งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน. ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน. ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน

2 ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย

3 1. ไหวพริบ สติปัญญาของ ผู้สืบสวนสอบสวน

4 2.1 ศึกษาเรื่องและการ วางแผน 2.1.1 วางแผนการ รวบรวมเอกสาร 2.1.2 วางแผนการ สอบสวนพยานบุคคล 2.2 เตรียมการรวบรวมพยาน เอกสาร 2.3 เตรียมการสอบสวนพยาน บุคคล 2. การเตรียมการ สืบสวนสอบสวน 2. การเตรียมการ สืบสวนสอบสวน

5 3. การสอบสวนปากคำ บุคคล 3.1 ลักษณะของผู้ซักถาม พยานบุคคล 3.1.1 รู้หลักจิตวิทยา 3.1.2 มีความรู้ทั่วไป 3.1.3 มีไหวพริบ 3.1.4 มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ 3.1.5 มีความเพียร พยายาม

6 3.1.6 มีความเชื่อมโยง 3.1.7 มีวาจาสัตย์ 3.1.8 รู้จักสังเกตอากัป กริยา 3.2 สถานที่ สอบสวน

7 3.3 การ สอบปากคำพยาน 3.3.1 การจัดลำดับ พยาน 3.3.2 การเตรียมการ ล่วงหน้า 3.3.3 ความเป็นกันเอง 3.3.4 การคุมประเด็น 3.3.5 อย่าถามนำ 3.3.6 ใช้คำถามที่ เข้าใจง่าย

8 3.3.7 ลักษณะของพยาน - พยานประเภท “ ไม่รู้ ไม่เห็น ” - พยานประเภทแค้นเคือง - พยานขี้เหล้า - พยานช่างพูด - พยานตรงไปตรงมา - พยานเท็จ

9 3.4 การสอบสวนผู้ถูก กล่าวหา 3.4.1 ในกรณีที่แน่ใจว่าผู้ถูก กล่าวหากระทำผิดจริง - อย่ามุ่งหวังคำรับ สารภาพ - ผู้สอบสวนต้องตัดความ กังวล - ต้องหลีกเลี่ยงคำพูดที่ กระเทือนใจ - แบไต๋ในมือ

10 3.4.2 ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผู้ถูก กล่าวหากระทำผิด - สอบแบบเขาผิดเลย - สอบแบบเขาเป็นผู้ บริสุทธิ์ - สอบอย่างกลาง ๆ

11 3.5 การบันทึก คำให้การ 3.5.1 ต้องใช้ถ้อยคำ สำนวนของเขา 3.5.2 อ่านทบทวน คำให้การที่จดแล้ว 3.5.3 ให้ผู้ให้การลงชื่อ กำกับการแก้ไข ตกเติมคำให้การ

12 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก. พ. โทร. (02) 547-1630 WWW.ocsc.go.th


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการ สืบสวนและ สอบสวน. ข้อเสนอแนะบาง ประการ ใน การสืบสวน และสอบสวนทาง วินัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google