งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับส่ง E-mail ( จดหมาย อิเลคทรอนิค ). E-Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับส่ง E-mail ( จดหมาย อิเลคทรอนิค ). E-Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับส่ง E-mail ( จดหมาย อิเลคทรอนิค )

2 E-Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในโลกคือ Internet) โดย ในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จำเป็นจะต้องมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเรา เรียกว่า E-mail Address

3 รูปแบบของ E-mail address มี ส่วนประกอบ 3 ส่วน ● Username : ชื่อผู้ใช้ ● ครื่องหมาย : @ เรียกว่า assign อ่าน ออกเสียงว่า “at” ● domain name : ชื่อสถานีรับ - ส่ง E- mail เช่น p5kus@gmail.comp5kus@gmail.com itp5@hotmail.com รูปแบบของ E-mail address มี ส่วนประกอบ 3 ส่วน ● Username : ชื่อผู้ใช้ ● ครื่องหมาย : @ เรียกว่า assign อ่าน ออกเสียงว่า “at” ● domain name : ชื่อสถานีรับ - ส่ง E- mail เช่น p5kus@gmail.comp5kus@gmail.com itp5@hotmail.com

4 ชนิดของการรับส่ง E-mail 1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม Email โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora 2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.yahoo.com, www.hotmail.com 3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer เป็นต้น ชนิดของการรับส่ง E-mail 1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม Email โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora 2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น www.yahoo.com, www.hotmail.com 3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer เป็นต้น

5 Web site ที่ให้บริการ Email ฟรี ได้แก่ 1.www.yahoo.com 2. www.hotmail.com 3. www.thaimail.com 4. www.mweb.co.th 5. www.gmail.com Web site ที่ให้บริการ Email ฟรี ได้แก่ 1.www.yahoo.com 2. www.hotmail.com 3. www.thaimail.com 4. www.mweb.co.th 5. www.gmail.com

6 ข้อดี, ข้อจำกัดของ E-mail ( จดหมายอิเลคทรอนิค )

7 ข้อดี ประหยัดเวลาในการรับส่งและส่ง จดหมายได้ตลอดเวลา ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ สามารถส่งและแนบไฟล์ได้หลาย รูปแบบ สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้ ข้อดี ประหยัดเวลาในการรับส่งและส่ง จดหมายได้ตลอดเวลา ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ สามารถส่งและแนบไฟล์ได้หลาย รูปแบบ สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

8 ข้อจำกัด ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับ ข้อมูลล้มเหลว ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่ สามารถรับข้อมูลอื่นได้ ต้องมีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจึงจะ สามารถใช้งานได้ ข้อจำกัด ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับ ข้อมูลล้มเหลว ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่ สามารถรับข้อมูลอื่นได้ ต้องมีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจึงจะ สามารถใช้งานได้

9 ให้นักเรียนสมัคร E-mail แล้วหา ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ส่งมาที่ ถึง it5kus123@gmail.com it5kus123@gmail.com หัวเรื่อง ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเอง ชั้น เลขที่เป็นภาษาไทย เนื้อหา พิมพ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้ ให้นักเรียนสมัคร E-mail แล้วหา ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ส่งมาที่ ถึง it5kus123@gmail.com it5kus123@gmail.com หัวเรื่อง ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเอง ชั้น เลขที่เป็นภาษาไทย เนื้อหา พิมพ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้

10

11

12 TO - หมายถึง ชื่อ E-mail สำหรับผู้รับ CC - หมายถึงสำเนา E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง BCC - หมายถึงสำเนาลับ E-mail ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) และสำเนา (CC) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง SUBJECT - หมายถึง หัวเรื่องหรือหัวข้อเนื้อหาของจดหมาย ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ E-mail

13 ให้นักเรียนส่ง e-mail ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ e-mail ถึง it5kus123@gmail.comit5kus123@gmail.com สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของ ตัวเองจากไดร์ D P50.. ให้นักเรียนส่ง e-mail ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ e-mail ถึง it5kus123@gmail.comit5kus123@gmail.com สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของ ตัวเองจากไดร์ D P50..


ดาวน์โหลด ppt การรับส่ง E-mail ( จดหมาย อิเลคทรอนิค ). E-Mail ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( สำหรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google