งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคไข้เลือดออก # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ 2 - 10 ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคไข้เลือดออก # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ 2 - 10 ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรคไข้เลือดออก

3 # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย ชุกชุม

4 สาเหต ุ เกิดจากเชื้อไวรัส มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่เด็งกี่(Dengue) ชิกุนคุนยา(Chigunkunya) ประมาณ 90 % ของผู้ป่วย จะมีสาเหตุจากเชื้อเด็งกี่

5 พาหะของโรค ยุงลาย ยุงลายจะไปกัดคนที่เป็นไข้เลือดออกก่อนแล้วไปกัด คนที่อยู่ใกล้เคียง(ในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร) ก็จะแพร่เชื้อ ให้คนอื่นๆต่อไป เป็นยุงที่ออกหากิน(กัดคน)ในเวลา กลางวัน เพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในบริเวณบ้าน เช่น น้ำในตุ่ม จานรองตู้กับข้าว ฝากะลา กระป๋อง หลุมที่มี น้ำขัง เป็นต้น เพาะพันธุ์ตามแหล่งน้ำนิ่งในบริเวณบ้าน เช่น น้ำในตุ่ม จานรองตู้กับข้าว ฝากะลา กระป๋อง หลุมที่มี น้ำขัง เป็นต้น

6 อาการของไข้เลือดออก 1.ระยะไข้สูง 2 ระยะช็อก และมีเลือดออก 3.ระยะฟื้นตัว • แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่

7

8 ไข้สูงลอย ( องศาเซลเซียส) ซึ่งเกิดขึ้น ฉับพลัน หน้าแดง ตาแดง ปวดศีรษะ กระหายน้ำ ผู้ป่วยจะซึม มักมีอาการเบื่ออาหารและอาเจียนร่วมด้วย ปวดท้องบริเวณใต้ลิ้น ปี่หรือชายโครงขวา หรือปวดท้องทั่วๆไป อาจ มีอาการท้องผูกหรือถ่ายเหลว ไม่ค่อยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล หรือไอมาก แต่อาจมีอาการเจ็บคอ ในราววันที่ 3 ของไข้ อาจมีผื่น แดง ไม่คันขึ้นตามแขนขาและลำตัว ซึ่งจะเป็นอยู่ วัน บาง คนอาจมีจุดเลือดออกเป็นลักษณเป็นจุดแดงเล็กๆขึ้นตามหน้า แขน ขา ซอกรักแร้ ในช่องปาก

9 ถ้าพบมีจุดเลือดออก/จุดแดงเกิดขึ้นบริเวณท้องแขน ใต้ตำแหน่งที่รัดมากกว่า 10 จุดในวงกลมเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 นิ้ว แสดงว่าผลการทดสอบเป็นบวก การทดสอบทูนิเคย์ ใช้เครื่องโดยการวัด ความดัน หรือ ยางรัด รัดเหนือ ข้อศอกให้แน่นเล็กน้อย นาน 5 นาที ส่วนใหญ่จะให้ผลบวกตั้งแต่วันที่ 2 ของไข้

10

11 อาการจะเกิดในช่วงวันที่ ของโรคซึ่งถือว่าเป็น ช่วงวิกฤตของโรค อาการไข้จะเริ่มลดลง แต่ผู้ป่วยจะมีอาการทรุดหนัก มีอาการปวด ท้องและอาเจียนบ่อยขึ้น ซึมมากขึ้น กระสับกระส่าย ตัวเย็น มือ เท้าเย็น เหงื่อออก ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเบาเร็วและความดัน ต่ำ ซึ่งเป็นอาการของภาวะช็อก เกิดขึ้นเนื่องจากพลาสมาไหลซึม ออกจากหลอดเลือดทำให้ปริมาตรของเลือดลดลงมาก ถ้าเป็น รุนแรงและไม่ได้รับการรักษาได้ทันท่วงที ก็อาจถึงตายได้ภายใน วัน

12 ผู้ป่วยอาจมีอาการเลือดออกตาม ผิวหนัง เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด สดๆหรือเป็นสีกาแฟ ถ่ายอุจจาระเป็นเลือด สดๆหรือเป็นสีน้ำมันดิบ ถ้าเลือดออกมาก มักทำให้เกิดภาวะช็อกรุนแรงถึงตายได้ ระยะนี้จะกินเวลาประมาณ ชั่วโมง ถ้าหากผู้ป่วยไม่ตาย สามารถผ่านช่วงวิกฤต ไปได้ ก็จะเข้าสู่ระยะที่ 3

13

14 ในรายที่มีภาวะช็อกอ่อนๆ หรือ แม้แต่ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกอย่างรุนแรง ถ้า ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ก็จะ ฟื้นตัวสู่สภาพปกติ อาการที่บ่งบอกว่าผู้ป่วยดีขึ้น คือ ผู้ป่วยเริ่ม อยากกินอาหาร แล้วอาการต่างๆจะกลับคืน สู่สภาพปกติ

15 อาการแทรกซ้อนที่พบได้คือ ภาวะ เลือดออกรุนแรง ภาวะช็อก ซึ่งอาจทำให้ ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ อาการแทรกซ้อน

16

17 • สังเกตอาการเลือดออกจากส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น มีจุดจ้ำ เลือดตามตัว เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน ปัสสาวะ/ อุจจาระ มีเลือดปน 1.ถ้าอาการไม่รุนแรง ยังไม่มีอาการเลือดออกเอง ภาวะช็อกแพทย์จะให้การ รักษาตามอาการ ดังนี้ • ให้ผู้ป่วยนอนพักมากๆ • หากมีไข้สูง ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบ่อยๆ และให้ยาลดไข้ พาราเซ ตามอล ห้ามให้ แอสไพรินเพราะจะทำให้เลือดออกได้ง่ายขึ้น • ให้รับประทานอาหารอ่อนๆ เช่น ข้าวต้ม โจ๊ก นม น้ำหวาน • ให้ดื่มน้ำมากๆ

18 3.แพทย์จะทำการเจาะเลือด ตรวจดูความ เข้มข้นของเลือดเป็นระยะๆ ถ้าจำเป็นอาจจะให้ เกล็ดเลือดทดแทน 2.ถ้าผู้ป่วยมีอาเจียนมากหรือมีภาวะขาดน้ำ แพทย์จะให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำ

19

20 ใส่ทราย อะเบต 1%ลงในภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด ใน อัตราส่วน 10 กรัมต่อน้ำ 100 ลิตร ควรเติมใหม่ทุก เดือน น้ำที่ใส่ทรายอะเบตสามารถใช้และดื่มกินได้อย่าง ปลอดภัย 1.ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ปิดฝาโอ่งน้ำ และล้างโอ่งทุก 10 วัน จานรองตู้กับข้าวควรใส่น้ำเดือดลงไปทุก 10 วัน หรือ ใช้เกลือแกงใส่จานรองขาตู้ 2 ช้อนชาต่อน้ำ 1 แก้ว ทำลายกระป๋อง กะลา ยางรถยนต์เก่าหรือสิ่งที่จะเป็นที่ขัง น้ำ

21 2.เด็กที่นอนกลางวัน ควรกางมุ้งอย่าให้ ยุงลายกัด 3.ระมัดระวังอย่าให้ยุงลายกัด


ดาวน์โหลด ppt โรคไข้เลือดออก # เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยมากโรคหนึ่ง # พบมากในเด็กอายุ 2 - 10 ปี #ส่วนเด็กโตและผู้ใหญ่ก็อาจพบได้ประปราย และอาการมักจะไม่รุนแรง #มักพบระบาดในฤดูฝนในช่วงที่มียุงลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google