งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2. ปฏิกิริยาระหว่าง แอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิบัติการที่ 2 1. การทำให้เจือจาง (Serial dilution)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2. ปฏิกิริยาระหว่าง แอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิบัติการที่ 2 1. การทำให้เจือจาง (Serial dilution)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 2. ปฏิกิริยาระหว่าง แอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิบัติการที่ 2 1. การทำให้เจือจาง (Serial dilution)

2 2 1 2 3 4 5 6 น้ำ กลั่น 0.5 ml 0.5 ml Dilution 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 control น้ำ สี 0.5 ml การทำให้เจือจาง (Serial dilution)

3 3 N1 = dilution ของสารที่ดูดมา V1 = ปริมาตรของสารที่ดูดมา N2 = dilution ของสารในหลอดที่ คำนวณ V2 = ปริมาตรสุดท้ายของหลอดที่ คำนวณ (V2 = V1 + ปริมาตรของน้ำในหลอดที่ คำนวณ ) การคำนวณ Dilution N 1 V 1 = N 2 V 2

4 4 1:4 ? 2323 0.5 ml N1N1 N2N2 V1V1 V2 = 0.5+0.5 =1 N2 = 1/4 x 1/2 =1/8 1 น้ำกลั่น 0.5 ml N2 = N1 x V1 V2

5 5 ดูสาธิต - ตามที่ตั้งแสดงไว้ที่ บริเวณริมหน้าต่าง หรือโต๊ะกลาง ตอบคำถามว่า Ab titer มีค่า เท่ากับเท่าไร การทดลองที่ 1. Tube precipitation test

6 6 1 2 3 4 5 6 Dilu ent0.5 ml Serum 0.5 ml 0.5 ml Antigen 1 1 1 1 1 1 หยด Dilution 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 control 0.5 ml

7 7 Ab Titer = 1:8 or 8 ตะกอน (precipitate) Dilution 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 control

8 8 การทดลองที่ 2 Immunodiffusion 1 2 3 4 5 6 7 Ag1 Ag2 Ag3 Ag1 Ag2 Ag3 Ab - ให้ฝึกหัดหยอดสาร Ag และ Ab ลงในช่อง ต่าง ๆ ตามที่กำหนด - ดู precipitin band ที่เกิดขึ้น ( ให้อาจารย์ แสดงให้ดู )

9 9

10

11 11 - ให้ น. ศ. จับคู่กันเจาะเลือดจาก ปลายนิ้ว เพื่อทำการตรวจหมู่ เลือด - ใช้ sterile technique ป้องกัน การติดเชื้อ - เช็ดสำลี - แอลกอฮอล์, ใช้ lancet จิ้มนิ้ว, หยดเลือดบน slide 2 หยด - ทิ้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แล้วลง ในถังที่จัดไว้ให้ การทดลองที่ 3. Blood grouping

12 12 เลือดจากปลาย นิ้ว Anti -A Anti -B Agglutin ation

13 13 เกิด Agglutinatio n ไม่เกิด Agglutination

14 14 การสาธิต 1. Single radial immunodiffusion (SRID) 2. Immunoelectrophoresis (IEP) 3. Immunodiffusion (ID) 4. Tube precipitation 5. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

15 15

16 16

17 17 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) By... Assistance Professor Suwin Wongwajana,MD.

18 18 Microtiter Plate (ELISA Plate) 96 wells plate (8 rows, 12 columns)

19 19

20 20 Indirect ELISA (For detection of antibody) 1. Coat plate with Antigen

21 21 2. Wash

22 22

23 23 Y Y Y Y 3. Add specimens (with Ab, or No Ab) Y Y Y Y No specific Ab Y Y Y Y with specific Ab (Y)(Y) Y Y Y Y Y Y

24 24 No specific Ab Y with specific Ab (Y)(Y) 4. Wash

25 25 4. Add conjugate (anti- human IgG=Enzyme) YE E Y E E Y E E Y E E YE E Y E E Y E E Y

26 26 with specific Ab No specific Ab (Y)(Y) 5. Wash Y Y E E Y E E E E

27 27 Human- IgG Y immuniz ed Rabbit anti-human IgG Y = Ag Y Y

28 28 Y Y E E Y E E E E Y YE E YE E E E 6. Add substrate (Chromogenic)

29 29 Y Y E E Y E E E E

30 30 วัดค่า Absorbance (O.D.) ความเข้มข้นของสีจะผันแปรกับ ปริมาณ specific antibody ในสิ่ง ส่งตรวจ

31 31

32 32 Cell Tissue Immunofluorescence(IF)

33 33 Direct Immunofluorescence (For detection of antigen) CD4 CD3

34 34 CD4 CD3 Anti-CD4 = Fluorescein dye + F*

35 35 CD4+ve Fluorescent Microscope

36 36 CD 4 CD 8 CD 4 CD 8 CD 4 CD 8 CD 4 CD 8 CD 4

37 37 Indirect Immunofluorescence (For detection of antigen) F* Specific AbF* Conjugate

38 38 F* Rabbit anti-CA Ag F* Mouse anti-rabbit = F* CA Ag

39 39

40 40

41 41 สิ่งที่ น. ศ. ต้องทำ 2. ตรวจหาหมู่เลือดของตัวเองโดย จับคู่กันทำ 3. หัดหยอดหลุม slide immunodiffusion 4. ดูสาธิตที่ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณริม หน้าต่าง หรือโต๊ะกลาง 1. ฝึกทำ serial dilution 5. Conference วันศุกร์ที่ 22 มิ. ย.50 8.00-9.00 น. มี Quiz


ดาวน์โหลด ppt 1 2. ปฏิกิริยาระหว่าง แอนติเจนและแอนติบอดี ปฏิบัติการที่ 2 1. การทำให้เจือจาง (Serial dilution)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google