งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บริการ TOT Leased Line Internet Internet Services Provider The Best One Stop Solutions www.totisp.net TOT ISP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บริการ TOT Leased Line Internet Internet Services Provider The Best One Stop Solutions www.totisp.net TOT ISP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บริการ TOT Leased Line Internet Internet Services Provider The Best One Stop Solutions www.totisp.net TOT ISP

2 2 แนะนำบริการ TOT Leased Line Internet

3 3 1. องค์กรหรือหน่วยงาน ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อตลอดเวลา 24 ชม. 2. มีความต้องการใช้รับ-ส่งข้อมูลโดยไม่จำกัดปริมาณ 3. สามารถกำหนดความเร็วในการใช้งานในองค์กร หรือหน่วยงานได้ 4. ประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรสูง 5. ต้องการควบคุมการใช้งานแบบ Domestic Server และแบบ International Server 6. เครือข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 7. สามารถบริหาร Website และ E-mail ได้เอง สะดวกในการจัดการและควบคุม ความจำเป็นในการใช้งาน TOT Leased Line Internet

4 4 เปรียบเทียบบริการ Internet Access ตามกลุ่มลูกค้า ADSL Home use ADSL SME Package ลูกค้าบุคคลทั่วไปลูกค้า SME และธุรกิจ ขนาดเล็ก ลูกค้าองค์กร ธุรกิจ และราชการ Leased Line Internet

5 5 เปรียบเทียบคุณลักษณะเบื้องต้นของ Leased Line Internet กับ ADSL

6 6 PE Router Core Router PE Router CE = Customer Edge Router PE = Provider Edge Router CE PE Router GW Leased Line Internet Internet GW TOT ISP LAN Customer TOT Leased Line Internet to TOT ISP LAN Customer

7 7 ระบบโครงสร้าง TOT Leased Line Internet 1.Customer Gateway คือ ประตูสื่อสารสู่ภายนอกของลูกค้า 2.Leased Line Internet Gateway ประตูสื่อสารเพื่อรับการเชื่อมต่อกับลูกค้า 3.Domestic CBM คือ อุปกรณ์บริหารความเร็วในการรับส่งข้อมูลในการติดต่อ ภายในประเทศ 4.International CBM คือ อุปกรณ์บริหารความเร็วในการรับส่งข้อมูลในการติดต่อ ต่างประเทศ 5.Core Router คือ อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางในการนำส่งข้อมูลจากต้นทางไปสู่ ปลายทาง 6.International, Domestic Gateway คือประตูสื่อสารเพื่อติดต่อต่างประเทศ และในประเทศ ตามลำดับ การทำงานของ ระบบเบื้องต้น TOT ISP

8 8 สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้บริการ 1. หาตำแหน่ง IP Port แบบ Channel E1 2. หาตำแหน่ง Time Slot กรณีผ่าน ข่ายสาย DDN 3.G.SHDSL หรือ Media Converter แล้วแต่กรณี 4. อุปกรณ์ Router ( นมผ. จัดหาให้ ) MPLS Tunnel IP Network Gateway Router Leased Line Internet ระดับขนาดความเร็วการใช้งาน 512 Kbps ถึง 2 Mbps Media Converter G703 to V 35 8 IP Pubic for LAN TOT Router Copper E1 G703 S0,S1 V35 TOT ISP HQ CWT

9 9 1. หาตำแหน่ง IP Port แบบ Fast Ethernet 2. หาตำแหน่ง Time Slot กรณี ผ่านข่ายสาย DDN 3.Media Converter 4. อุปกรณ์ Router ( นมผ. จัดหา ให้ ) MPLS Tunnel IP Network Router Gateway Leased Line Internet ระดับขนาดความเร็วการใช้งาน 2 Mbps ขึ้นไป 8 IP Pubic for LAN TOT Router TOT ISP HQ CWT Optic Fiber Media Converter RJ45 to Fast Ethernet FE,GE สิ่งที่ต้องจัดเตรียม เพื่อให้บริการ สิ่งที่ต้องจัดเตรียมเพื่อให้บริการ (2)

10 10 Router CISCO 1841 Interface Fastethernet0/0 Interface Fastethernet0/1 Console Interface Serial0/0/0

11 ความแตกต่างระหว่าง Package กับ Tailor-Made Domestic Traffic International Traffic Shared Bandwidth for Package Type ISP Customer ROUTER TOT Network/ DDN, ATM, FR, IP-VPN, Metro LAN, etc. Internet Domestic & International Traffics Full Bandwidth for Tailor-Made Type

12 12 ตัวอย่าง การเชื่อมต่อลูกค้าประเภท Tailor-made

13 13 ลูกค้าสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ใช้งานได้ไม่จำกัด และเสียค่าใช้จ่ายคงที่เท่ากันทุกเดือน แบบเหมาจ่าย สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายได้ทั้ง ภายในประเทศ และต่างประเทศ ผ่านโครงข่ายของ TOT ที่มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ มีระบบจัดการโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพครบวงจร ดูแลการให้บริการตลอด 24 ชม. และไม่มีวันหยุด ป้องกันการเกิดความผิดปกติของการให้บริการ มีระบบเครือข่ายสำรองให้ลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน (ทั้งนี้ขึ้นกับการทำข้อตกลงกับลูกค้า เป็นรายๆ ไป) มีบริการให้คำปรึกษาจาก วิศวกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้าน Internet ที่พร้อมให้ คำแนะนำลูกค้า โดยไม่คิดมูลค่า ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ TOT Leased Line Internet

14 14 ชื่อลูกค้าBandwidth/Package โรงพยาบาลบุรีรัมย์4 Mbps/Basic โรงเรียนธารทองวิทยาคม3 Mbps/Basic โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร3 Mbps/Basic โรงเรียนสตึก2 Mbps/Basic อบต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์2 Mbps/Basic หจก.ลิ้มเจี๊ยบฮงมอเตอร์2 Mbps/Basic รร.พระครูพิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์2 Mbps/Basic รร.ศึกษาสงเคราะห์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์2 Mbps/Basic รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการแบบ Package

15 15 ถาม-ตอบ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 บริการ TOT Leased Line Internet Internet Services Provider The Best One Stop Solutions www.totisp.net TOT ISP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google