งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2. ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2. ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2. ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี
ปฏิบัติการที่ 2 1. การทำให้เจือจาง (Serial dilution) 2. ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

2 การทำให้เจือจาง (Serial dilution)
0.5 ml น้ำสี 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml น้ำกลั่น0.5 ml Dilution : : : : : control

3 การคำนวณ Dilution N1V1 = N2V2 N1 = dilution ของสารที่ดูดมา
(V2 = V1 + ปริมาตรของน้ำในหลอดที่คำนวณ)

4 N2 = N1 x V1 V2 N2 = 1/4 x 1/2 =1/8 1 V1 V2 = 0.5+0.5 =1 1:4 ? N1 N2
0.5 ml N2 = 1/4 x 1/2 =1/8 1 V2 = =1 น้ำกลั่น 0.5 ml 1: ? N1 N2

5 การทดลองที่ 1. Tube precipitation test
ดูสาธิต - ตามที่ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณริมหน้าต่าง หรือโต๊ะกลาง ตอบคำถามว่า Ab titer มีค่าเท่ากับเท่าไร

6 Dilution 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 control
Serum 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml 0.5 ml Diluent0.5 ml Dilution : : : : : control Antigen หยด

7 Ab Titer = 1:8 or 8 ตะกอน (precipitate)
Dilution : : : : : control ตะกอน (precipitate) Ab Titer = 1:8 or 8

8 การทดลองที่ 2 Immunodiffusion
1 2 3 4 5 6 7 Ag1 Ag2 Ag3 Ab -ให้ฝึกหัดหยอดสาร Ag และ Ab ลงในช่องต่าง ๆ ตามที่กำหนด -ดู precipitin band ที่เกิดขึ้น (ให้อาจารย์แสดงให้ดู)

9

10

11 การทดลองที่ 3. Blood grouping
- ให้ น.ศ. จับคู่กันเจาะเลือดจากปลายนิ้ว เพื่อทำการตรวจหมู่เลือด - ใช้ sterile technique ป้องกันการติดเชื้อ - เช็ดสำลี-แอลกอฮอล์, ใช้ lancet จิ้มนิ้ว, หยดเลือดบน slide 2 หยด - ทิ้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้แล้วลงในถังที่จัดไว้ให้

12 เลือดจากปลายนิ้ว Anti-A Anti-B Agglutination

13 ไม่เกิด Agglutination

14 การสาธิต 1. Single radial immunodiffusion (SRID)
2. Immunoelectrophoresis (IEP) 3. Immunodiffusion (ID) 4. Tube precipitation 5. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)

15

16

17 Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
By... Assistance Professor Suwin Wongwajana,MD.

18 Microtiter Plate (ELISA Plate)
96 wells plate (8 rows, 12 columns)

19

20 Indirect ELISA (For detection of antibody)
1. Coat plate with Antigen

21 2. Wash

22

23 (Y) Y Y 3. Add specimens (with Ab, or No Ab) with specific Ab
No specific Ab Y Y Y

24 4. Wash with specific Ab (Y) No specific Ab Y

25 4. Add conjugate (anti-human IgG=Enzyme)

26 5. Wash (Y) with specific Ab No specific Ab Y E

27 Y = Ag Human-IgG immunized Y Y Y Rabbit anti-human IgG

28 6. Add substrate (Chromogenic)
Y E E E Y E Y E Y

29 Y E

30 ความเข้มข้นของสีจะผันแปรกับปริมาณspecific antibody ในสิ่งส่งตรวจ
วัดค่า Absorbance (O.D.) ความเข้มข้นของสีจะผันแปรกับปริมาณspecific antibody ในสิ่งส่งตรวจ

31

32 Immunofluorescence(IF)
Cell Tissue

33 Direct Immunofluorescence (For detection of antigen)
CD4 CD3

34 Anti-CD4 = Fluorescein dye
+ F* F* F* F* CD4 CD3 F* F*

35 Fluorescent Microscope
CD4+ve Fluorescent Microscope

36 CD4 CD8 CD4 CD8 CD4 CD8 CD4 CD8

37 Indirect Immunofluorescence (For detection of antigen)
Conjugate F* F* Specific Ab

38 F* Mouse anti-rabbit = F* F* F* Rabbit anti-CA Ag CA Ag

39

40

41 สิ่งที่ น.ศ. ต้องทำ 1. ฝึกทำ serial dilution
2. ตรวจหาหมู่เลือดของตัวเองโดยจับคู่กันทำ 3. หัดหยอดหลุม slide immunodiffusion 4. ดูสาธิตที่ตั้งแสดงไว้ที่บริเวณริมหน้าต่าง หรือโต๊ะกลาง 5. Conference วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย น. มี Quiz


ดาวน์โหลด ppt 2. ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google