งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริการ TOT Leased Line Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริการ TOT Leased Line Internet"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริการ TOT Leased Line Internet
Internet Services Provider The Best One Stop Solutions TOT ISP

2 แนะนำบริการ TOT Leased Line Internet

3 ความจำเป็นในการใช้งาน TOT Leased Line Internet
1. องค์กรหรือหน่วยงาน ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา 24 ชม. 2. มีความต้องการใช้รับ-ส่งข้อมูลโดยไม่จำกัดปริมาณ 3. สามารถกำหนดความเร็วในการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานได้ 4. ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรสูง 5. ต้องการควบคุมการใช้งานแบบ Domestic Server และแบบ International Server 6. เครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 7. สามารถบริหาร Website และ ได้เอง สะดวกในการจัดการและควบคุม

4 เปรียบเทียบบริการ Internet Access ตามกลุ่มลูกค้า
ADSL Home use ADSL SME Package Leased Line Internet ลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้า SME และธุรกิจขนาดเล็ก ลูกค้าองค์กร ธุรกิจและราชการ

5 เปรียบเทียบคุณลักษณะเบื้องต้นของ Leased Line Internet กับ ADSL

6 TOT Leased Line Internet to TOT ISP
LAN Customer CE PE Router PE Router LAN Customer CE Core Router PE Router PE Router Internet GW Leased Line Internet GW TOT ISP CE = Customer Edge Router PE = Provider Edge Router 6

7 ระบบโครงสร้าง TOT Leased Line Internet
TOT ISP การทำงานของระบบเบื้องต้น Customer Gateway คือ ประตูสื่อสารสู่ภายนอกของลูกค้า Leased Line Internet Gateway ประตูสื่อสารเพื่อรับการเชื่อมต่อกับลูกค้า Domestic CBM คือ อุปกรณ์บริหารความเร็วในการรับส่งข้อมูลในการติดต่อภายในประเทศ International CBM คือ อุปกรณ์บริหารความเร็วในการรับส่งข้อมูลในการติดต่อต่างประเทศ Core Router คือ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางในการนำส่งข้อมูลจากต้นทางไปสู่ปลายทาง International, Domestic Gateway คือประตูสื่อสารเพื่อติดต่อต่างประเทศและในประเทศ ตามลำดับ

8 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้บริการ
Leased Line Internet ระดับขนาดความเร็วการใช้งาน 512 Kbps ถึง 2 Mbps MPLS Tunnel S0,S1 V35 E1 G703 Copper 8 IP Pubic for LAN IP Network TOT Router Media Converter G703 to V 35 TOT ISP HQ CWT Gateway Router สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้บริการ หาตำแหน่ง IP Port แบบ Channel E1 หาตำแหน่ง Time Slot กรณีผ่านข่ายสาย DDN G.SHDSL หรือ Media Converter แล้วแต่กรณี อุปกรณ์ Router ( นมผ. จัดหาให้ )

9 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้บริการ (2)
Leased Line Internet ระดับขนาดความเร็วการใช้งาน 2 Mbps ขึ้นไป MPLS Tunnel FE,GE Optic Fiber FE,GE 8 IP Pubic for LAN IP Network TOT Router Media Converter RJ45 to Fast Ethernet Router Gateway TOT ISP HQ CWT สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้บริการ หาตำแหน่ง IP Port แบบ Fast Ethernet หาตำแหน่ง Time Slot กรณีผ่านข่ายสาย DDN Media Converter อุปกรณ์ Router ( นมผ. จัดหาให้ )

10 Interface Fastethernet0/0 Interface Fastethernet0/1
Router CISCO 1841 Interface Fastethernet0/0 Console Interface Fastethernet0/1 Interface Serial0/0/0

11 ความแตกต่างระหว่าง Package กับ Tailor-Made
ISP Customer ROUTER TOT Network/ DDN, ATM, FR, IP-VPN, Metro LAN, etc. Internet Shared Bandwidth for Package Type Domestic & International Traffics Full Bandwidth for Tailor-Made Type International Traffic Domestic Traffic 11

12 ตัวอย่าง การเชื่อมต่อลูกค้าประเภท Tailor-made

13 ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ TOT Leased Line Internet
ลูกค้าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ใช้งานได้ไม่จำกัด และเสียค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากันทุกเดือน แบบเหมาจ่าย สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายได้ทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านโครงข่ายของ TOT ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ มีระบบจัดการโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ดูแลการให้บริการตลอด 24 ชม. และไม่มีวันหยุด ป้องกันการเกิดความผิดปกติของการให้บริการ มีระบบเครือข่ายสำรองให้ลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน (ทั้งนี้ขึ้นกับการทำข้อตกลงกับลูกค้าเป็นรายๆ ไป) มีบริการให้คำปรึกษาจาก วิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Internet ที่พร้อมให้คำแนะนำลูกค้า โดยไม่คิดมูลค่า 13

14 รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการแบบ Package
Bandwidth/Package โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 4 Mbps/Basic โรงเรียนธารทองวิทยาคม 3 Mbps/Basic โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โรงเรียนสตึก 2 Mbps/Basic อบต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ หจก.ลิ้มเจี๊ยบฮงมอเตอร์ รร.พระครูพิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ รร.ศึกษาสงเคราะห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

15 ถาม-ตอบ ครับ


ดาวน์โหลด ppt บริการ TOT Leased Line Internet

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google