื่อดู ข้อมูล

16 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION Vaccine ไม่ส่ง เพิ่ม Tamiflu ส่ง

17 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION ทดลองทำ บันทึกยอด Vaccine และ ยาคงเหลือ กรณีเป็น หน่วยบริการที่ส่ง มอบ 2 ครั้ง

18 ใส่ Username Password

19 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION Click บันทึก Inventory

20 บันทึกจำนวน ยอดยาและ วัคซีนคงเหลือ

21 กดปุ่ม Save

22 กดปุ่ม OK

23 กดปุ่ม Post Inventory

24

25 ปรากฎวันที่ขีดเส้นใต้ บนปฏิทิน Click เพื่อดู ข้อมูล

26 จำนวนยาที่ อภ. จะส่งให้ จำนวนวัคซีนที่ ได้รับจัดสรร

27 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION ทดลองทำซ้ำ บันทึกยอด Vaccine และ ยาคงเหลือ กรณีเป็นหน่วยบริการที่ส่ง มอบ 2 ครั้ง บันทึกค่า คงเหลือให้ต่ำกว่า ROP

28 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION แจ้งเตือนอายุยา

29

30 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION ใช้รายงานในระบบ VMI เพื่อกำกับติดตามการบริหาร เวชภัณฑ์ การควบคุมโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่

31 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION

32

33

34

35

36

37 เข้าใช้งานจริง ระบบ VMI บน Internet http://scm.gpo.or.th/vmi http://164.115.5.23/vmi

38 THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION ขอขอบ คุณ


ดาวน์โหลด ppt THE GOVERNMENT PHARMACEUTICAL ORGANIZATION VMI (Vendor Managed Inventory) VMI (Vendor Managed Inventory) เพื่อการรายงานและกำกับ ติดตามการบริหารเวชภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google