งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผัง งาน ( Flowchart ).  ผังงาน (Flowchart)  Pseudocodes และ PDL (Program Design Language) การเขียนผัง งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผัง งาน ( Flowchart ).  ผังงาน (Flowchart)  Pseudocodes และ PDL (Program Design Language) การเขียนผัง งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผัง งาน ( Flowchart )

2  ผังงาน (Flowchart)  Pseudocodes และ PDL (Program Design Language) การเขียนผัง งาน

3 ผังงาน คือ แผนภาพที่มีการใช้ สัญลักษณ์ รูปภาพ และลูกศรที่แสดงขั้นตอนการ ทำงานของโปรแกรม หรือระบบทีละขั้นตอน รวมไปถึง ทิศทางการไหล ของข้อมูลตั้งแต่แรกจนได้ผลลัพธ์ ตามที่ต้องการ ความหมายผัง งาน

4 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนผังงาน

5 หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน  การกำหนดค่าเริ่มแรก  การรับข้อมูล  การประมวลผล  การแสดงค่าของข้อมูล  การตรวจสอบ, การตัดสินใจ  การกำหนดค่าสิ้นสุด

6  การกำหนดค่าเริ่มแรก Start หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน

7 อ่านข้อมูล X หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน  การรับข้อมูล

8 X = X * Y หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน  การประมวลผล Y = 15  การกำหนดค่าให้ตัวแปร

9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน  การแสดงค่าของข้อมูล แสดงค่า X

10 X < 1 ? หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน  การตรวจสอบ, การตัดสินใจ

11 End หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน  การกำหนดค่าสิ้นสุด

12 หลักเกณฑ์ทั่วไปของ การเขียนผังงาน  การเชื่อมต่อ

13 การจัดภาพและ ทิศทางของผังงาน  จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และควรเขียนลูกศรกำกับ ทิศทาง  สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ต้องมีรูป ตามมาตรฐานที่กำหนด  หลีกเลี่ยงการโยงไปมาใน ทิศทางตัดกัน  คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย  ควรมีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยและสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

14 ลำดับขั้นตอนการส่งจดหมาย นักเรียนจะมีวิธีการอย่างไร คำถาม

15

16

17 แบบฝึกหัดที่ 1 ให้นักเรียนเขียนผังงานคน ละ 1 ผังงาน โดยเขียน ลำดับขั้นตอนในการ ทำงาน เรื่องอะไรก็ได้ลงในสมุด เรื่อง............................................


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผัง งาน ( Flowchart ).  ผังงาน (Flowchart)  Pseudocodes และ PDL (Program Design Language) การเขียนผัง งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google