งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวปฏิบัติในการขอทำประโยชน์ในเขตป่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวปฏิบัติในการขอทำประโยชน์ในเขตป่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวปฏิบัติในการขอทำประโยชน์ในเขตป่า
โดย นายสมชัย เบญจชย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 2553

2 ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขตป่า ป่าอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าชายเลน

3 ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมชน วนอุทยาน สค.1 (สปก.) สทก. มติ ครม.30มิย.2541 ใบหาง 11พค.2542

4 ป่าอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ สค.1 มติ ครม.30มิย.2541 ใบหาง 11พค.2542

5 ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สค.1 มติ ครม.30มิย.2541 ใบหาง 11พค.2542
แผนที่แนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า สค.1 มติ ครม.30มิย.2541 ใบหาง 11พค.2542

6 (สวนพฤกศาสตร์วรรณคดี
สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ (สวนพฤกศาสตร์วรรณคดี สวนรวมพรรณไม้ป่า) ป่าลุ่มน้ำ สวนป่า

7 ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้
ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

8 ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

9 ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

10 ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

11 ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

12 ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

13 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทำประโยชน์จากป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

14 การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism)
ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศคืออะไร ? Ecotourism - Nature Tourism, Bio Tourism, Green Tourism etc. การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (sustainable tourism)

15 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทุกแห่งตั้งแต่แหล่งธรรมชาติ โบราณสถาน ไปจนถึงชุมชนท้องถิ่น (อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี ไปจนถึงชุมชนต่างๆ ที่เปิดให้มีการท่องเที่ยว) การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้มาเยือน (อุทยานแห่งชาติบางแห่งเท่านั้น เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดอยอินทนนท์ น้ำหนาว เขาสก แก่งกระจาน ฯลฯ)

16 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กิจกรรมการเดินป่า กิจกรรมศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมถ่ายรูปธรรมชาติ บันทึกเทปวิดีโอเทปเสียงธรรมชาติ กิจกรรมส่อง/ดูนก กิจกรรมศึกษา/ เที่ยวถ้ำ กิจกรรมประเภทตื่นเต้นผจญภัยหรือชื่นชมธรรมชาติก็ได้

17 ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้ ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 1. เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่มีการอนุรักษ์ไว้ 2. มุ่งเน้นที่คุณค่า มากกว่าการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ 3. เน้นให้ทุกฝ่ายมีความรับผิดชอบ 4. ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์โดยตรง 5. คืนประโยชน์สู่ธรรมชาติและชุมชนท้องถิ่น 6. เป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

18 การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้ การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อม -ขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่งท่องเที่ยว โดยทั่วไปประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ และทางสังคมหรือวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในสังคม -การท่องเที่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก -การพัฒนาสาธารณูปโภคสาธารณูปการและสิ่งอำนวยความสะดวก ประเภทสิ่งปลูกสร้าง สร้างเกินขอบเขตหรือกำลังความสามารถที่แหล่งท่องเที่ยวจะรับได้ (ขาดการแบ่งโซนที่ถูกต้องเหมาะสม คำนึงถึงปริมาณนักท่องเที่ยวมากกว่าคุณภาพ และขาดการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและฐานทรัพยากร รวมไปถึงการไม่เคารพต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น) -ต้องวางแผนและการจัดการที่ดี

19 ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

20 ทำประโยชน์จากป่า โครงการเกษตรทางเลือก
ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้

21 การใช้ที่ดินแบบดั้งเดิมของปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่
ทำประโยชน์จากป่า ไม้ ของป่า สัตว์ป่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ดินป่าไม้ การใช้ที่ดินแบบดั้งเดิมของปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) อำเภอแม่แจ่ม เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt แนวปฏิบัติในการขอทำประโยชน์ในเขตป่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google