งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน. ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน. ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน

2 ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย

3 1. ไหวพริบ สติปัญญาของ ผู้สืบสวนสอบสวน

4 2.1 ศึกษาเรื่องและการ วางแผน วางแผนการ รวบรวมเอกสาร วางแผนการ สอบสวนพยานบุคคล 2.2 เตรียมการรวบรวมพยาน เอกสาร 2.3 เตรียมการสอบสวนพยาน บุคคล 2. การเตรียมการ สืบสวนสอบสวน 2. การเตรียมการ สืบสวนสอบสวน

5 3. การสอบสวนปากคำ บุคคล 3.1 ลักษณะของผู้ซักถาม พยานบุคคล รู้หลักจิตวิทยา มีความรู้ทั่วไป มีไหวพริบ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความเพียร พยายาม

6 3.1.6 มีความเชื่อมโยง มีวาจาสัตย์ รู้จักสังเกตอากัป กริยา 3.2 สถานที่ สอบสวน

7 3.3 การ สอบปากคำพยาน การจัดลำดับ พยาน การเตรียมการ ล่วงหน้า ความเป็นกันเอง การคุมประเด็น อย่าถามนำ ใช้คำถามที่ เข้าใจง่าย

8 3.3.7 ลักษณะของพยาน - พยานประเภท “ ไม่รู้ ไม่เห็น ” - พยานประเภทแค้นเคือง - พยานขี้เหล้า - พยานช่างพูด - พยานตรงไปตรงมา - พยานเท็จ

9 3.4 การสอบสวนผู้ถูก กล่าวหา ในกรณีที่แน่ใจว่าผู้ถูก กล่าวหากระทำผิดจริง - อย่ามุ่งหวังคำรับ สารภาพ - ผู้สอบสวนต้องตัดความ กังวล - ต้องหลีกเลี่ยงคำพูดที่ กระเทือนใจ - แบไต๋ในมือ

10 3.4.2 ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผู้ถูก กล่าวหากระทำผิด - สอบแบบเขาผิดเลย - สอบแบบเขาเป็นผู้ บริสุทธิ์ - สอบอย่างกลาง ๆ

11 3.5 การบันทึก คำให้การ ต้องใช้ถ้อยคำ สำนวนของเขา อ่านทบทวน คำให้การที่จดแล้ว ให้ผู้ให้การลงชื่อ กำกับการแก้ไข ตกเติมคำให้การ

12 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. โทร. (02)


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน. ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google