งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย วันที่ 6 มีนาคม 2556 การลงบันทึก กิจกรรมนวดไทย นิลวรรณ ลายทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย วันที่ 6 มีนาคม 2556 การลงบันทึก กิจกรรมนวดไทย นิลวรรณ ลายทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย วันที่ 6 มีนาคม 2556 การลงบันทึก กิจกรรมนวดไทย นิลวรรณ ลายทอง

2 งานแพทย์แผนไทยใช้ข้อมูล 21 แฟ้มเพื่อ 1. ตอบตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย 1.1 ข้อมูลผู้รับบริการแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบ นวดเท้า ฝังเข็ม ( ใช้รหัส ต่างกัน ) สมาธิบำบัด ให้สุขศึกษาอื่นๆ ( จะดึง ข้อมูลใหม่ ) 1.2 มูลค่าการใช้ยาสมุนไพร ให้หน่วยบริการ ตรวจรหัสยาสมุนไพรของหน่วยบริการให้ สัมพันธ์กับข้อมูลรายการยาสมุนไพร 71 รายการใหม่ เพื่อการจัดสรรเงินด้วย * ข้อมูลอยู่หน้า www. สสจ. สุรินทร์ รายงาน ตัวชี้วัดแพทย์แผนไทย *

3 2. เพื่อการจัดสรรเงินเพิ่มเติม จาก สปสช. เขต 9 นครราชสีมา 2.1 ในสถานบริการ นวด 1 อบ 0.5 ประคบ 0.5 รวม 2 คะแนน 2.2 ในชุมชนเฉพาะคนไข้อัมพฤกษ์ อัมพาต U.55.1 U.6110-U.6119 นวด 2 ประคบ 1 รวม 3 คะแนน * การให้บริการในชุมชนนวด ประคบ กรณีเยี่ยม บ้านเป็นคนไข้อื่นๆ ให้คะแนนเท่ากับในสถาน บริการ * * ข้อมูลตรวจสอบได้หน้า www. สสจ. สุรินทร์ รายงานแพทย์แผนไทยwww. สสจ. สุรินทร์ นครชัยบุรินทร์ *

4 การจัดสรรเงิน สปสช. เขต 9 ปี 2556 จัดสรรไตรมาส 1 และ 2 พร้อมกัน ไตรมาส 1 เป็นผลงานคีย์ข้อมูลออนไลน์ ตั้งแต่ เดือนกค.- กย. 55 พบข้อผิดพลาด ลงข้อมูลผู้ให้บริการเป็น เจ้าหน้าที่จำนวนมาก ไม่สามา แก้ไขได้จัดสรรเงินแล้ว ไตรมาส 2 ดึงข้อมูล 21 แฟ้ม เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2556 ประมวลผลโดยโปรแกรมของ สปสช. เขต 9 นครราชสีมา พบข้อผิดพลาดดังนี้

5 1. ข้อมูลผู้ให้บริการเป็นเลขที่ใบประกอบโรค ศิลปะ ข้อมูลเป็นเลขไทย 2. ไม่มีรหัสผู้ให้บริการในฐานข้อมูลของ สสจ. สุรินทร์ 2.1 รหัสผู้ให้บริการที่หน่วยบริการส่งให้ ( อาจมีเลข CID ผิดบ้างตรวจสอบอีกครั้ง ให้แจ้งซ้ำ ) 2.2 มีผู้ให้บริการใหม่ไม่แจ้งชื่อ สสจ. / สสจ. ไม่ได้เพิ่มชื่อให้ 2.3 รหัสผู้ให้บริการลาออก ยังมีในข้อมูลหน่วย บริการลบไม่ได้ ** 3. หน่วยบริการข้อมูลขึ้นเป็น 0 3.1 ไม่ลงข้อมูล 21 แฟ้ม เพราะไม่มีการบริการ 3.2 ลงข้อมูลแล้วสามารถประมวลผลได้ / ไม่มีเลขผู้ ให้บริการ / รหัสหัตถการไม่เป็น 7 หลัก / ไม่ลงรหัส หัตถการ

6 4. ลงข้อมูลเป็นนวด อบ ประคบ เพื่อส่งเสริม สุขภาพ 5. ลงข้อมูลฟื้นฟูสภาพหญิงหลังคลอด ไม่มีวันที่ คลอด ไปดูข้อมูล MCH ด้วย 6. ไม่ให้ลงข้อมูลใน One stop service ให้ส่ง ข้อมูลไปที่แพทย์แผนไทย ลงข้อมูล version 356218 * แก้ไขข้อมูลแล้วส่งข้อมูลให้ สสจ. สุรินทร์ * ภายในวันที่...... มีนาคม 2556 สสจ. สุรินทร์ประมวลผลกิจกรรมนวดไทยและยา จากสมุนไพร เป็น Excel Summary ส่ง สปสช. ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2556

7 จบแล้วค่ะ มีปัญหาการลงข้อมูลถาม 2 ท่าน นี้ 1. คุณสมรักษ์ ไหมทอง รพ. สต. แจนแวน อ. ศรี ณรงค์ จ. สุรินทร์ 081-2828507 mr.srmt@gmail.com 2. คุณปรีชา กระแสโสม งาน ICT สสจ. สุรินทร์ 084-3423369 ถามเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับงานแพทย์แผนไทย 3. คุณนิลวรรณ ลายทอง งานแพทย์แผนไทย สสจ. สุรินทร์ 081-7252032 picnin@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt การลงบันทึกกิจกรรมนวดไทย วันที่ 6 มีนาคม 2556 การลงบันทึก กิจกรรมนวดไทย นิลวรรณ ลายทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google