งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ

2 รายการอุปกรณ์สำหรับทดลอง
ชุดฝึกการไหลของน้ำ 1 เครื่อง เหยือกตวงน้ำ -100 ml - 250 ml - 500ml - 1,000 ml - 5,000ml

3

4 ขั้นตอนการทดลอง เปิดสวิตซ์เครื่องให้เปิดวาล์วน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกมา
ให้นักเรียนทดลองตวงน้ำตามที่โจทย์กำหนดดังนี้ ถ้าต้องการน้ำ 5ลิตร ต้องใช้ เหยือกตวงน้ำ ขนาด 1 ลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 5 ลิตร ตอบ ถ้าต้องการน้ำ 1ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 1 ลิตร ต้องการน้ำ 5ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 5 ลิตร ต้องการน้ำ 1ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 250 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 1 ลิตร

5 ต้องการน้ำ 5ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 250 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 5 ลิตร
ตอบ ต้องการน้ำ 1ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด100 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 1 ลิตร ต้องการน้ำ 2ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด100 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 2 ลิตร

6 สรุปผลการทดลอง สรุปผังความคิด

7 แบบฝึกหัดท้ายการทดลอง
ตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร = ลิตร มิลลิลิตร 2,000 มิลลิลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร 5,000 มิลลิลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร 1,250 มิลลิลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร 1,500 มิลลิลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร 3,000 มิลลิลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร 3,500 มิลลิลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร

8 2,500 มิลลิลิตร = .........ลิตร………มิลลิลิตร
8. 4,500 มิลลิลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร 9. ครึ่งลิตร = ลิตร………มิลลิลิตร 10. ลิตรครึ่ง = ลิตร………มิลลิลิตร


ดาวน์โหลด ppt การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google