งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสมชัย เบญจชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสมชัย เบญจชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสมชัย เบญจชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 2553

2 ป่าสงวน แห่งชาติ ป่าเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า ป่าอุทยาน แห่งชาติ ป่าชายเลน

3 ป่าสงวน แห่งชาติ ป่าชุมชน วนอุทยาน สค.1 ( สปก.) สทก. มติ ครม.30 มิย.2541 ใบหาง 11 พค.2542

4 ป่าอุทยาน แห่งชาติ อุทยาน แห่งชาติ สค.1 มติ ครม.30 มิย.2541 ใบหาง 11 พค.2542

5 ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ อนุรักษ์สัตว์ป่า สค.1 มติ ครม.30 มิย.2541 ใบหาง 11 พค.2542 แผนที่แนวเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่า

6 สวน พฤกษศาสต ร์ สวนรุกข ชาติ ( สวนพฤกศาสตร์ วรรณคดี สวนรวมพรรณไม้ ป่า ) ป่าลุ่มน้ำ สวนป่า

7 ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

8

9

10

11

12

13 การท่องเที่ยว เชิงนิเวศ ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

14 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไร ? Ecotourism - Nature Tourism, Bio Tourism, Green Tourism etc. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism) ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

15 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทุกแห่งตั้งแต่แหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน ไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น ( อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ไปจนถึงชุมชนต่างๆ ที่เปิดให้มีการท่องเที่ยว ) การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้มา เยือน ( อุทยานแห่งชาติบางแห่งเท่านั้น เช่น อุทยานแห่งชาติเขา ใหญ่ ดอยอินทนนท์ น้ำหนาว เขาสก แก่งกระจาน ฯลฯ ) ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

16 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินป่า กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ กิจกรรม ถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอเทปเสียงธรรมชาติ กิจกรรมส่อง / ดูนก กิจกรรมศึกษา / เที่ยวถ้ำ กิจกรรม ประเภทตื่นเต้นผจญภัยหรือชื่นชมธรรมชาติก็ได้ ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

17 ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1. เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้ 2. มุ่งเน้นที่คุณค่า มากกว่าการพัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวกต่างๆ 3. เน้นให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบ 4. ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรียนรู้ หรือมี ประสบการณ์โดยตรง 5. คืนประโยชน์สู่ธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่น 6. เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

18 การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม - ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งท่องเที่ยว โดยทั่วไปประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคมหรือวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในสังคม - การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก - การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอำนวยความ สะดวก ประเภทสิ่งปลูกสร้าง สร้างเกินขอบเขตหรือกำลัง ความสามารถที่แหล่งท่องเที่ยวจะรับได้ ( ขาดการแบ่งโซนที่ ถูกต้องเหมาะสม คำนึงถึงปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ และขาดการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและฐาน ทรัพยากร รวมไปถึงการไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ คนท้องถิ่น ) - ต้องวางแผนและการจัดการที่ดี ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

19

20 โครงการเกษตร ทางเลือก ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

21 การใช้ที่ดินแบบดั้งเดิมของปกาเกอะญอ ( กะเหรี่ยง ) อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่ ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสมชัย เบญจชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google