งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pruritic Papular Eruption (PPE). โรคที่มีอาการแสดงส่วน ใหญ่บนแขนขา เป็นการอักเสบของผิวหนัง และ / หรือตุ่มขน โดยไม่ทราบ สาเหตุที่แท้จริงเชื่อว่าอาจ เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pruritic Papular Eruption (PPE). โรคที่มีอาการแสดงส่วน ใหญ่บนแขนขา เป็นการอักเสบของผิวหนัง และ / หรือตุ่มขน โดยไม่ทราบ สาเหตุที่แท้จริงเชื่อว่าอาจ เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับแมลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pruritic Papular Eruption (PPE)

2 โรคที่มีอาการแสดงส่วน ใหญ่บนแขนขา เป็นการอักเสบของผิวหนัง และ / หรือตุ่มขน โดยไม่ทราบ สาเหตุที่แท้จริงเชื่อว่าอาจ เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับแมลง ผู้ป่วยมากกว่า 90% จะมี CD4 ต่ำกว่า 200 cells/mm 3

3 ลักษณะเด่น เป็นตุ่มแดงนูน คันมาก คล้าย ยุงกัด อยู่กระจายกันบริเวณ ปลาย แขน ปลายขา หลังมือ หลังเท้า อาจพบกระจายบริเวณ หลังส่วนล่างและก้นได้ด้วย จะ พบรอยแกะเการ่วมด้วยและอาจ มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำเติมทำ ให้มีลักษณะของตุ่มหนอง สะเก็ดน้ำเหลือง หรือฝี ในบาง บริเวณ

4 Pruritic Papules on the Chest and Back http://www.aafp.org/afp/2006/0815/p641.html

5 การรักษา moderate to high potency topical steroid cream ทาเฉพาะบริเวณตุ่ม คันวันละ 2 ครั้ง ร่วมกับการ ใช้ sedating antihistamine หากมีการติดเชื้อ แบคทีเรียซ้ำเติม ให้รักษาการติดเชื้อ


ดาวน์โหลด ppt Pruritic Papular Eruption (PPE). โรคที่มีอาการแสดงส่วน ใหญ่บนแขนขา เป็นการอักเสบของผิวหนัง และ / หรือตุ่มขน โดยไม่ทราบ สาเหตุที่แท้จริงเชื่อว่าอาจ เกี่ยวข้องกับการสัมผัสกับแมลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google