งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวตกรรมสุขภาพ. แบบ NCD.1,2,3 และ 4 กรอบ / เป้าหมายการทำงาน เพื่อแบ่งกลุ่มและจัดระดับความรุนแรง ออกเป็น 3 กลุ่ม 7 สี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวตกรรมสุขภาพ. แบบ NCD.1,2,3 และ 4 กรอบ / เป้าหมายการทำงาน เพื่อแบ่งกลุ่มและจัดระดับความรุนแรง ออกเป็น 3 กลุ่ม 7 สี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวตกรรมสุขภาพ

2 แบบ NCD.1,2,3 และ 4

3 กรอบ / เป้าหมายการทำงาน เพื่อแบ่งกลุ่มและจัดระดับความรุนแรง ออกเป็น 3 กลุ่ม 7 สี

4 แนวทางในการดูแล 4

5 การดูแลติดตามผู้ป่วย ด้วย ระบบ GIS

6

7

8 กลยุทธ์หลัก  กลุ่มปกติ : รณรงค์ส่งเสริม พฤติกรรม 3 อ. งด 2 ส. ( ออก กำลังกาย อาหาร อารมณ์ งดสุรา และสูบบุหรี่ )  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย : ได้รับการ ดูแล 2 ลักษณะ - Individual approach to health promotion ให้คำปรึกษา โดยทีมสุขภาพ - Community approach โดยใช้ มาตรการทางสังคม สร้าง แรงจูงใจ เกิดชุมชนต้นแบบ

9 9/22/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com; All Rights Reserved. 9

10 INTERVEN TION 3 อ. ทุกรูปแบบ

11 สอดแทรก 3 อ. ใน กิจกรรมชุมชน


ดาวน์โหลด ppt นวตกรรมสุขภาพ. แบบ NCD.1,2,3 และ 4 กรอบ / เป้าหมายการทำงาน เพื่อแบ่งกลุ่มและจัดระดับความรุนแรง ออกเป็น 3 กลุ่ม 7 สี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google