งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวตกรรมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวตกรรมสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวตกรรมสุขภาพ

2 แบบ NCD.1,2,3และ4

3 กรอบ/เป้าหมายการทำงาน
เพื่อแบ่งกลุ่มและจัดระดับความรุนแรง ออกเป็น 3 กลุ่ม 7 สี

4 แนวทางในการดูแล 4

5 การดูแลติดตามผู้ป่วย ด้วยระบบGIS

6 การดูแลติดตามผู้ป่วย ด้วยระบบGIS

7

8 กลยุทธ์หลัก กลุ่มปกติ : รณรงค์ส่งเสริมพฤติกรรม 3 อ. งด 2 ส (ออกกำลังกาย อาหาร อารมณ์ งดสุรา และสูบบุหรี่) กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย : ได้รับการดูแล 2 ลักษณะ - Individual approach to health promotion ให้คำปรึกษาโดยทีมสุขภาพ - Community approach โดยใช้มาตรการทางสังคม สร้างแรงจูงใจ เกิดชุมชนต้นแบบ

9 4/4/2017 copyright All Rights Reserved.

10 INTERVENTION 3 อ. ทุกรูปแบบ

11 สอดแทรก 3 อ. ในกิจกรรมชุมชน
สอดแทรก 3 อ. ในกิจกรรมชุมชน


ดาวน์โหลด ppt นวตกรรมสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google