งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับส่ง E-mail ( จดหมาย อิเลคทรอนิค ). E-Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับส่ง E-mail ( จดหมาย อิเลคทรอนิค ). E-Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับส่ง ( จดหมาย อิเลคทรอนิค )

2 ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Internet) โดย ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นจะต้องมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเรา เรียกว่า Address

3 รูปแบบของ address มี ส่วนประกอบ 3 ส่วน ● Username : ชื่อผู้ใช้ ● ครื่องหมาย เรียกว่า assign อ่าน ออกเสียงว่า “at” ● domain name : ชื่อสถานีรับ - ส่ง E- mail เช่น รูปแบบของ address มี ส่วนประกอบ 3 ส่วน ● Username : ชื่อผู้ใช้ ● ครื่องหมาย เรียกว่า assign อ่าน ออกเสียงว่า “at” ● domain name : ชื่อสถานีรับ - ส่ง E- mail เช่น

4 ชนิดของการรับส่ง 1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora 2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น 3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer เป็นต้น ชนิดของการรับส่ง 1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora 2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น 3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer เป็นต้น

5 Web site ที่ให้บริการ ฟรี ได้แก่ 1.www.yahoo.com Web site ที่ให้บริการ ฟรี ได้แก่ 1.www.yahoo.com

6 ข้อดี, ข้อจำกัดของ ( จดหมายอิเลคทรอนิค )

7 ข้อดี ประหยัดเวลาในการรับส่งและส่ง จดหมายได้ตลอดเวลา ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ สามารถส่งและแนบไฟล์ได้หลาย รูปแบบ สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้ ข้อดี ประหยัดเวลาในการรับส่งและส่ง จดหมายได้ตลอดเวลา ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ สามารถส่งและแนบไฟล์ได้หลาย รูปแบบ สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

8 ข้อจำกัด ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับ ข้อมูลล้มเหลว ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่ สามารถรับข้อมูลอื่นได้ ต้องมีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจึงจะ สามารถใช้งานได้ ข้อจำกัด ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับ ข้อมูลล้มเหลว ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่ สามารถรับข้อมูลอื่นได้ ต้องมีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจึงจะ สามารถใช้งานได้

9 ให้นักเรียนสมัคร แล้วหา ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ส่งมาที่ ถึง หัวเรื่อง ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเอง ชั้น เลขที่เป็นภาษาไทย เนื้อหา พิมพ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้ ให้นักเรียนสมัคร แล้วหา ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ส่งมาที่ ถึง หัวเรื่อง ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเอง ชั้น เลขที่เป็นภาษาไทย เนื้อหา พิมพ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้

10

11

12 TO - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้รับ CC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนาลับ ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) และสำเนา (CC) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง SUBJECT - หมายถึง หัวเรื่องหรือหัวข้อเนื้อหาของจดหมาย ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ

13 ให้นักเรียนส่ง ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ ถึง สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของ ตัวเองจากไดร์ D P50.. ให้นักเรียนส่ง ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ ถึง สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของ ตัวเองจากไดร์ D P50..


ดาวน์โหลด ppt การรับส่ง E-mail ( จดหมาย อิเลคทรอนิค ). E-Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google