งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอบทความ  กรมแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารเรือ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุม ภาควิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอบทความ  กรมแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารเรือ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุม ภาควิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การนำเสนอบทความ  กรมแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารเรือ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุม ภาควิชาการ

3 พ. อ. หญิง ดวงพร พูลสุขสมบัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร “ การประเมินผลการหายของ แผลที่ปิดด้วยวัสดุปิดแผล คาร์ บอกซี่เมธิลไคโตซานและวัสดุ ปิดแผลอัลซิเนต เปรียบเทียบกับ วัสดุผสมระหว่างคาร์บอกซี่เมธิล ไคโตซานและอัลซิเนตในหนู วิสตา ”

4 น. ท. หญิง ดร. วัชราพร เชย สุวรรณ ร. น. วิทยาลัยพยาบาล กองทัพเรือ “ การประเมิน ความต้องการจำเป็นของ สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน ของกองเวชศาสตร์ใต้น้ำและ การบิน ”

5 น. อ. อนุตตร จิตตินันทน์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช “ การสำรวจความชุกของ ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดของกำลังพล กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ที่ได้รับการ ตรวจร่างกายประจำปี ”

6 พ. ต. ท. หญิง กิตินภา นภากร รพ. ตำรวจ “ สถานการณ์แนวโน้มของ โรคซิฟิลิส ในตำรวจที่เข้ารับการตรวจ ระหว่างปี พ. ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๘ ”

7 พบกันใหม่ปี หน้า สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอบทความ  กรมแพทย์ทหารบก  กรมแพทย์ทหารเรือ  กรมแพทย์ทหารอากาศ  โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การประชุม ภาควิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google