งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย
นิลวรรณ ลายทอง การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย วันที่ 6 มีนาคม 2556

2 งานแพทย์แผนไทยใช้ข้อมูล 21 แฟ้มเพื่อ
งานแพทย์แผนไทยใช้ข้อมูล 21 แฟ้มเพื่อ 1. ตอบตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย 1.1 ข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ นวดเท้า ฝังเข็ม( ใช้รหัสต่างกัน ) สมาธิบำบัด ให้สุขศึกษาอื่นๆ ( จะดึงข้อมูลใหม่ ) 1.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ให้หน่วยบริการตรวจรหัสยาสมุนไพรของหน่วยบริการให้สัมพันธ์กับข้อมูลรายการยาสมุนไพร 71 รายการใหม่ เพื่อการจัดสรรเงินด้วย * ข้อมูลอยู่หน้า www. สสจ.สุรินทร์ รายงานตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย*

3 2. เพื่อการจัดสรรเงินเพิ่มเติม จาก สปสช.เขต 9 นครราชสีมา
2. เพื่อการจัดสรรเงินเพิ่มเติม จาก สปสช.เขต 9 นครราชสีมา 2.1 ในสถานบริการ นวด 1 อบ 0.5 ประคบ 0.5 รวม 2 คะแนน 2.2 ในชุมชนเฉพาะคนไข้อัมพฤกษ์ อัมพาต U.55.1 U.6110-U.6119 นวด 2 ประคบ 1 รวม 3 คะแนน * การให้บริการในชุมชนนวด ประคบ กรณีเยี่ยมบ้านเป็นคนไข้อื่นๆ ให้คะแนนเท่ากับในสถานบริการ * * ข้อมูลตรวจสอบได้หน้า รายงานแพทย์แผนไทย นครชัยบุรินทร์ *

4 การจัดสรรเงิน สปสช. เขต 9 ปี 2556
จัดสรรไตรมาส 1 และ 2 พร้อมกัน ไตรมาส 1 เป็นผลงานคีย์ข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่เดือนกค.- กย. 55 พบข้อผิดพลาด ลงข้อมูลผู้ให้บริการเป็นเจ้าหน้าที่จำนวนมาก ไม่สามา แก้ไขได้จัดสรรเงินแล้ว ไตรมาส 2 ดึงข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2556 ประมวลผลโดยโปรแกรมของ สปสช.เขต 9 นครราชสีมา พบข้อผิดพลาดดังนี้

5 1. ข้อมูลผู้ให้บริการเป็นเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ ข้อมูลเป็นเลขไทย
1. ข้อมูลผู้ให้บริการเป็นเลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ ข้อมูลเป็นเลขไทย 2. ไม่มีรหัสผู้ให้บริการในฐานข้อมูลของ สสจ.สุรินทร์ 2.1 รหัสผู้ให้บริการที่หน่วยบริการส่งให้ (อาจมีเลข CID ผิดบ้างตรวจสอบอีกครั้ง ให้แจ้งซ้ำ) 2.2 มีผู้ให้บริการใหม่ไม่แจ้งชื่อ สสจ. / สสจ. ไม่ได้เพิ่มชื่อให้ 2.3 รหัสผู้ให้บริการลาออก ยังมีในข้อมูลหน่วยบริการลบไม่ได้** 3. หน่วยบริการข้อมูลขึ้นเป็น ไม่ลงข้อมูล 21 แฟ้ม เพราะไม่มีการบริการ 3.2 ลงข้อมูลแล้วสามารถประมวลผลได้/ ไม่มีเลขผู้ให้บริการ/รหัสหัตถการไม่เป็น 7 หลัก /ไม่ลงรหัสหัตถการ

6 4. ลงข้อมูลเป็นนวด อบ ประคบ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
5. ลงข้อมูลฟื้นฟูสภาพหญิงหลังคลอด ไม่มีวันที่คลอด ไปดูข้อมูลMCH ด้วย 6. ไม่ให้ลงข้อมูลใน One stop service ให้ส่งข้อมูลไปที่แพทย์แผนไทย ลงข้อมูลversion *แก้ไขข้อมูลแล้วส่งข้อมูลให้ สสจ.สุรินทร์ * ภายในวันที่......มีนาคม 2556 สสจ.สุรินทร์ประมวลผลกิจกรรมนวดไทยและยาจากสมุนไพร เป็น Excel Summary ส่ง สปสช.ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556

7 จบแล้วค่ะ มีปัญหาการลงข้อมูลถาม 2 ท่าน นี้ 1. คุณสมรักษ์ ไหมทอง รพ.สต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ คุณปรีชา กระแสโสม งาน ICT สสจ.สุรินทร์ ถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทย 3. คุณนิลวรรณ ลายทอง งานแพทย์แผนไทย สสจ.สุรินทร์


ดาวน์โหลด ppt การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google