งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน (esterification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน (esterification)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน (esterification)

2 เมทิลเอทาโนเอต เมทิลซาลิซิเลต เช่น
เอสเทอร์ เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างกรดอินทรีย์กับแอลกอฮอล์ โดยที่หมู่ –OH ในกรดถูกแทนที่ด้วย O-R ของแอลกอฮอล์มีสูตรทั่วไปดังนี้ เช่น เมทิลเอทาโนเอต เมทิลซาลิซิเลต

3 กรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ เรียกว่า ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน
การเตรียมเอสเทอร์ เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่าง กรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ เรียกว่า ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน (Esterification)  ตัวอย่าง ปฏิกิริยาระหว่างกรดแอซิติกกับเอทานอล ที่อุณหภูมิสูง โดยมีกรดซัลฟิวริก (H2SO4) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังสมการ  CH3COOH +CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 + H2O กรดแอแซติก เอทานอล เอทิลเอทาโนเอต กลิ่นน้ำยาล้างเล็บ การทดลองปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน จุดประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเอสเทอร์ริฟิเคชั่นระหว่างกรดคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ 2.เพื่อศึกษาสมบัติของสารอินทรีย์ที่เป็นเอสเทอร์จากสมบัติที่มีกลิ่นเฉพาะตัว สมมติฐาน กรดคาร์บอกซิลิทำปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ในสภาวะที่เหมาะสมจะได้เอสเทอร์

4 ตัวอย่าง กรดคาร์บอกซิลิก + แอลกอฮอล์
CH3COOH +CH3CH2OH CH3COOCH2CH3 + H2O กรดแอซิติก เอทานอล เอทิลเอทาโนเอต กลิ่นน้ำยาล้างเล็บ 2.CH3COOH + CH3(CH2)3CH2OH CH3COOCH2(CH2)3CH3+H2O กรดแอซิติก เพนทานอล เพนทิลเอทาโนเอต กลิ่นคล้ายกล้วย

5 4. CH3CH2CH2COOH+CH3OH CH3CH2CH2COOCH3+H2O
3. กรดซาลิซิลิก เมทานอล เมทิลซาลิซิเลต กลิ่นน้ำมันระกำ 4. CH3CH2CH2COOH+CH3OH CH3CH2CH2COOCH3+H2O กรดบิวทาโนอิก เมทานอล เมทิลบิวทาโนเอต กลิ่นคล้ายแอปเปิ้ล

6 สารเคมีใช้ในการทดลอง

7 1. เอทิลแอลกอฮอล์(เอทานอล)

8 2.เมทิลแอลกอฮอล์ (เมทานอล)

9 3. เพนทิลแอลกอฮอล์(เพนทานอล)

10 4. กรดเอทาโนอิก ( กรดน้ำส้ม )

11 5. กรดซัลฟิวริก ( เร่งปฏิกิริยา )

12 อุปกรณ์ใช้ในการทดลอง

13 1. บีกเกอร์

14 2. ขวดรูปชมพู่

15 3. ตะเกียงแอลกอฮอล์

16 4. หลอดทดลอง

17 5. หลอดหยดสาร

18 6. ขาตั้ง

19 7. เทอร์โมมิเตอร์

20 วิธีการทดลอง

21 เตรียมสารเคมี

22 พิสูจน์กลิ่นสาร

23 หยดสารลงหลอดทดลอง

24 เขย่าสาร

25 ตั้งน้ำและวัดอุณหภูมิ

26 นำสารไปอุ่นในน้ำอุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส

27 พิสูจน์กลิ่นสารเอสเทอร์ตัวใหม่

28 สรุปผลการทดลอง จากการทดลอง พบว่าปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันที่เกิดขึ้นจะต้องมี H2SO4 และความร้อน เป็นพลังงานในการเร่งปฏิกิริยา โดยเมื่อทำการทดลองแล้วพบว่า เอสเทอร์แต่ละชนิด ให้กลิ่นที่แตกต่างกัน เอทิลเอทาโนเอต ให้กลิ่นที่มีคล้ายกับลูกโป่ง วิทยาศาสตร์ เพนทิลเอทาโนเอต ให้กลิ่นคล้ายกลิ่นกล้วย เมทิลซาลิซิเลต ให้กลิ่นน้ำมันระกำ สรุปได้ว่าสารประกอบเอสเทอร์ มีกลิ่นเฉพาะตัวของสาร


ดาวน์โหลด ppt ปฏิกิริยา เอสเทอริฟิเคชัน (esterification)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google