งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความ เข้มข้นของสารละลาย การเตรียมความเข้มข้นของ สารละลาย ขั้นที่ 1 เตรียมบิกเกอร์ขนาด 100 cm 3 1 ใบ ขั้นที่ 2 ชั่งคอปเปอร์ซัลเฟต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความ เข้มข้นของสารละลาย การเตรียมความเข้มข้นของ สารละลาย ขั้นที่ 1 เตรียมบิกเกอร์ขนาด 100 cm 3 1 ใบ ขั้นที่ 2 ชั่งคอปเปอร์ซัลเฟต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความ เข้มข้นของสารละลาย การเตรียมความเข้มข้นของ สารละลาย ขั้นที่ 1 เตรียมบิกเกอร์ขนาด 100 cm 3 1 ใบ ขั้นที่ 2 ชั่งคอปเปอร์ซัลเฟต CuSO 5 กรัม ขั้นที่ 3 ใส่คอปเปอร์ซัลเฟต 5 กรัมลงในบิกเกอร์ ขั้นที่ 4 ตวงน้ำ 20 cm 3 ใส่ลงในบิก เกอร์ใช้แท่ง แก้วคนให้คอปเปอร์ซัลเฟตละ ลายจนหมด ขั้นที่ 5 เติมน้ำลงในบิกเกอร์จนมี ปริมาตร 100 cm 3 4

2 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความ เข้มข้นของสารละลาย นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เมื่อได้ คำตอบแล้วคลิกที่รูป 1. สารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต ที่เตรียมได้ ตัวถูกละลาย คือ.................................... คอปเปอร์ ซัลเฟต ตัวทำละลาย คือ.................................... น้ำ

3 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความ เข้มข้นสารละลาย นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เมื่อได้ คำตอบแล้วคลิกที่รูป 2. สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต ที่เตรียมได้ มีปริมาตร เท่าใด.......................... 100 cm 3 3. ในสารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต 100 cm 3 มีคอปเปอร์ซัลเฟต 5 g เรียกว่าอย่างไร มีความเข้มข้น ร้อยละ........ หรือ............. 5 5 %

4 บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความ เข้มข้นของสารละลาย นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ เมื่อได้ คำตอบแล้วคลิกที่รูป 4. ในสารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต 100 cm 3 มีคอปเปอร์ซัลเฟต 10 g เรียกว่าอย่างไร มีความเข้มข้น ร้อยละ........ หรือ............ 3. ในสารละลายคอปเปอร์ ซัลเฟต 100 cm 3 มีคอปเปอร์ซัลเฟต 20 g เรียกว่าอย่างไร มีความเข้มข้น ร้อยละ........ หรือ............. 20 20 % 10 10 %

5 ความหมายความเข้มข้น ของสารละลาย ความเข้มข้นของ สารละลาย หมายถึง การบอกปริมาณตัวถูก ละลายในสารละลาย ซึ่งนิยมบอก เป็น 1. ร้อยละโดยมวล / มวล 2. ร้อยละโดย ปริมาตร / ปริมาตร 3. ร้อยละโดยมวล / ปริมาตร


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องความ เข้มข้นของสารละลาย การเตรียมความเข้มข้นของ สารละลาย ขั้นที่ 1 เตรียมบิกเกอร์ขนาด 100 cm 3 1 ใบ ขั้นที่ 2 ชั่งคอปเปอร์ซัลเฟต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google