งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรับส่ง (จดหมายอิเลคทรอนิค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรับส่ง (จดหมายอิเลคทรอนิค)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรับส่ง E-mail (จดหมายอิเลคทรอนิค)

2 ย่อมาจาก Electronic-Mail คือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้รับส่งกันโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกคือ Internet) โดยในการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นจะต้องมีชื่อของผู้รับ ซึ่งเราเรียกว่า Address

3 รูปแบบของ E-mail address มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ● Username : ชื่อผู้ใช้
● ครื่องหมาย เรียกว่า assign อ่านออกเสียงว่า “at” ● domain name : ชื่อสถานีรับ-ส่ง เช่น    

4 ชนิดของการรับส่ง E-mail
1. รับส่งโดยใช้โปรแกรม โดยเฉพาะ เช่น Outlook Express, Eudora 2. รับส่งโดยผ่าน Web site เช่น 3. รับส่งโดยผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Internet Explorer เป็นต้น    

5 Web site ที่ให้บริการ Email ฟรี ได้แก่
1.www.yahoo.com 2. 3. 4. 5.      

6 ข้อดี,ข้อจำกัดของ E-mail (จดหมายอิเลคทรอนิค)

7 • ประหยัดเวลาในการรับส่งและส่งจดหมายได้ตลอดเวลา
ข้อดี • ประหยัดเวลาในการรับส่งและส่งจดหมายได้ตลอดเวลา • ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการส่ง และลดการใช้กระดาษ • สามารถส่งและแนบไฟล์ได้หลายรูปแบบ • สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

8 ข้อจำกัด • ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน
• อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา • ถ้าเครือข่ายล่ม ทำให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว • ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้ • ต้องมีไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ตจึงจะสามารถใช้งานได้    

9 ให้นักเรียนสมัคร E-mail แล้วหาความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส่งมาที่
ถึง หัวเรื่อง ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อตัวเอง ชั้น เลขที่เป็นภาษาไทย เนื้อหา พิมพ์สิ่งที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้    

10 การรับส่ง E-mail (จดหมายอิเลคทรอนิค)

11

12 การเขียนจดหมาย แบบแนบไฟล์
        TO - หมายถึง ชื่อ สำหรับผู้รับ                 CC - หมายถึงสำเนา ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง          BCC - หมายถึงสำเนาลับ ฉบับนี้ไปให้อีกบุคคลหนึ่ง แต่ผู้รับ (TO) และสำเนา (CC) จะไม่ทราบว่าเราสำเนาให้ใครบ้าง  SUBJECT - หมายถึง หัวเรื่องหรือหัวข้อเนื้อหาของจดหมาย           ATTACHMENT - ส่ง file ข้อมูลแนบไปพร้อมกับ

13 ให้นักเรียนส่งe-mail ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ e-mail
ถึง สำเนา ถึงเพื่อน 1 คน สำเนาลับ - หัวเรื่อง ชื่อ ชั้น เลขที่ แนบไฟล์กล้วย เนื้อหา ใส่หน้ายิ้ม แนบไฟล์ ไฟล์พฤกษศาสตร์ของตัวเองจากไดร์ D P50..


ดาวน์โหลด ppt การรับส่ง (จดหมายอิเลคทรอนิค)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google