งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

2 การเขียนผังงาน  ผังงาน (Flowchart)
 Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ แผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์ รูปภาพ และลูกศรที่แสดงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม หรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึงทิศทางการไหล ของข้อมูลตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน

5 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การกำหนดค่าเริ่มแรก  การรับข้อมูล  การประมวลผล  การแสดงค่าของข้อมูล  การตรวจสอบ, การตัดสินใจ  การกำหนดค่าสิ้นสุด

6 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การกำหนดค่าเริ่มแรก Start

7 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การรับข้อมูล อ่านข้อมูล X

8 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การประมวลผล X = X * Y  การกำหนดค่าให้ตัวแปร Y = 15

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X

10 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การตรวจสอบ, การตัดสินใจ X < 1 ?

11 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การกำหนดค่าสิ้นสุด End

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังงาน
 การเชื่อมต่อ

13 การจัดภาพและทิศทางของผังงาน
 จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง  สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูป ตามมาตรฐานที่กำหนด  หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทางตัดกัน  คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย  ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

14 คำถาม ลำดับขั้นตอนการส่งจดหมาย นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร

15

16

17 แบบฝึกหัดที่ 1 ให้นักเรียนเขียนผังงานคนละ 1 ผังงาน โดยเขียนลำดับขั้นตอนในการทำงาน เรื่องอะไรก็ได้ลงในสมุด เรื่อง


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google