งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป Hub Mail server มัธยมต้น Mail server มัธยมปลาย Internet server Fire wall ไปห้อง Lab ไปอาคาร Client Mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป Hub Mail server มัธยมต้น Mail server มัธยมปลาย Internet server Fire wall ไปห้อง Lab ไปอาคาร Client Mail."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป Hub Mail server มัธยมต้น Mail server มัธยมปลาย Internet server Fire wall ไปห้อง Lab ไปอาคาร Client Mail server อาจารย์ Mail server ประถม Rounter INTERNET

2 ส่วนประกอบ - Rounter เป็นตัวชี้ทางเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เนต์ ไปยัง ISP -Fire Wall ทำหน้าที่ป้องกันผู้บุกรุก (Hacker) หรือ ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก -Internet Server ทำหน้าที่ให้บริการ www (Home page ของโรงเรียน ),Ftp, Dns, Proxy, DHCP -Mail Server ให้บริการรับส่ง Email ซึ่งจะแยก ตามประเภทของผู้ใช้ -Hub เชื่อมต่อระบบ Network ภายในโรงเรียน เป็นจุดเชื่อมของส่วนประกอบต่างๆ เข้ากับ Hub -Client ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บุคลากรภายใน โรงเรียนใช้ ใช้เข้าสู่ข้อมูลหรือใช้บริการต่างๆบนอิน เทอร์เนตได้ -Leased Line สัญญาณอินเทอร์เนตที่เช่าจาก ISP ด้วยความเร็ว 256 K ขึ้นไป

3 หลักการทำงาน  Fire Wall จะทำการ Map IP ที่ได้จาก ISP ให้ เป็น Virtual IP หรือ IP Behind Fire Wall  Internet Server จะรับ Virtual IP Address จาก Fire Wall  ISP หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เนตจะตรวจ check ว่าโรงเรียนท่านเป็นสมาชิกหรือไม่ถ้า เป็นก็ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต  Internet Server ให้บริการ (DHCP) Internet แก่ Client&User โดยแจก IP Address  User เริ่มขอใช้บริการ จาก Internet Server และ Mail Server ต่างๆที่จัดแยกไว้  Rounter จะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปยัง isp

4 บุคลากรที่ต้องใช้ ตำแหน่งจำนวนหน้าที่ หัวหน้าหน่วยอินเทอร์ เนต 1 คนบริหารงานอินเทอร์เนต Systemadmin มีเท่า server ดูแลรักษาให้สามารถใช้งาน อินเตอร์ได้ Webmaster 1 คนควบคุมดูแล Webpage ของ โรงเรียน Web Programmer 1 คนพัฒนา Webpage ของ โรงเรียน Web Designer 1 คนออกแบบ Webpage ของ โรงเรียน Internet Lab แยกตาม lab ควบคุมการใช้อินเทอร์เนต Lab ดูแลแก้ไขปัญหาเครื่อง คอมพิวเทอร์ Lab เบื้องต้น Internet Education Technology มีตาม ความ เหมาะส ม ออกแบบและพัฒนา Web page เพื่อการเรียนการสอน WBI Internet Coordinator 1 คนประสานงานการใช้อินเทอร์ เนต


ดาวน์โหลด ppt ระบบอินเทอร์เน็ตสำหรับ user ตั้งแต่ 1000 ขึ้นไป Hub Mail server มัธยมต้น Mail server มัธยมปลาย Internet server Fire wall ไปห้อง Lab ไปอาคาร Client Mail.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google