งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไข้เลือดออก # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ 2 - 10 ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไข้เลือดออก # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ 2 - 10 ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคไข้เลือดออก

3 # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ 2 - 10 ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย ชุกชุม

4 สาเหต ุ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่เด็งกี่(Dengue) ชิกุนคุนยา(Chigunkunya) ประมาณ 90 % ของผู้ป่วย จะมีสาเหตุจากเชื้อเด็งกี่

5 พาหะของโรค ยุงลาย ยุงลายจะไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกก่อนแล้วไปกัด คนที่อยู่ใกล้เคียง(ในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร) ก็จะแพร่เชื้อ ให้คนอื่นๆต่อไป เป็นยุงที่ออกหากิน(กัดคน)ในเวลา กลางวัน เพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในบริเวณบ้าน เช่น น้ำในตุ่ม จานรองตู้กับข้าว ฝากะลา กระป๋อง หลุมที่มี น้ำขัง เป็นต้น เพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในบริเวณบ้าน เช่น น้ำในตุ่ม จานรองตู้กับข้าว ฝากะลา กระป๋อง หลุมที่มี น้ำขัง เป็นต้น

6 อาการของไข้เลือดออก 1.ระยะไข้สูง 2 ระยะช็อก และมีเลือดออก 3.ระยะฟื้นตัว • แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

7

8 ไข้สูงลอย (39 - 40 องศาเซลเซียส) ซึ่งเกิดขึ้น ฉับพลัน หน้าแดง ตาแดง ปวดศีรษะ กระหายน้ำ ผู้ป่วยจะซึม มักมีอาการเบื่ออาหารและอาเจียนร่วมด้วย ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้น ปี่หรือชายโครงขวา หรือปวดท้องทั่วๆไป อาจ มีอาการท้องผูกหรือถ่ายเหลว ไม่ค่อยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไอมาก แต่อาจมีอาการเจ็บคอ ในราววันที่ 3 ของไข้ อาจมีผื่น แดง ไม่คันขึ้นตามแขนขาและลำตัว ซึ่งจะเป็นอยู่ 2 - 3 วัน บาง คนอาจมีจุดเลือดออกเป็นลักษณเป็นจุดแดงเล็กๆขึ้นตามหน้า แขน ขา ซอกรักแร้ ในช่องปาก

9 ถ้าพบมีจุดเลือดออก/จุดแดงเกิดขึ้นบริเวณท้องแขน ใต้ตำแหน่งที่รัดมากกว่า 10 จุดในวงกลมเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 นิ้ว แสดงว่าผลการทดสอบเป็นบวก การทดสอบทูนิเคย์ ใช้เครื่องโดยการวัด ความดัน หรือ ยางรัด รัดเหนือ ข้อศอกให้แน่นเล็กน้อย นาน 5 นาที ส่วนใหญ่จะให้ผลบวกตั้งแต่วันที่ 2 ของไข้

10

11 อาการจะเกิดในช่วงวันที่ 3 - 7 ของโรคซึ่งถือว่าเป็น ช่วงวิกฤตของโรค อาการไข้จะเริ่มลดลง แต่ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนัก มีอาการปวด ท้องและอาเจียนบ่อยขึ้น ซึมมากขึ้น กระสับกระส่าย ตัวเย็น มือ เท้าเย็น เหงื่อออก ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเบาเร็วและความดัน ต่ำ ซึ่งเป็นอาการของภาวะช็อก เกิดขึ้นเนื่องจากพลาสมาไหลซึม ออกจากหลอดเลือดทำให้ปริมาตรของเลือดลดลงมาก ถ้าเป็น รุนแรงและไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที ก็อาจถึงตายได้ภายใน 1 - 2 วัน

12 ผู้ป่วยอาจมีอาการเลือดออกตาม ผิวหนัง เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด สดๆหรือเป็นสีกาแฟ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด สดๆหรือเป็นสีน้ำมันดิบ ถ้าเลือดออกมาก มักทำให้เกิดภาวะช็อกรุนแรงถึงตายได้ ระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 24 - 72 ชั่วโมง ถ้าหากผู้ป่วยไม่ตาย สามารถผ่านช่วงวิกฤต ไปได้ ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3

13

14 ในรายที่มีภาวะช็อกอ่อนๆ หรือ แม้แต่ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกอย่างรุนแรง ถ้า ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ก็จะ ฟื้นตัวสู่สภาพปกติ อาการที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยดีขึ้น คือ ผู้ป่วยเริ่ม อยากกินอาหาร แล้วอาการต่างๆจะกลับคืน สู่สภาพปกติ

15 อาการแทรกซ้อนที่พบได้คือ ภาวะ เลือดออกรุนแรง ภาวะช็อก ซึ่งอาจทำให้ ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ อาการแทรกซ้อน

16

17 • สังเกตอาการเลือดออกจากส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น มีจุดจ้ำ เลือดตามตัว เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ/ อุจจาระ มีเลือดปน 1.ถ้าอาการไม่รุนแรง ยังไม่มีอาการเลือดออกเอง ภาวะช็อกแพทย์จะให้การ รักษาตามอาการ ดังนี้ • ให้ผู้ป่วยนอนพักมากๆ • หากมีไข้สูง ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อยๆ และให้ยาลดไข้ พาราเซ ตามอล ห้ามให้ แอสไพรินเพราะจะทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้น • ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก นม น้ำหวาน • ให้ดื่มน้ำมากๆ

18 3.แพทย์จะทำการเจาะเลือด ตรวจดูความ เข้มข้นของเลือดเป็นระยะๆ ถ้าจำเป็นอาจจะให้ เกล็ดเลือดทดแทน 2.ถ้าผู้ป่วยมีอาเจียนมากหรือมีภาวะขาดน้ำ แพทย์จะให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ

19

20 ใส่ทราย อะเบต 1%ลงในภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด ใน อัตราส่วน 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร ควรเติมใหม่ทุก 2 - 3 เดือน น้ำที่ใส่ทรายอะเบตสามารถใช้และดื่มกินได้อย่าง ปลอดภัย 1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาโอ่งน้ำ และล้างโอ่งทุก 10 วัน จานรองตู้กับข้าวควรใส่น้ำเดือดลงไปทุก 10 วัน หรือ ใช้เกลือแกงใส่จานรองขาตู้ 2 ช้อนชาต่อน้ำ 1 แก้ว ทำลายกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่าหรือสิ่งที่จะเป็นที่ขัง น้ำ

21 2.เด็กที่นอนกลางวัน ควรกางมุ้งอย่าให้ ยุงลายกัด 3.ระมัดระวังอย่าให้ยุงลายกัด


ดาวน์โหลด ppt โรคไข้เลือดออก # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ 2 - 10 ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google