งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เริ่ม “Slide Show”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เริ่ม “Slide Show”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เริ่ม “Slide Show”

2 Beaker บีกเกอร์ Burner ตะเกียง Erlenmeyer Flask ขวดรูปชมพู่ Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร I. Name that apparatus answers Crucible tongs Forceps อุปกรณ์ต่อไป

3 II. Name that apparatus answers Test tube หลอดทดลอง Crucible & cover Electronic balance เครื่องชั่งไฟฟ้า Funnel กรวยกรอง Evaporating dish ชามระเหย Graduated cylinder กระบอกตวง อุปกรณ์ต่อไป

4 III. Name that apparatus answers Spatula Iron Ring Mortar & Pestle โกร่งบดสาร Pinch Clamp Measuring Pipettes ปิเปต Scoopula Test Tube Holder ที่จับหลอดทดลอง อุปกรณ์ต่อไป

5 IV. Name that apparatus answers Wire gauzeWatch plate กระจกนาฬิกา Utility clampTest tube rack ที่ตั้งหลอดทดลอง แท่งแก้วคนสาร Stirring rod Plastic wash bottle อุปกรณ์ต่อไป

6 V. Name that apparatus answers Buret clamp Pneumatic trough Gas collecting Bottle ขวดเก็บก๊าซ Rubber stoppers จุกยาง Test tube brush แปรงล้างหลอด ทดลอง Dropper หลอดหยด อุปกรณ์ต่อไป

7 VI. Name that apparatus answers Pipe stem triangle Triangular file ตะไบสามเหลี่ยม Iron ring stand ขาตั้ง

8 Designed by Karie L. Brewster For EDI 581 at SUNY Brockport Under the direction of Jerry Taylor Fall 2000 Return


ดาวน์โหลด ppt Lab Apparatus อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เริ่ม “Slide Show”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google