งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องวัดความชื้นข้าว โดยนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องวัดความชื้นข้าว โดยนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องวัดความชื้นข้าว โดยนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )

2 หัวข้อบรรยาย ลักษณะ และการใช้งานเครื่องวัด ความชื้นข้าว นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว 1. ความหมาย และชนิดของเครื่องวัดความชื้นข้าว 2. ลักษณะทั่วไปของเครื่องวัดความชื้นข้าว 3. การใช้งาน

3 1. ความหมาย ชนิด และลักษณะของ เครื่องวัดความชื้นข้าว  เครื่องวัดความชื้นข้าว คือ เครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าปริมาณความชื้น ของข้าวขณะอยู่นิ่ง  ปริมาณความชื้น คือ ร้อยละของน้ำหนักน้ำในตัวอย่างต่อ น้ำหนักตัวอย่าง

4 1. ความหมาย ชนิด และลักษณะของ เครื่องวัดความชื้นข้าว  เครื่องวัดความชื้นข้าว มี 2 ชนิด คือ - แบบ Capacitance ( กระบอก ) - แบบ Resistance( แบบบด )

5 2. ลักษณะของเครื่องวัดความชื้น ข้าว แบบ Capacitance

6 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว จอแสดงผล ของ แบบ Capacitan ce โหมดการใช้งาน ที่ถูกต้อง ปุ่มปิด / เปิดปุ่มเลือกโหมดปุ่มวัดความชื้น ปุ่มหาค่าเฉลี่ย % ความชื้น

7 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว แผ่นป้ายแสดง รายละเอียดประจำ เครื่อง

8 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว เครื่องหมายคำ รับรอง

9 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว เครื่องหมายคำรับรอง ถูกทำลาย

10 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว แบบ Resistance

11 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว

12 โหมดการใช้ งาน โหมดการใช้งานที่ ถูกต้อง Paddy ปุ่มเลือกโหมดการ ใช้งาน ปุ่มหาค่าเฉลี่ย % ความชื้น ปุ่มปิด / เปิด

13 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว แผ่นป้ายแสดง รายละเอียด ประจำเครื่อง

14 2. ลักษณะของเครื่องวัด ความชื้นข้าว เครื่องหมายคำ รับรอง

15 3. การใช้งาน

16

17

18 LOGO www.themegallery.com Add your company slogan


ดาวน์โหลด ppt LOGO ลักษณะ และการใช้งาน เครื่องวัดความชื้นข้าว โดยนายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัด ภาคเหนือ ( เชียงใหม่ )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google