งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน

2 ข้อเสนอแนะบางประการ ในการสืบสวน และสอบสวนทางวินัย
ข้อเสนอแนะบางประการ ในการสืบสวน และสอบสวนทางวินัย

3 1. ไหวพริบ สติปัญญาของ ผู้สืบสวนสอบสวน
1. ไหวพริบ สติปัญญาของ ผู้สืบสวนสอบสวน

4 2. การเตรียมการสืบสวนสอบสวน
2. การเตรียมการสืบสวนสอบสวน 2.1 ศึกษาเรื่องและการวางแผน วางแผนการรวบรวมเอกสาร วางแผนการสอบสวนพยานบุคคล 2.2 เตรียมการรวบรวมพยานเอกสาร 2.3 เตรียมการสอบสวนพยานบุคคล

5 3. การสอบสวนปากคำบุคคล 3.1 ลักษณะของผู้ซักถามพยานบุคคล รู้หลักจิตวิทยา มีความรู้ทั่วไป มีไหวพริบ มีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ มีความเพียรพยายาม

6 3.1.6 มีความเชื่อมโยง 3.1.7 มีวาจาสัตย์ 3.1.8 รู้จักสังเกตอากัปกริยา
3.2 สถานที่สอบสวน

7 3.3 การสอบปากคำพยาน 3.3.1 การจัดลำดับพยาน การเตรียมการล่วงหน้า ความเป็นกันเอง การคุมประเด็น อย่าถามนำ ใช้คำถามที่เข้าใจง่าย

8 ลักษณะของพยาน - พยานประเภท “ไม่รู้ไม่เห็น” - พยานประเภทแค้นเคือง - พยานขี้เหล้า - พยานช่างพูด - พยานตรงไปตรงมา - พยานเท็จ

9 3.4 การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา
3.4 การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหา 3.4.1 ในกรณีที่แน่ใจว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดจริง - อย่ามุ่งหวังคำรับสารภาพ - ผู้สอบสวนต้องตัดความกังวล - ต้องหลีกเลี่ยงคำพูดที่กระเทือนใจ - แบไต๋ในมือ

10 3.4.2 ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิด
- สอบแบบเขาผิดเลย - สอบแบบเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ - สอบอย่างกลาง ๆ

11 3.5 การบันทึกคำให้การ 3.5.1 ต้องใช้ถ้อยคำสำนวนของเขา อ่านทบทวนคำให้การที่จดแล้ว ให้ผู้ให้การลงชื่อกำกับการแก้ไข ตกเติมคำให้การ

12 สำนักมาตรฐานวินัย สำนักงาน ก.พ. โทร. (02)


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสืบสวนและสอบสวน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google