งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการทดสอบระบบ web conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการทดสอบระบบ web conference"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการทดสอบระบบ web conference

2 สรุปการทดสอบระบบ web conference

3 การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 1
DV to AV C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 1 งบประมาณ 20,000 ขึ้นไป ที่มา

4 การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 2
C200 Pro : USB2.0 VDO Capture EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 2 งบประมาณ 50,000 ขึ้นไป ที่มา

5 การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 3
C200 Pro : USB2.0 VDO Capture Video Visca SE-500 Video EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 3 VGA to AV งบประมาณ 200,000 ขึ้นไป

6

7 การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 4
Video camera 15-CD51H งบประมาณ 100,000 ขึ้นไป NPE CF-5MS C200 Pro : USB2.0 VDO Capture NPE CC-5MT EZMaker SDK Express is a PCI-E การติดตั้งระบบ Web conferenceแบบที่ 4 ที่มา และ

8

9

10

11

12 ตาราง web conference ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลป
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 1 , 2 โรงเรียนต้นทางและปลายทางหารือเวลาที่ดำเนินการได้ แล้วส่งกลับที่

13


ดาวน์โหลด ppt สรุปการทดสอบระบบ web conference

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google