งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการทดสอบระบบ web conference. C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conference แบบที่ 1 ที่มา www.mc.co.thwww.mc.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการทดสอบระบบ web conference. C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conference แบบที่ 1 ที่มา www.mc.co.thwww.mc.co.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการทดสอบระบบ web conference

2

3 C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conference แบบที่ 1 ที่มา www.mc.co.thwww.mc.co.th DV to AV งบประมาณ 20,000 ขึ้นไป

4 C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conference แบบที่ 2 ที่มา www.mc.co.thwww.mc.co.th งบประมาณ 50,000 ขึ้นไป

5 C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conference แบบที่ 3 Video Visca SE-500 VGA to AV งบประมาณ 200,000 ขึ้นไป

6

7 C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E NPE CC-5MT NPE CF-5MS Video camera 15-CD51H การติดตั้งระบบ Web conference แบบที่ 4 ที่มา www.spksound.co.th และ www.mc.co.thwww.spksound.co.thwww.mc.co.th งบประมาณ 100,000 ขึ้นไป

8

9

10

11

12 ตาราง web conference ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร์ ศิลป การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 1, 2 การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 1, 2 โรงเรียนต้นทางและปลายทางหารือเวลาที่ ดำเนินการได้ แล้วส่งกลับที่ e- mail:obecdoc@gmail.com

13


ดาวน์โหลด ppt สรุปการทดสอบระบบ web conference. C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conference แบบที่ 1 ที่มา www.mc.co.thwww.mc.co.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google