งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีแก้ไขความขัดแย้ง การเจรจา ดำเนินมาตรการทางกฏหมย ใช้ความรุนแรง ให้คนกลางช่วยเจรจา ใช้วิธีหักหลัง ใช้การข่มขู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีแก้ไขความขัดแย้ง การเจรจา ดำเนินมาตรการทางกฏหมย ใช้ความรุนแรง ให้คนกลางช่วยเจรจา ใช้วิธีหักหลัง ใช้การข่มขู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วิธีแก้ไขความขัดแย้ง การเจรจา ดำเนินมาตรการทางกฏหมย ใช้ความรุนแรง ให้คนกลางช่วยเจรจา ใช้วิธีหักหลัง ใช้การข่มขู่

3 การเจรจาต่อรอง หมายถึง กระบวนการของคนที่ต้องการแก้ไขปัญหา  พยายามหาข้อตกลงที่ยอมรับได้ และรู้สึกดี ทั้ง 2 ฝ่าย  การบรรลุการประนีประนอม  การทำให้คนเห็นพ้องกัน เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ในชีวิตประจำวัน

4 ขั้นตอนการเจรจาอย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมการ และการวางแผน การเจรจา - กลวิธี และเทคนิคการเจรจา ปิดการเจรจา

5 การเตรียมตัวก่อนการเจรจา ตัดสินใจว่าต้องเจรจาหรือไม่ วางแผน เตรียมประเด็นการต่อรอง วางรากฐานการเจรจา ซักซ้อม

6 การวางแผนการเจรจา หาข้อขัดแย้ง หรือ จุดยืนร่วมระหว่างท่านและอีก ฝ่าย ผลระยะยาวที่สำคัญ  ความสัมพันธ์  หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเป็นผลร้ายในอนาคต  รักษาภาพลักษณ์ กำหนดขอบเขตที่พร้อมต่อรองได้ ซึ่งต้องมีความ ยืดหยุ่น อย่าตั้งเป้าแคบเกินไป หาทางเลือกที่เป็นไปได้หลายทาง อย่าต่อรองหากไม่จำเป็น

7 กลวิธี เทคนิค และพฤติกรรมที่ใช้ใน การต่อรอง พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ

8 กลวิธี เทคนิค และพฤติกรรมที่ใช้ใน การต่อรอง พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง  ใช้คำพูดที่ทำให้รู้สึกขุ่นเคือง  การยื่นข้อเสนอโต้กลับ  การปกป้องและการตอบโต้  การลดน้ำหนักข้อต่อรอง พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ

9 กลวิธี เทคนิค และพฤติกรรมที่ใช้ใน การต่อรอง พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ  การพูดนำพฤติกรรม  การทดสอบความเข้าใจ และสรุปสาระสำคัญ  การแสวงหาข้อมูล  การพูดแสดงความรู้สึก เอื้ออาทรความรู้สึกของอีกฝ่าย

10 การจัดการความขัดแย้ง แบบดึง ดัน แบบ ร่วมมือ

11 มาก ความร่วมมือ ความดึงดัน มาก น้อย แข่งขัน ประนีประ นอม หลีกเลี่ยง โอนอ่อน ประสานประโยชน์

12 วิธีแก้ไขความขัดแย้ง แข่งขัน โอนอ่อนผ่อน ตาม หลีกเลี่ยง ประนีประนอม ประสาน ประโยชน์

13 การเลือกใช้วิธีแก้ไขความขัดแย้ง แข่งขัน โอนอ่อนผ่อน ตาม หลีกเลี่ยง ประนีประนอม ประสาน ประโยชน์ เด็ดขาด ฉุกเฉิน เมื่อรู้ว่าผิด เมื่อเป็นปัญหาเล็กน้อย มีอำนาจเท่ากัน ยึดมั่นใน เป้าหมายแตกต่าง ข้อขัดแย้งมีความสำคัญ สถานการณ์วิธี

14 วิธีปิดการต่อรอง ตกลงในประเด็นย่อยก่อนเข้าสู่ประเด็นหลัก การปิดแบบเสนอทางเลือก การยอมให้ครั้งสุดท้าย โดยเก็บประเด็นเล็กน้อยที่ ยอมได้ เอาไว้เพื่อเสนอในตอนท้ายแลกกับการ บรรลุข้อตกลง อย่าใช้วิธีพบกันครึ่งทาง แต่ให้เสนอข้อเสนอ บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่ตกลงกันได้


ดาวน์โหลด ppt วิธีแก้ไขความขัดแย้ง การเจรจา ดำเนินมาตรการทางกฏหมย ใช้ความรุนแรง ให้คนกลางช่วยเจรจา ใช้วิธีหักหลัง ใช้การข่มขู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google