งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปส.
การบันทึก Inventory โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปส.

2 เข้าสู่เว็บไซด์ VMI ขององค์การเภสัชกรรมที่ http://scm.gpo.or.th/vmi

3 ใส่ username และ password ของแต่ละหน่วยบริการแล้ว login

4 คลิกที่ปุ่ม บันทึก Inventory เพื่อบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลัง

5 บันทึกจำนวนสินค้าคงคลังในช่อง on hand
บันทึกจำนวนยาที่มี

6 บันทึกจำนวนสินค้าคงคลังในช่อง on hand
ต้องการ save ข้อมูลกดปุ่ม OK 2 กดปุ่ม Save 1

7 หน้าจอแสดงการเก็บข้อมูล คลิก Post Inventory เพื่อส่งข้อมูลให้องค์การเภสัชกรรม

8 หน้าจอแสดงผลการส่งข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลกดปุ่ม F5 เพื่อ refresh ข้อมูล

9 ปรากฏวันที่ขีดเส้นใต้บนปฏิทิน คลิกเพื่อดูข้อมูล
หน้าจอแสดงสัญลักษณ์มีเส้นใต้ขีดวันที่ส่งข้อมูลสินค้าคงคลัง คลิกวันที่ขีดเส้นใต้บนปฏิทินเพื่อดูข้อมูล ปรากฏวันที่ขีดเส้นใต้บนปฏิทิน คลิกเพื่อดูข้อมูล

10 ปรากฏรายงานข้อมูลคงคลังยาต้านไวรัสเอดส์

11 การรับยา คลิกที่ปุ่ม รับยา

12 ใส่รหัส Pin code สำหรับรับยา
1 คลิก ตกลง 2

13 หน้าจอแสดงรายการยาที่ยังไม่ได้ทำรับ
คลิกทำเครื่องหมายถูก หลังรายการยาที่จะรับ 1 กดปุ่ม Save 2

14 หน้าจอแสดงผลการรับยาเรียบร้อยแล้ว

15 การรับยา ข้อมูลการรับยาจะถูกส่งไปที่องค์การเภสัชกรรม
กรณีที่มีใบนำส่งยาขององค์การเภสัชกรรมค้างรับ อยู่ในระบบ ท่านจะไม่สามารถบันทึก Inventory เพื่อเบิกยาในครั้งต่อไปได้


ดาวน์โหลด ppt โครงการยาต้านไวรัสเอดส์ สปส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google