งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ. รายการอุปกรณ์สำหรับทดลอง • ชุดฝึกการไหลของน้ำ 1 เครื่อง • เหยือกตวงน้ำ -100 ml - 250 ml - 500ml - 1,000 ml - 5,000ml.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ. รายการอุปกรณ์สำหรับทดลอง • ชุดฝึกการไหลของน้ำ 1 เครื่อง • เหยือกตวงน้ำ -100 ml - 250 ml - 500ml - 1,000 ml - 5,000ml."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ

2 รายการอุปกรณ์สำหรับทดลอง • ชุดฝึกการไหลของน้ำ 1 เครื่อง • เหยือกตวงน้ำ -100 ml - 250 ml - 500ml - 1,000 ml - 5,000ml

3

4 ขั้นตอนการทดลอง • เปิดสวิตซ์เครื่องให้เปิดวาล์วน้ำเพื่อให้น้ำไหลออกมา • ให้นักเรียนทดลองตวงน้ำตามที่โจทย์กำหนดดังนี้ – ถ้าต้องการน้ำ 5 ลิตร ต้องใช้ เหยือกตวงน้ำ ขนาด 1 ลิตร กี่ ครั้งถึงจะได้น้ำ 5 ลิตร ตอบ............................................. – ถ้าต้องการน้ำ 1 ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตร กี่ ครั้งถึงจะได้น้ำ 1 ลิตร ตอบ............................................. – ต้องการน้ำ 5 ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 500 มิลลิลิตร กี่ครั้ง ถึงจะได้น้ำ 5 ลิตร ตอบ............................................. – ต้องการน้ำ 1 ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 250 มิลลิลิตร กี่ครั้ง ถึงจะได้น้ำ 1 ลิตร ตอบ.............................................

5 – ต้องการน้ำ 5 ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 250 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 5 ลิตร ตอบ............................................. – ต้องการน้ำ 1 ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 1 ลิตร ตอบ............................................. – ต้องการน้ำ 2 ลิตร ต้องใช้ถ้วยตวง ขนาด 100 มิลลิลิตร กี่ครั้งถึงจะได้น้ำ 2 ลิตร ตอบ.............................................

6 • สรุปผลการทดลอง • สรุปผังความคิด

7 • แบบฝึกหัดท้ายการทดลอง • ตัวอย่าง 1,000 มิลลิลิตร = 1 ลิตร - มิลลิลิตร 1.2,000 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 2.5,000 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 3.1,250 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 4.1,500 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 5.3,000 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 6.3,500 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร

8 7.2,500 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 8. 4,500 มิลลิลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 9. ครึ่งลิตร =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร 10. ลิตรครึ่ง =......... ลิตร ……… มิลลิลิตร


ดาวน์โหลด ppt การทดลอง วัดปริมาตรของน้ำ. รายการอุปกรณ์สำหรับทดลอง • ชุดฝึกการไหลของน้ำ 1 เครื่อง • เหยือกตวงน้ำ -100 ml - 250 ml - 500ml - 1,000 ml - 5,000ml.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google