งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย
อำเภอ จังหวัดอุดรธานี รอบที่ ระหว่างวันที่ ผู้รับผิดชอบประเมิน 1 2 3 จำนวนสถานีอนามัยทั้งหมด แห่ง

2 ระดับการให้บริการการแพทย์แผนไทย / ทางเลือก
บริการระดับ 4 จำนวน ( ) แห่ง ระดับ 3 + ผลิตยา รพช รพศ สอ ระดับการให้บริการการแพทย์แผนไทย / ทางเลือก บริการระดับ 3 จำนวน ( ) แห่ง ระดับ 2 + มีการจัดอบรมหลักสูตร บริการระดับ 2 จำนวน ( ) แห่ง ระดับ 1 + คลินิกอบ ประคบ นวด บริการระดับ 1 จำนวน ( ) แห่ง มีการใช้สมุนไพรอย่างน้อย 1 ชนิด รวมทั้งใช้ลูกประคบ ไม่มีบริการแพทย์แผนไทย จำนวน ( ) แห่ง

3 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)
หมวด 6.      การจัดบริการ มีบริการ 6.1    มีการจัดบริการดังนี้ รพ สอ 6.1.1        การส่งเสริมสุขภาพ 6.1.2        การป้องกันโรค 6.1.3        การรักษาโรค 6.1.4        การฟื้นฟูสภาพ

4 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)
หมวด 6.      การจัดบริการ มีบริการ 6.1    มีการจัดบริการดังนี้ รพ สอ 6.1.1        การส่งเสริมสุขภาพ (แห่ง) 1.      จัดให้มีการจัดให้ความรู้ สาธิต สอน แสดงด้านการแพทย์แผนไทย 2.      จัดกิจกรรมนวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี) 3.      จัดกิจกรรมการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี)

5 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)
หมวด 6.      การจัดบริการ มีบริการ 6.1    มีการจัดบริการดังนี้ รพ สอ (แห่ง) 6.1.2        การป้องกันโรค 1.      การจัดสมดุลย์ร่างกาย 2.      การให้ความรู้ เรื่องการรับประทานผักพื้นบ้านต้านโรค 3.      การให้ความรู้ เรื่องการรับประทานอาหารเฉพาะโรค เช่นเบาหวาน 4.      จัดกิจกรรมการนวดเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน

6 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)
หมวด 6.      การจัดบริการ มีบริการ 6.1    มีการจัดบริการดังนี้ รพ สอ (แห่ง) 6.1.3        การรักษาโรค 1.      บันทึกการตรวจวินิจฉัยด้วยทฤษฏีการแพทย์แผนไทย 2.      การจ่ายยาและรักษาอาการของโรคตามผลการวินิจฉัย ด้วย -          การใช้ยาสมุนไพร -          การนวด (ถ้ามี) -          การประคบสมุนไพร (ถ้ามี) -          การอบสมุนไพร (ถ้ามี)

7 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)
หมวด 6.      การจัดบริการ มีบริการ 6.1    มีการจัดบริการดังนี้ รพ สอ (แห่ง) 6.1.4        การฟื้นฟูสภาพ 1.      การนวดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต 2.      มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลมารดาหลังคลอด

8 การจัดบริการการแพทย์แผนไทย ตามมาตรฐานการจัดบริการ (ที่มา กรมพัฒน์)
1.การจัดให้ความรู้ สาธิต สอน แสดงด้านการแพทย์แผนไทย รพ...( ) สอ...( ) 2. นวดเพื่อสุขภาพ (ถ้ามี) รพ...( ) สอ...( ) 3.การอบเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (ถ้ามี) รพ...( ) สอ...( ) ส่งเสริม ป้องกัน 1.      การจัดสมดุลร่างกาย รพ...( ) สอ...( ) 2.      การให้ความรู้ เรื่องการรับประทานผักพื้นบ้านต้านโรค รพ...( ) สอ...( ) 3.      การให้ความรู้ เรื่องการรับประทานอาหารเฉพาะโรค เช่นเบาหวาน รพ...( ) สอ... ( ) 4.      จัดกิจกรรมการนวดเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน รพ...( ) สอ...( ) รักษา 1.      บันทึกการตรวจวินิจฉัยด้วยทฤษฏีการแพทย์แผนไทย รพ...( ) สอ...( ) 2.      การจ่ายยาและรักษาอาการของโรคตามผลการวินิจฉัย ด้วย -          การใช้ยาสมุนไพร -          การนวด (ถ้ามี) -          การประคบสมุนไพร (ถ้ามี) รพ...( ) สอ...( ) -          การอบสมุนไพร (ถ้ามี) รพ... ( ) สอ...( ) ฟื้นฟู 1.      การนวดผู้ป่วยอัมพฤกษ์ / อัมพาต รพ...( ) สอ...( ) 2.      มีกิจกรรมฟื้นฟูสุขภาพ ดูแลมารดาหลังคลอด รพ...( ) สอ...( ) ผลิตยา รพ...( ) .....รายการ สอ...( )

9 ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
การใช้ยาสมุนไพร ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ 1.ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2.ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ 3.ยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐาน

10 1.ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

11 กลุ่มที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม
กลุ่มยารักษาอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) ยาหอมเทพจิตร ยาผง ยาเม็ด ยาหอมนวโกฐ ยาผง ยาเม็ด กลุ่มยาแก้ไอและขับเสมหะ (1) ยาประสะมะแว้ง ยาเม็ด กลุ่มยาแก้ไข้ (1) ยาแก้ไข้ห้าราก ยาผง ยาเม็ด (2) ยาเขียวหอม ยาผง (3) ยาจันทน์ลีลา ยาผง ยาเม็ด และแคปซูล

12 กลุ่มที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม
กลุ่มยารักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา (1) ยาประสะไพล ยาผง กลุ่มยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร (1) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง ยาเม็ด (2) ยาธาตุบรรจบ ยาผง ยาเม็ดลูกกลอน (3) ยาประสะกานพลู ยาผง (4) ยาเหลืองปิดสมุทร ยาเม็ด

13 กลุ่มที่ 2 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร
ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร ขมิ้นชัน ยาแคปซูล ขิง ยาแคปซูล ผง ชุมเห็ดเทศ ยาผง กลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจ (1) ฟ้าทะลายโจร ยาเม็ด แคปซูล ลูกกลอน

14 กลุ่มที่ 2 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร
ยารักษากลุ่มอาการของระบบผิวหนัง บัวบก ยาครีม พญายอ ยาครีม โลชั่น solution ป้ายปาก ยาใช้ภายนอกสำหรับอาการปวดและอักเสบ พริก ยาเจล ไพล ยาครีม

15 กลุ่มที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม
1.ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2.1 ยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินอาหาร รพ...( ) สอ...( ) ขมิ้นชัน รพ...( ) สอ...( ) ขิง รพ...( ) สอ...( ) ชุมเห็ดเทศ 1.1 ระบบไหลเวียนโลหิต (แก้ลม) รพ...( ) สอ...( ) ยาหอมเทพจิตร รพ...( ) สอ...( ) ยาหอมนวโกฐ 1.2 กลุ่มยาแก้ไอและขับเสมหะ รพ...( ) สอ...( ) ยาประสะมะแว้ง 2.2 กลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินหายใจ รพ...( ) สอ...( ) ฟ้าทะลายโจร กลุ่มที่ 1 บัญชียาจากสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิม กลุ่มที่ 2 บัญชียาพัฒนาจากสมุนไพร 1.3 กลุ่มยาแก้ไข้ รพ...( ) สอ...( ) ยาแก้ไข้ห้าราก รพ...( ) สอ...( ) ยาเขียวหอม รพ...( ) สอ...( ) ยาจันทน์ลีลา 2.3 ยารักษากลุ่มอาการของระบบผิวหนัง รพ...( ) สอ...( ) บัวบก รพ...( ) สอ...( ) พญายอ 1.4 กลุ่มยารักษาอาการทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา รพ...( ) สอ...( ) ยาประสะไพล 1.5 กลุ่มยารักษาอาการทางระบบทางเดินอาหาร รพ...( ) สอ...( ) ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง รพ...( ) สอ...( ) ยาธาตุบรรจบ รพ...( ) สอ...( ) ยาประสะกานพลู รพ...( ) สอ...( ) ยาเหลืองปิดสมุทร 2.4 ยาใช้ภายนอกสำหรับอาการปวดและอักเสบ รพ...( ) สอ...( ) พริก รพ...( ) สอ...( ) ไพล

16 ยาสมุนไพรนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ
มี รพ สอ(แห่ง) 2.1 ระบบทางเดินอาหาร ตะไคร้ เพชรสังฆาต 2.2 ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เถาวัลย์เปรียง บอระเพ็ด 2.3 ระบบทางเดินปัสสาวะ หญ้าหนวดแมว ขลู่ 2.4 ลดน้ำตาลในเลือด มะระขี้นก

17

18

19 การให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข
สถานบริการ (รัฐ) สถานบริการ (เอกชน) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรม / แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ทำการแทนผู้ประกอบโรคศิลปะ 1.ยาสมุนไพรใน บ/ช ยาหลัก 2.ยาแผนโบราณ สามัญประจำบ้าน 3.สมุนไพร สสม ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขหรือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ รักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ยา บริการนวด อบ ประคบ และให้คำแนะนำกายบริหารแบบไทย ฤาษีดัดตน สมาธิบำบัด เพื่อ บรรเทา ส่งเสริม และฟื้นฟูร่างกาย จิตใจในโรค / อาการ 1.ปวดศีรษะจากเครียด ปวดเมื่อย ปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดข้อ ปวดเอว ตาม CPG 2.นวดเพื่อฟื้นฟูสภาพ

20 ข้อมูล ผู้ทำการแทนผู้ประกอบโรคศิลปะ
มี จบหลักสูตร รพ (คน) สอ(คน /แห่ง) 1.การแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมแผนไทย 2. การแพทย์แผนไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย 3.ครูฝึกแพทย์แผนไทย 4.นวดไทย 372 ชม. 5.นวดไทย 800 ชม. 6.นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 7. นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 8. นวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา 1200 ชม 9.นวดแผนไทยสำหรับแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 10.การดูแลผู้สูงอายุด้วยการแพทย์แผนไทย 100 ชม 11.นวดไทยเพื่อสุขภาพ (นวดเชลยศักดิ์) 12.การรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับ จนท.สอ รวม

21 ข้อมูล ผู้ให้บริการ มี รพ (คน) สอ(คน /แห่ง) 1.แพทย์แผนปัจจุบัน
2.เภสัชกร 3.พยาบาล 4.อายุรเวท 2 ปี 3 ปี 5.เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย 6.พนักงานนวดแผนไทย - ลูกจ้างประจำ 6.พนักงานนวดแผนไทย - ลูกจ้างชั่วคราว 6.พนักงานนวดแผนไทย - ลูกจ้างรายวัน


ดาวน์โหลด ppt ผลการประเมิน สถานบริการแพทย์แผนไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google